Skip til hoved indholdet

Økonomisk tilskud til frivilligt socialt arbejde

Furesø Kommune ønsker at styrke det frivillige sociale arbejde og borgernes lyst til at hjælpe hinanden. Det sker via økonomiske tilskud, rådgivning og et tæt samspil mellem de frivillige aktiviteter og kommunale tilbud. Kriterier for årets prioritering af tildelinger ses nedenfor.

Puljen til frivilligt socialt arbejde (de såkaldte § 18-midler) uddeles normalt én gang årligt i foråret. Det er Udvalget for Ældre og Sundhed samt Handicap, Social og Psykiatri, der fordeler midlerne mellem ansøgerne opdelt efter hvilken målgruppe midlerne søges til. 

Ansøgningsfristen i 2024 er den 1. marts. 

Hvem kan søge?
Furesø Kommune støtter organisationer, foreninger og andre, der styrker den frivillige indsats.
Der kan søges om støtte til de udgifter, der skaber rammerne for indsatsen, f.eks. lokaler, telefon, administration, indslusning, opkvalificering og supervision af frivillige.

Temaer i 2024
Aktiviteter, der bekæmper ulighed i sundhed med fokus på mental sundhed
Aktiviteter målrettet udsatte borgere
Aktiviteter målrettet børn og unge eller ældre i mistrivsel eller ensomhed
Aktiviteter, der skaber sunde initiativer, så borgerne har mulighed for at være aktive, udvikle og anvende egne ressourcer og tage ansvar for fællesskabet.
Aktiviteter, der skaber tryghed i hverdagen
Hvornår og hvordan ansøger jeg?


Der kan søges en gang årligt. Du søger ved at klikke på nedenstående link, herefter sendes din ansøgning automatisk til Furesø Kommune

Det er en betingelse for, at foreningen kan få tilskud, at foreningen sender en erklæring om indhentelse af børneattester. Kommunerne skal undlade at yde tilskud, hvis foreningen ikke sender erklæringen om børneattester. Link til børneattest findes nedenfor. Du bedes printe den ud, udfylde den og uploade den i ansøgningsskemaet.

Hvis du har problemer med at udfylde nedenstående kan du kontakte Karina Paludan Meyer på telefon 7216 4719.

Foreninger skal have CVR-nummer og NemKonto
Alle foreninger skal oprette et CVR-nummer og en NemKonto for at modtage betalinger eller tilskud fra offentlige myndigheder. Det gælder også foreninger, som søger tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Kontakt

Center for Sundhed og Seniorliv

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback