Økonomiudvalget har godkendt tidsplan og proces for revidering af Budget 2024 og budgetoverslag for 2025-2027. Byrådet har ligeledes haft sagen til orientering.

Budgetlægningen for 2024 sker på grundlag af - og inden for rammerne af - den to-årige budgetaftale, som Byrådet vedtog med budgetvedtagelsen af Budget 2023.

I forbindelse med arbejdet med budgetforslaget for Budget 2024 vil det vedtagne budget som vanligt blive justeret i det tekniske budget i forhold til virkningerne af ny lovgivning, ny befolkningsprognose, nye pris- og lønskøn, samt den forventede aftale mellem KL og Regeringen mv. Det er en forudsætning for den to-årige budgetaftale, at rammerne for budget 2023 holdes.

Du kan læse referatet af mødet om tidsplanen her.

 

Del: