Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Fakta Økonomi Budget Budget 2025

Budget 2025

Tids- og procesplan for Budget 2025 godkendt

Byrådet har godkendt tids- og procesplan for Budget 2025-2028.

Budgetlægningen for 2025 sker på grundlag af - og inden for rammerne af - den budgetaftale, som byrådet godkendte i forbindelse med budgetvedtagelsen af Budget 2024.

I forbindelse med arbejdet med budgetforslaget for Budget 2025 vil budgettet som vanligt blive justeret i det tekniske budget i forhold til:

  • virkningerne af ny lovgivning
  • ny befolkningsprognose
  • nye pris- og lønskøn
  • den forventede aftale mellem KL og Regeringen mv.

Der er for de kommende år indlagt en uudmøntet besparelse på 25 mio. kr. i 2025 og 50 mio. kr. i 2026 og frem for at sikre balance i budgettet. 

Det skønnes, at det vil være formålstjenligt at finde forslag til besparelser på yderligere 25 mio. kr. i budgetprocessen til prioritering af politiske initiativer, håndtering af udgiftsopdrift og mulighed for omprioritering mellem fagudvalgene.

Katalog af effektiviseringer og besparelser 2025

Byrådet har besluttet, at i foråret tager de politiske fagudvalg ansvar for at udarbejde et samlet katalog af effektiviseringer og besparelser på 75 mio. kr., som kan indgå i den samlede prioritering, i forbindelse med budgetforhandlingerne i august for Budget 2025-2026.

Besparelsesmålet tager udgangspunkt i en forholdsmæssig fordeling baseret på udvalgenes budgetmæssige størrelse.

Byrådet har også besluttet, at forvaltningen udarbejder tværgående forslag, der kan tage udgangspunkt i tværgående problemstillinger som kan/skal-opgaver, frisættelse og afbureaukratisering mv., der kan indgå i det samlede katalog af effektiviseringer og besparelser.

Ambitionen er at skabe langsigtede forslag på udvalgenes områder, ligesom der kan arbejdes med at tilrettelægge kommunens service og opgaver på nye måder.

Februar-maj

I februar vil forvaltningen på temadrøftelser i fagudvalgene præsentere en række nøgletal og håndtag til en indledende politisk drøftelse af prioriteter i effektiviserings- og
besparelsesprocessen, og til brug for forvaltningens arbejde med udvalgenes prioriteter til forslag.

I april måned drøfter fagudvalgene forslag til effektiviseringer og besparelser på deres områder, og giver en midtvejsstatus til ØU.

I maj beslutter fagudvalgene hvilke forslag til effektiviseringer og besparelser på deres områder, som skal indgå i det samlede katalog.

Budgetseminar i juni

På byrådets budgetseminar i juni vil det samlede effektiviserings- og besparelseskatalog blive præsenteret. På budgetseminaret vil der også ske prioritering mellem områder og være drøftelser om mere strukturelle greb.

I juni præsenteres også forslag til anlægsprogram, der bygger på det vedtagne anlægsprogram fra Budget 2024.

Budgetforhandlinger

Primo august vil de egentlige budgetforhandlinger, under ledelse af borgmesteren, blive påbegyndt, og de vil løbe frem mod 2. behandlingen af Budget 2025 i byrådet den 9. oktober.

Høring om Budget 2025

Budgetprocessen tilrettelægges således, at relevante råd og nævn samt MED-strukturen vil blive inddraget i budgetprocessen forud for byrådets vedtagelse af Budget 2025.

Der lægges op til at gennemføre en borgerhøring i perioden 30. august - 15. september 2024 samt afholdelse af borgermøde den 11. september 2024.

Tids- og procesplan for Budget 2025-2028 (pr. jan. 2024)

Object reference not set to an instance of an object.

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback