Skip til hoved indholdet

Furesø Kommunes byvåben

Våbenskjoldet indeholder to symboler: Bølgelinjerne, der henviser til Furesøen, og fuglen, der er blevet til med inspiration i den danske romantiske digter Christian Winthers digt Flyv, Fugl! Flyv fra 1828. Digtet omhandler netop livet omkring Furesøen.

Navnetræk

Furesø Kommune har fået sit navn fra Furesøen, der ligger placeret mellem de to gamle kommuner og nu bliver centrum for den nye kommune.

Navnetrækket er tegnet med udgangspunkt i skriften DTL Argo, som er identitetens primære typografi. Der er tilføjet semi-seriffer, hvis former går igen ved fuglens næb og hale. Et andet markant element er de svungne tværstreger i R, Ø og K, der ligeledes er med til at forbinde formsproget mellem våbenskjold og navnetræk.

 

Designlinjens centrale element er byvåbnet, der består af et våbenskjold og et tilhørende navnetræk. Navnetrækket står til højre for byvåbnet og er skrevet i to linier.

Byvåbnet understreger kommunens samlede identitet og medvirker til at skabe klarhed om afsenderforhold.

Byvåbnet skal anvendes på alle medier lige fra visitkort og brevpapir til skiltning og elektroniske medier. Det skal altid optræde i den viste form og må ikke beskæres.

Hent Furesø Kommunes byvåben og andre designfiler nederst på siden.

Størrelser og placering

Byvåbnet findes i en række sekundære versioner, som kan bruges i tilfælde af pladsmangel, eller hvis der er behov for at angive en forvaltning eller institution under kommunen i navnetrækket.

For at opnå kontinuitet og identifikation skal byvåbnet altid placeres efter de anviste retningslinjer. Afstanden til papirets kant er defineret i de enkelte skabeloner.

Brevpapir

På brevark og lignende dokumenter i A4-format placeres byvåbnet i øverste højre hjørne. Har afsender-enheden eget logo placeres byvåbnet i stedet i nederste højre hjørne. Enhedens logo overtager dermed byvåbnets primære placering.

Publikationer

På alle publikationer placeres byvåbnet i nederste venstre hjørne.

Byvåbnet skal altid være optimalt aflæseligt. Derfor er der defineret respektafstande omkring byvåbnet, hvor der aldrig må optræde elementer, som forringer eller "forstyrrer" byvåbnet.

Byvåbnets højde fra toppen af skjold til bunden af skjoldet udgør enheden X. Respektafstanden på alle sider af byvåbnet er 1/2 X. Der skal derfor altid være luft omkring byvåbnet i afstanden 1/2 X.

Byvåbnet gengives kun i blå, negativ og sort. Den blå farve er defineret med en fast værdi i forskellige farvesystemer. Det sikrer, at farven optræder ens, uanset hvilket medie den gengives i. Den negative gengivelse anvendes kun på farvede baggrunde, og det sorte byvåben er forbeholdt medier, hvor farver ikke gengives.

Byvåbnet vil oftest optræde i blå farve på hvid eller lys baggrund. På mørke baggrunde anvendes negativt (hvidt) byvåben.

Byvåbnet er defineret af bølgens bredde af det format, du arbejder med.

Byvåbnet kan i særlige tilfælde skaleres proportionalt op eller ned til andre formater, så det harmonerer med formatet, og respektafstandene overholdes.

Kontakt

Kommunikation og Presse

Stiager 2
3500 Værløse
kommunikation@furesoe.dk

Ring til os

I ferier kan kommunikationsteamet kontaktes i akutte tilfælde på tlf. 7216 4007.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback