Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Fakta Økonomi Skattesatser i Furesø Kommune

Skattesatser i Furesø Kommune

Skattesatser

Skattesatser 2024

 
Kommunal indkomstskat: 24,88 pct.
Grundskyld1: 7,0 promille
Grundskyld - produktionsjord: 6,7 promille
Dækningsafgift offentlige ejendommes grundværdi2: 10,75 promille
Dækningsafgift - forretningsejendomme3: 3,9 promille

 

Note 1: I 2024 omlægges beskatningen for boligejerne fra afgiftspligtige grundværdier til beskatning direkte på grundværdien for ejendomsejere. De kommunale grundskyldspromiller fastsættes ved lov, så provenuet fra grundskylden i hver enkelt kommune i 2024 svarer til, hvad grundskylden i 2024 ville udgøre med en stigningsbegrænsning på 2,8 pct. fra 2023 til 2024.

 

Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af ejendommens grundværdi. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

 

Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens grundværdi fra 2022. *) Som følge af lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat mv. (L88 – 2021-2022) bortfalder dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi og der opkræves alene dækningsafgift af grundværdien. Dækningsafgiftspromillen er lovfastsat på kommuneniveau.

Skattesatser 2023

 
Kommunal indkomstskat: 24,88 pct.
Grundskyld: 21,500 promille
Grundskyld - produktionsjord1: 6,700 promille
Dækningsafgift offentlige ejendommes grundværdi2: 10,75 promille
Dækningsafgift - forretningsejendomme3: 3,900 promille

 

Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af ejendommens grundværdi. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens grundværdi fra 2022. *) Som følge af lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat mv. (L88 – 2021-2022) bortfalder dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi og der opkræves alene dækningsafgift af grundværdien. Dækningsafgiftspromillen er lovfastsat på kommuneniveau.

Skattesatser 2022

 
Personskat: 24,8 pct.
Grundskyld - boliger: 21,5 promille
Grundskyld - produktionsjord1: 6,7 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi2: 10,75 promille
Dækningsafgift - forretningsejendomme3: 3,9 promille

Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men kan pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af ejendommens grundværdi. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens grundværdi fra 2022. *) Som følge af lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat mv. (L88 – 2021-2022) bortfalder dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi og der opkræves alene dækningsafgift af grundværdien. Dækningsafgiftspromillen er lovfastsat på kommuneniveau.

Skattesatser 2021

 
Personskat: 24,8 pct.
Grundskyld - boliger: 21,5 promille
Grundskyld - produktionsjord1: 6,7 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi2: 10,75 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi2: 8,75 promille
Dækningsafgift - forretningsejendomme3: 5,0 promille

Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Skattesatser 2020

 
Personskat: 24,8 pct.
Grundskyld - boliger: 21,5 promille
Grundskyld - produktionsjord1: 6,7 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi2: 10,75 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi2: 8,75 promille
Dækningsafgift - forrentningsejendomme3: 5,0 promille

Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Skattesatser 2019

 
Personskat: 24,8 pct.
Grundskyld - boliger: 21,5 promille
Grundskyld - produktionsjord1: 6,7 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi2: 10,75 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi2: 8,75 promille
Dækningsafgift - forrentningsejendomme3: 5,0 promille

Note 1: Ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

Note 2: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld, men pålægges dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af såvel ejendommens grundværdi som af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om det vil opkræve denne afgift (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

Note 3: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Skattesatser 2018

 
Personskat1: 24,8 pct.
Grundskyld - boliger2: 21,5 promille
Grundskyld - produktionsjord3: 6,7 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes grundværdi4: 10,75 promille
Dækningsafgift - offentlige ejendommes forskelsværdi4: 8,75 promille
Dækningsafgift - forrentningsejendomme5: 5,5 promille

Note 1: Ifølge den aftale, der er lavet om sammenlægning af Farum og Værløse kommuner, skal Farums udskrivningsprocent være 2,3 procentpoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

Note 2: Ifølge den aftale, der er lavet om sammenlægning af Farum og Værløse kommuner, skal Farums grundskyldspromille være 7 promillepoint højere end Værløses i perioden 2007-2013.

Note 3: Ejendomme der benyttes til landbrug, gartneri, frugtplantage eller skovbrug, opkræves grundskyld med en promille, der er 9,7 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldspromille. I kommuner, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, kan der højst opkræves 12,3 promille i grundskyld.

Note 4: Ejendomme, der ejes af stat, region eller kommuner, og som ikke drives erhvervsmæssigt, er fritaget for grundskyld. Disse ejendomme pålægges dog dækningsafgift. Dækningsafgiften pålægges af både ejendommens grundværdi og af forskellen mellem grundværdien og ejendomsværdien. Byrådet bestemmer selv, om denne afgift skal opkræves (jf. Lov om kommunal ejendomsskat (KEL) §23).

Note 5: Kommunen kan udskrive dækningsafgift af visse private forretningsejendomme, og afgiften svares af ejendommens forskelsværdi mellem grundværdien og ejendomsværdien.

Skattesatser

Skattesatser 2007-2022

Skattesatser 2007-2021

Skattesatser 2007-2020

Skattesatser 2007-2019

Skattesatser 2007-2018

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback