Byrådet har vedtaget Budget 2020

Budgettet tager udgangspunkt i den toårige budgetaftale for 2019-20 samt den supplerende budgetaftale 2020, som alle byrådets partier indgik den 23. september 2019.

Budget 2020 er overordnet set forbedret med 23 mio. kr. på indtægtssiden. Driftsudgifterne er samlet opskrevet med 22 mio. kr. (netto), hvilket fordeler sig på følgende måde:

  • tekniske korrektioner for 30 mio. kr.
  • nye investeringer og udvidelser for 6 mio. kr.
  • konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for 5 mio. kr.
  • en forøgelse af den afsatte pulje til uforudsete udgifter og overførsler mellem budgetår på knap 3 mio. kr. (således at den samlede pulje
    herefter udgør 10 mio. kr.
  • besparelses- og effektiviseringsforslag for 23 mio. kr.

På anlægssiden er der budgetlagt med anlægsinvesteringer for 147 mio. kr., mens der forventes salgsindtægter for 55 mio. kr. Kommunen har fået lånetilsagn for 6 mio. kr. fra Social- og
Indenrigsministeriets lånepulje til investeringer med effektiviseringspotentiale, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Budget 2020 - i detaljer

Budget 2020 består af en række kapitler:

  • Generelle bemærkninger- kapital 3-16: tværgående oplysninger om budgettet, herunder befolkningsgrundlaget, anlægsoversigten, udskrivningsgrundlaget, kassebeholdningen og meget mere
  • Budgetbemærkninger - kapitel 17-25: beskrivelser af hvert fagudvalgsområde, herunder dagtilbud, skoler, hjemmepleje, beskæftigelse, kultur, fritid og meget mere
  • Bevillingsoversigter - kapitel 17-25: budgetbevillingerne på de enkelte fagudvalgsområder.

 

Seneste nyheder om budgetarbejdet
Børnehavebørn Laver Bevægelse Og Motorik I Den Nye Søndersø Hal
Nyhed

”Budget 2020 i detaljer” er nu tilgængelig på furesoe.dk

Budgettet tager udgangspunkt i den toårige budgetaftale for 2019-20 samt den supplerende budgetaftale 2020, som alle byrådets partier indgik den 23. s…

Furesø Byråd Februar 2018
Pressemeddelelse

Enigt byråd står bag budgettet for 2020

Det var et samlet byråd, som den 30. oktober vedtog budgettet for 2020 og dermed bekræftede den budgetaftale, der blev indgået i slutningen af septemb…

Del: