Når vi søger vikarer og medhjælpere til Furesøs daginstitutioner, har der hidtil været et stort antal ansøgere pr. opslag i forhold til andre stillingstyper. Men når der er mange om buddet, er der også mange, der får afslag. Det kan vi selvfølgelig ikke have siddende på os. Derfor har vi vendt rekrutteringen på hovedet.

Kom med på listen

Vi har i Furesø Kommune en liste – en slags emnebank, der i dag bliver brugt af institutionslederne, når de skal finde pædagogmedhjælpere med skarpe hjerner og varme hjerter til deres daginstitution.

Denne liste kan du komme med på – du skal bare sende en ansøgning via linket nedenfor.

Det praktiske...

Vælger du at sende en ansøgning, så beholder vi den i emnebanken i 180 dage. Du kan i den periode blive kontaktet direkte af en institutionsleder, som indkalder dig til samtale. Så kan I møde hinanden, og du får mulighed for at se institutionen.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Personaleafdelingen, hvis du ønsker mere information.

Vil du være vikar i et dagtilbud i Furesø?

Hvis du godt kunne tænke dig at blive vikar i et af Furesøs dagtilbud, så send os din ansøgning. Det enkelte dagtilbud tager herefter direkte kontakt, hvis det lige er dig, de står og mangler!

Den mobile cykelbane, Skomagerbakken 4, august 2014
Daginstitutionen Skomagerbakken i Farum
Skolehaver, august 2018

Børne og Ungepolitikken

Furesø Kommunes Børne- og Ungepolitik retter sig mod borgere mellem 0 og 23 år, og målet er at sikre, at de alle får optimale muligheder for at få det…

Fælles læringssyn forside

Fælles lærings- og dannelsessyn 0 - 18 år

I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal have mulighed for…