Skip til hoved indholdet

Budget 2024

Tilgængelighed

I Furesø Kommune tilstræber vi, at kommunens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagsynede.

Hvis du oplever udfordringer med højtlæsning af dokumentet eller andet med dokumentets webtilgængelighed, så kontakt Center for Økonomi og Ressourcer på e-mailadressen oekonomi.sikker@furesoe.dk eller ring til vores hovednummer 7235 4000.

Enigt byråd godkender Budget 2024

Furesø Byråd indgik i efteråret 2022 en toårig budgetaftale for 2023 og 2024.

Med det udgangspunkt vedtog et enigt byråd en tillægsaftale for 2024 på baggrund af det nu kendte indtægtsgrundlag for næste år.

Der er indlagt besparelser i 2024 i det nuværende toårige budget. Men i modsætning til mange andre kommuner er der ikke nye besparelser i tillægsaftalen for 2024.

Du kan læse referat og bilag til byrådets 2. behandling af Budget 2024 her.

Byrådet har indgået tillægsaftale for 2023-24

Furesø Byråd indgik den 25. september 2022 en toårig budgetaftale gældende for 2023 og 2024. 

Som tillæg til budgetaftalen er byrådet enige om at gennemføre mindre justeringer i budgettet for 2024.

Tillægget skal ses i lyset af den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de korrektioner for 2024, der følger af ny lovgivning, den seneste befolkningsudvikling (demografi) og andre forhold, der har ændret sig siden vedtagelsen af budget 2023-2024.

I det reviderede budget for 2024 er der givet mulighed for enkelte nye investeringer, der er vigtige for at sikre budgetbalance på længere sigt.

Endelig er byrådet enig om at gennemføre en række justeringer i kommunens anlægsprogram for 2024 og frem.

Der er ikke lagt op til at gennemføre nye besparelser på driften for 2024 ud over de besparelser, der tidligere er besluttet af byrådet i forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2024 samt efterfølgende budgetkorrektioner. 

Bagtæppet for tillægsaftalen er en meget udfordret økonomi i alle landets kommuner med en markant stigning i behovene på de store velfærdsområder.

Furesø kan heldigvis undgå nye besparelser i 2024, men byrådet har ved budgetvedtagelsen i 2022 besluttet en række besparelser, der skal gennemføres i løbet af den toårige budgetperiode 2023-2024.

Budgetaftale inkl. tillægsaftale og tilknyttede bilag

Budgetaftale for Furesø Kommune 2023-2024 (pr. 25. sept. 2022)

Tillæg til budgetaftale for 2023-24

Bilag 1 til tillægsaftale budgetaftale 2023-2024

Bilag 2 til tillægsaftale - tekniske korrektioner Budget 2024-2027

Bilag 3 til tillægsaftale - anlægsprogram 2024-2027

Bilag 4 til tillægsaftale - Totalbudget 2024-2027

Bilag 5 til tillægsaftale - kassebeholdning 2022-2027 (pr. 16.8.2023)

 

Budgetbemærkninger og bevillingsoversigter 2024

Generelle budgetbemærkninger 2024-2027

Budgetbemærkninger 2024-2027 Økonomiudvalget - drift

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Økonomiudvalget Finansiering

Budgetbemærkninger 2024-2027 - ØU Kommunale ejendomme

Bevillingsoversigter 2024-2027 - Økonomiudvalget

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Børn og skole

Bevillingsoversigter 2024-2027 - Børn og skole

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Kultur, fritid og idræt

Bevillingsoversigter 2024-2027 - Kultur, fritid og idræt

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Beskæftigelse og erhverv

Bevillingsoversigter 2024-2027 - Beskæftigelse og erhverv

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Ældre og sundhed

Bevillingsoversigter 2024-2027 - Ældre og sundhed

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Handicap, social og psykiatri

Bevillingsoversigter 2024-2027 - Handicap, social og psykiatri

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Natur og klima

Bevillingsoversigter 2024-2027 - Natur og klima

Budgetbemærkninger 2024-2027 - Plan og byudvikling

Takster 2024 (pr. 3.1.2024)

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback