Skip til hoved indholdet

Regnskab 2018

Tilgængelighed

I Furesø Kommune tilstræber vi, at kommunens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagsynede.

Hvis du oplever udfordringer med højtlæsning af dokumentet eller andet med dokumentets webtilgængelighed, så kontakt Center for Økonomi og Ressourcer på e-mailadressen oekonomi.sikker@furesoe.dk eller ring til vores hovednummer 7235 4000.

Regnskabet for 2018 viser et overskud på den samlede drift på 18 mio. kr. Det vil sige, at regnskabet holder sig indenfor de udmeldte rammer i forhold til udgifter til service og anlæg.

Konkret betyder det, at Furesø Kommune bidrager fuldt ud til overholdelse af kommunernes samlede aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2018.

Samtidigt afdrages gælden som forudsat i Furesøaftalen. Byrådets fastsatte mål for kassebeholdningen er opfyldt, og forudsætningerne for realiseringen af budget 2019-2020, som et samlet Byråd vedtog i oktober 2018, er intakte.

Regnskabet viser, at kommunen i 2018 er blevet drevet inden for de økonomiske rammer, som byrådet har fastlagt.

Årets resultat er 50 mio. kr. bedre end forudsat i det korrigerede budget 2018, hvilket blandt andet skyldes forskydninger i anlægsprojekter og færre driftsudgifter.

Samtidigt er der i 2018 investeret over 100 mio. kr. i nye anlæg, herunder særligt i daginstitutioner, folkeskoler og trafik.

Der er positive regnskabsresultater på stort set alle udvalgsområder, og der er i alle de nye politiske udvalg arbejdet hårdt for at udmønte budgettet og overholde budgetrammerne.

Fx er vi lykkedes med beskæftigelsesindsatsen og har færre udgifter til borgere uden beskæftigelse, vi tilpasser kapaciteten på dagtilbudsområdet til væksten i børnetallet, og vores investeringer i energibesparende foranstaltninger betyder, at vi bruger færre penge på energi. Vi har også håndteret udfordringer i løbet af året. Blandt andet har vi løftet budgettet som følge af stigninger i udgifterne til sundhed, og håndteret en tilbagebetaling af statstilskud.

Ikke desto mindre skal vi være opmærksomme på de udfordringer, der løbende kommer.

Vi bliver flere ældre i Furesø, og det skal vi tilpasse vores institutioner til frem mod 2030.

Vi har stigende udgifter på sundhedsområdet, og vi betaler i stigende omfang til andre kommuner via det kommunale udligningssystem.

Vi skal samlet i byrådet arbejde for, at disse udfordringer håndteres bedst muligt, så vi kan sikre en langsigtet økonomisk balance – også i årene der kommer.

Regnskab 2018 - Generel del

Regnskab 2018 - Bemærkninger

Regnskab 2018 Generelle bilag og regnskabsrapporter

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback