Skip til hoved indholdet

Tilsyn med badevandet

I løbet af badevandssæsonen fra 1. juni til 31. august fører Furesø Kommune tilsyn med badevandskvaliteten på udvalgte badesteder i Furesø, Søndersø og Farum Sø.

Badevandet i Furesø, Søndersø og Farum Sø har normalt en høj kvalitet, men i nogle situationer kan kvaliteten være forringet, således at badning bør undgås. Vær derfor altid opmærksom på vandets udseende, når du går i vandet.

Furesø Kommune undersøger, om der er for mange bakterier i vandet, og om der er giftige alger.

Se de seneste målinger

Badevandsanalyser for 2024

Furesøbad

Dato   
E. coli (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 200
 
15. juli202Udmærket badevand
11. juli25030Udmærket badevand
10. juli13011Udmærket badevand
8. juli1820210Ringe badevand
4. juli<10<1Udmærket badevand
1. juli14070Udmærket badevand
24. juni<104Udmærket badevand
11. juni105Udmærket badevand
3. juni406Udmærket badevand
22. maj 10 2 Udmærket badevand

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95 % af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

** Antal kolonidannende enheder.

Der kan være ikter i vandet ved Furesøbad.

Søndersø

Dato
E. coli (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 200
 
15. juli3017Udmærket badevand
8. juli4039Udmærket badevand

1. juli

10031Udmærket badevand
24. juni<103Udmærket badevand
11. juni<105Udmærket badevand
3. juni10<1Udmærket badevand
22. maj <10 23 Udmærket badevand

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95 % af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

** Antal kolonidannende enheder.

Høje Klint

Dato
E-coli (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 200
 
15. juli6018Udmærket badevand
11. juli 309Udmærket badevand
10. juli1000380Ringe badevand
8. juli26020Udmærket badevand
4. juli13040Udmærket badevand
1. juli750120Godt/tilfredsstillende badevand
24. juni2044Udmærket badevand
11. juni10Udmærket badevand
3. juni9043Udmærket badevand
22. maj 70 9 Udmærket badevand

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95% af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

** Antal kolonidannende enheder.

Farum Sø

Dato
E. coli (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 500
Enterokokker (cfu** pr. 100 ml)
Grænseværdi* 200
 
15. juli1350Udmærket badevand
11. juli3015Udmærket badevand
8. juli<103Udmærket badevand
4. juli7015Udmærket badevand
3. juli26015Udmærket badevand
1. juli470100Udmærket badevand
26. juni5020Udmærket badevand
24. juni220180Udmærket badevand
11. juni308Udmærket badevand
3. juni1015Udmærket badevand
22. maj 40 14 Udmærket badevand

* For udmærket badevand - set ud fra en vurdering af 95-percentilen, dvs. 95 % af analyseresultaterne skal overholde grænseværdien i badevandsæsonen.

** Antal kolonidannende enheder.

Novafos har målere på overløbene ved Fredtoftebassinet og Farumgård, der registrerer, hvornår der er overløb og varigheden af disse.

Ved kraftig nedbør kan der være overløb af fortyndet spildevand via disse udløb. I disse tilfælde kan der ske en kortvarig forurening af badevandet fra overløbene.

Overløb fra Fredtoftebassinet i 2024 (data modtaget fra Novafos 15. juli 2024):

 • 20. januar
 • 24. januar
 • 26. januar
 • 6. februar
 • 18. februar
 • 23. februar
 • 4. juli
 • 5. juli
 • 6. juli
 • 10. juli
 • 13. juli

Overløb ved Farumgård i 2024 (data modtaget fra Novafos 15. juli 2024):

 • 5. april
 • 26. april
 • 5. maj
 • 30. juni
 • 5. juli
 • 6. juli

Hvad undersøger vi vandet for?

Vandprøverne analyseres for indholdet af E. coli og intestinale enterokokker i overensstemmelse med reglerne for kontrol af badevand.

Hvor kommer bakterierne fra?

E. Coli og intestinale enterokokker er såkaldte indikatorbakterier, som stammer fra tarmen hos mennesker og dyr. De er sjældent selv sygdomsfremkaldende, men når de findes i vandet, er det et tegn på forurening med afføring (fra dyr eller mennesker).

Dermed er der risiko for, at andre sygdomsfremkaldende bakterier eller vira findes i vandet, f. eks. salmonella eller campylobacter (der kan give diarré).

Da søer er en del af økosystemet må det forventes. at bakterierne forefindes naturligt i vandet pga. fugleklatter og ekskrementer fra andre dyr, men bliver indholdet af bakterier for højt er vandet uhygiejnisk .

Furesø Kommune har sammenlignet badevandsanalyserne med overløbshændelser og kan ikke finde en sammenhæng mellem badevandsmålingerne og de registrerede overløb.

Grænseværdier

På baggrund af indholdet af bakterier klassificeres vandkvaliteten som enten udmærket, god, tilfredsstillende eller ringe. Udmærket er den bedste klassifikation.

Badevandet i Furesø Kommune kan normalt klassificeres som god eller udmærket.

Udmærket badevand:

 • E. Coli <500
 • Enterokokker <200

Godt/tilfredsstillende badevand:

 • E. Coli 500-900
 • Enterokokker 200-300

Ringe badevand:

 • E. Coli >900
 • Enterokokker >330
Kommunen holder øje med, om der er masseopblomstringer af alger.

Hvis det ved en samlet vurdering skønnes, at der er risiko for, at algerne er sundhedsfarlige, opsætter kommunen skilte, der informerer om tilstedeværelsen af giftige alger og om, at badning frarådes.

Vær dog altid selv opmærksom, når du bader.

En tommelfingerregel og et godt baderåd er, at hvis du ikke kan se dine tæer, når du står i vand til knæene, så er der for mange alger, og du bør ikke bade.

Hvorfor kommer der flere alger i forsommeren?

De planktonalger, som kan forekomme i danske søer og havområder er mikroskopiske planter, der svæver frit i vandet, og som transporteres af strøm og vind.

Algevækst i søer er betinget af søens temperatur, mængden af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) i søen og den lysmængde, søen modtager. Når næringsstofferne er tilgængelige, begynder algerne at vokse, så snart lysmængden og temperaturen stiger. I søer er det primært fosfor der er den begrænsende faktor.

I søer vil man se et maksimum af alger om foråret, og derefter en periode med klart vand, som efterfølges af et efterårsmaksimum af alger.

I perioden med klart vand er der mangel på et af næringsstofferne. Ved nedbrydning af alger frigives næringsstoffer og processen kan starte forfra til efteråret, når den rette temperatur og lysmængde er tilstede. Der er ingen algevækst om vinteren, da vandtemperaturen er lav og lysmængden er minimal.

Opblomstringen af alger kan også skyldes en ubalance i fiskebestanden. Algerne blive holdt nede af zooplankton, men hvis der er mange skidtfisk (fx skaller og Brasen) som æder zooplankton, er der ikke nogen der kan spise algerne.  

Hvornår bliver alger giftige?

Alger giver normalt ikke anledning til problemer, når de forekommer i mindre mængde, men når vandtemperaturen stiger om sommeren, formerer algerne sig hurtigere, og ved masseopblomstring af blågrønalger kan de være giftige og være til gene for badende mennesker og dyr.

Giftstofferne kan give anledning til hudirritation og udslæt, og ved indtagelse af vandet kan der opstå forgiftninger.

Alger har en tendens til at samle sig langs bredden, og de udgør derfor en særlig risiko for små børn, der leger i vandkanten, og hunde, der drikker af vandet.

Hvorfor bevæger algerne sig rundt?

Masseopblomstringer af alger optræder især i perioder med varmt og stille vejr, hvor algerne samles i de øverste vandlag, mens blæst og fralandsvind betyder, at algerne spredes.

Dette betyder, at algeforekomster kan variere meget i tid og sted, og det er derfor ikke altid muligt at give en opdateret information om forekomst af giftige alger.

Alger i søerne 2024

Farum Sø er normalt meget klar, men i år er vandet blevet tidligt varmt og det har øget opblomstringen af alger (kiselalger). Når algerne dør synker de til bunds, hvor de opløses og bliver til næring igen. I normale år vil næringen blive på bunden, men på grund af den megen blæst er vandet blevet rodet op og næringen er kommet op i lyset igen, og er blevet til en ny omgang alger.

Nogle søer har også mange trådalger. Dette er igen den varme marts måned der har sat gang i væksten af trådalger.

I takt med at vores vintrer bliver mildere og klimaet ændrer sig, vil vi i fremtiden se flere tilfælde af alger tidligt på året.

Ikter er parasitter, som kan forekomme i vores søer (ferskvand).

Ikteangreb er ufarlige, men kan være højst generende for især børn, særligt følsomme mennesker og allergikere.

Ikteangreb forårsager udslæt og røde knopper, som normalt ikke kræver behandling. Er man stærkt generet af kløe efter badning, anbefales det at kontakte en læge.

Læs mere på Sundhed.dk

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback