Skip til hoved indholdet

ECO Nøgletal

Tilgængelighed

I Furesø Kommune tilstræber vi, at kommunens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagsynede.

Hvis du oplever udfordringer med højtlæsning af dokumentet eller andet med dokumentets webtilgængelighed, så kontakt Center for Økonomi og Ressourcer på e-mailadressen oekonomi.sikker@furesoe.dk eller ring til vores hovednummer 7235 4000.

ECO Nøgletal er baseret på sammenligninger mellem sammenlignelige kommuner og fokuserer på centrale kommunale serviceydelser, samt overordnede tal for kommunerne.

På forskellige områder sammenlignes Furesø Kommune med en sammenligningsgruppe, Region Hovedstaden samt hele landet.

I nøgletallene kan du fx finde informationer om:

 • Kommunens udgifter til folkeskolen
 • Kommunens udgifter til pleje og omsorg af ældre
 • Finansielle forhold herunder beskatningsgrundlaget

I sammenligning med andre kommuner bør man dog være forsigtig, når der skal fortolkes på nøgletallene, idet forskelle fx kan skyldes konteringsforskelle.

Derudover skal man være opmærksom på, at man ikke direkte kan aflæse kommunens serviceniveau og effektivitet ud fra det givne udgiftsniveau.

Hvem har adgang?

Alle borgere i Furesø Kommune og andre interesserede har nu adgang til ECO Nøgletal for kommunen.

Hvad kan nøgletal bruges til?

 • At danne sig overbliksbilleder
 • Advarselslamper om manglende overordnet balance
 • At få bevidsthed om egne prioriteringer
 • At formulere spørgsmål og igangsætte nærmere undersøgelser

Hvad man ikke bør gøre?

 • At sammenblande analyser af udgiftsniveau med analyser af effektivitet
 • At glemme at der er forskelle i organisering og konteringspraksis
 • At stirre sig blind på et enkelt nøgletal
 • At opfatte gennemsnittet som "det rigtige"
 • At skære ned eller opprioritere automatisk
 • At glemme at der er forskel på kvantitet og kvalitet

Adgang til ECO Nøgletal

Her kan du få adgang til Furesø Kommunes Eco Nøgletal

Ønsker du yderligere oplysninger om administrationen, skal du vælge pkt. 9 - øvrige udgiftsområder.

Anvend eventuelt nedenstående log-in og kodeord, hvis sessionen udløber, mens du kigger på tallene.

Kommunenummer: 190

Kodeord: 7389366

Andre nøgletalsstatistikker

www.noegletal.dk

www.statistikbanken.dk

www.uvm.dk

Hvad er en sammenligningsgruppe?

ECO Nøgletal benyttes specifikke sammenligningsgrupper afhængigt af hvilke områder der hentes nøgletal for.

Årsagen til dette er, at det kan være uhensigtsmæssigt ”bare” at sammenligne kommunens nøgletal med tilfældigt udvalgte kommuner.

Dette bunder grundlæggende i forskelle i kommunernes udgiftsbehov, dvs. de udgiftsbehov som kommunens udgiftspolitik skal tilgodese, samt forskelle i ressourcepresset dvs. presset på ressourcerne.

Eksempel:

Hvis to kommuner har forskelligt niveau for bruttodriftsudgifter til børnepasning pr. indbygger, siger dette ikke nødvendigvis noget om, at den ene er mindre effektiv til at udbyde denne service.

I stedet kan årsagen til differencen være, at den ”dyre” kommune fx har en højere erhvervsfrekvens blandt kvinder, færre børn af enlige forsørgere osv., hvilket sikrer færre hjemmegående, men i stedet lægger pres på kommunens børnepasningsudgifter.

I situationen er denne kommune altså ikke nødvendigvis mindre effektiv til at udbyde børnepasningen på trods af de højere børnepasningsudgifter pr. indbygger.

Sammenligner man i stedet kommunerne med andre kommuner, der har samme udgiftsbehov og ressourcepres, vil man bedre kunne udføre en retvisende analyse af, hvilke kommuner der mest effektivt udbyder servicen på børnepasningsområdet.

 

 

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback