Skip til hoved indholdet
  Hjem Oplevelser Frivillige og foreninger Puljer Inklusionspuljen

Inklusionspuljen

Puljen skal hjælpe udsatte målgrupper ud i et aktivt fritidsliv, fx overvægtige, psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Puljen har løbende ansøgningsfrist.

Eksempel på brug af puljen

Farum Bokseklub vil i samarbejde med Furesø Fritidsvejledning og Danmarks Idrætsforbund oprette et træningshold for foreningsuvante unge drenge i Farum Midtpunkt. Målet er på sigt at få drengene videre på de hold, som foreningen tilbyder, så de bliver en del af foreningen og det sociale liv. For at få skudt projektet ordentlig i gang kræver det ekstra trænertid, dækning af kontingent grundet målgruppen, samt der planlægges nogle sociale arrangementer, som kan søges af Inklusionspuljen.

Retningslinjer for Inklusionspuljen

Formål

Puljen skal hjælpe udsatte målgrupper ud i et aktivt fritidsliv.

Ikke alle borgere har lige adgang til deltagelse i foreningslivet, hvilket kan skyldes årsager som psykisk sårbarhed, fysisk handicap, flygtningebaggrund eller noget helt andet.

Inklusionspuljen giver foreninger mulighed for at søge støtte til indsatser, som har fokus på succesfuld integration af forskellige udsatte målgrupper i deres forening.

Forudsætninger

Inklusionspuljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at løfte en opgave med at sikre succesfuld integration af en specifik målgruppe i Furesøs foreningsliv.

Kontaktperson

Kontakt Furesø Fritidsvejledning, hvis du har spørgsmål til Inklusionspuljen.

Formål

Puljen skal hjælpe udsatte målgrupper ud i et aktivt fritidsliv.

Ikke alle borgere har lige adgang til deltagelse i foreningslivet, hvilket kan skyldes årsager som psykisk sårbarhed, fysisk handicap, flygtningebaggrund eller noget helt andet.

Inklusionspuljen giver foreninger mulighed for at søge støtte til indsatser, som har fokus på succesfuld integration af forskellige udsatte målgrupper i deres forening.

Forudsætninger

Inklusionspuljen kan søges af alle foreninger i Furesø Kommune, der ønsker at løfte en opgave med at sikre succesfuld integration af en specifik målgruppe i Furesøs foreningsliv.

Kontaktperson

Kontakt Furesø Fritidsvejledning, hvis du har spørgsmål til Inklusionspuljen.

Bevillingsramme

Puljen er på 50.000 kr. i 2024

En forening kan søge om op til 10.000 kr. årligt til en inklusionsindsats.

 

Bevillingsramme

Puljen er på 50.000 kr. i 2024

En forening kan søge om op til 10.000 kr. årligt til en inklusionsindsats.

 

Ansøgning og omfang

Foreningerne skal skitsere en indsats, hvor den ønskede indsats fremgår. Indsatsen kan fx være et længerevarende forløb eller af eventpræget karakter.

Det afgørende er, at foreningen ønsker at fokusere på inklusion af en specifik målgruppe.

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

 • Formål, mål og succeskriterier
 • Målgruppe
 • Aktiviteter
 • Tidsplan for hyppigheden af aktiviteterne
 • Hovedansvarlige, hvem i foreningen har ansvaret for at indsatsen bliver udrullet?
 • Budget, herunder egenfinansiering, evt. anden finansiering samt ønsket økonomisk støtte fra InklusionspuljenForankring, hvad skal der ske efter puljetilskuddet?

Ansøgning skal udfyldes digitalt

Ansøgningsskemaet åbnes her

Skemaet åbner i et nyt vindue.

Ansøgningsfrist

Puljen kan søges løbende. 

Ansøgning og omfang

Foreningerne skal skitsere en indsats, hvor den ønskede indsats fremgår. Indsatsen kan fx være et længerevarende forløb eller af eventpræget karakter.

Det afgørende er, at foreningen ønsker at fokusere på inklusion af en specifik målgruppe.

Ansøgningen skal indeholde følgende punkter:

 • Formål, mål og succeskriterier
 • Målgruppe
 • Aktiviteter
 • Tidsplan for hyppigheden af aktiviteterne
 • Hovedansvarlige, hvem i foreningen har ansvaret for at indsatsen bliver udrullet?
 • Budget, herunder egenfinansiering, evt. anden finansiering samt ønsket økonomisk støtte fra InklusionspuljenForankring, hvad skal der ske efter puljetilskuddet?

Ansøgning skal udfyldes digitalt

Ansøgningsskemaet åbnes her

Skemaet åbner i et nyt vindue.

Ansøgningsfrist

Puljen kan søges løbende. 

Persondata

I forbindelse med din anmodning om puljemidler skal du afgive en række informationer til Kultur- og fritidsforvaltningen, herunder persondata om dig selv. Hvis der er spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte Furesø kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Det er nødvendigt, at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her. Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem i op til 5 år efter, at vi har modtaget den.

Dine oplysninger deles med den arbejdsgruppe, der behandler ansøgninger. 

Udover ovenstående pålægger Forordningen om databeskyttelse (GDPR) os at oplyse om følgende:
 • Furesø kommune, Center for Borgerservice og Kultur er dataansvarlig for oplysningerne.
 • Vores adresse/kontaktinformationer er Kultur og fritid, Stiager 2, 3500 Værløse, fritid@furesoe.dk, 72354730.
 • Grundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra c (offentlig myndighedsudøvelse/samfundsmæssig interesse).
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  datatilsynet.dk.

Persondata

I forbindelse med din anmodning om puljemidler skal du afgive en række informationer til Kultur- og fritidsforvaltningen, herunder persondata om dig selv. Hvis der er spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte Furesø kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Det er nødvendigt, at vi har disse oplysninger for at kunne behandle din ansøgning og for at kunne dokumentere vores sagsbehandling i myndighedsudøvelsen. Du kan læse mere om dine rettigheder og vores behandling i vores persondatapolitik her. Din ansøgning journaliseres i vores sagsbehandlings- og dokumenthåndteringssystem i op til 5 år efter, at vi har modtaget den.

Dine oplysninger deles med den arbejdsgruppe, der behandler ansøgninger. 

Udover ovenstående pålægger Forordningen om databeskyttelse (GDPR) os at oplyse om følgende:
 • Furesø kommune, Center for Borgerservice og Kultur er dataansvarlig for oplysningerne.
 • Vores adresse/kontaktinformationer er Kultur og fritid, Stiager 2, 3500 Værløse, fritid@furesoe.dk, 72354730.
 • Grundlaget for behandlingen er GDPR art. 6, stk. 1, litra c (offentlig myndighedsudøvelse/samfundsmæssig interesse).
 • Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på  datatilsynet.dk.

Om Furesø Fritidsvejledning

Furesø Fritidsvejledning har til formål at støtte børn og unge, som er bosat i Furesø Kommune, til at blive en del af kommunens aktive foreningsliv i samarbejde med Furesøs aktive foreninger.

I den forbindelse er Inklusionspuljen oprettet, som har til formål at inddrage foreningsmedlemmer i den understøttende proces, som det er at få foreningsuvante børn og unge velintegreret i en forening.

Projektansøgningerne behandles og godkendes af Furesø Fritidsvejledning, og den efterfølgende udrulning af projektet sker i et naturligt samarbejde og interessefelt med samme.

 

Furesø Fritidsvejledning hjælper børn mellem 6 og 29 år med at komme ud i fritidsaktivitet

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Furesø Fritidsvejledning

Stiager 2
3500 Værløse
fv@furesoe.dk

Fritidsvejledere:

Karsten Rasmussen 
Tlf. 7216 5174
Josefine Needham Jørgensen 
Tlf. 7216 4242

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback