Skip til hoved indholdet
    Hjem Nyheder samlet Pressemeddelelser Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud på Plejehjemmet Solbjerghaven

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbud på Plejehjemmet Solbjerghaven

En målrettet indsats på Plejehjemmet Solbjerghaven har haft den ønskede effekt på patientsikkerheden. Det blev bekræftet efter, at Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte et opfølgende tilsyn på plejehjemmet i januar 2024. Styrelsen fremhæver i deres afgørelse, at Plejehjemmet Solbjerghaven har arbejdet målrettet med at bringe de sundhedsmæssige forhold i orden, og de har netop ophævet begge påbud.

Kritiske forhold omkring dokumentationen og medicinhåndteringen var særligt fremhævet i de påbud, som Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte til Plejehjemmet Solbjerghaven, efter tilsynsbesøg i april og oktober 2023.

”Vi har taget påbuddene meget alvorligt. Vi igangsatte i Furesø derfor et omfattende arbejde på tværs af forvaltning og enheder. Hensigten var at anvende hinandens kompetencer og erfaringer bredt i kommunen, så borgerne altid modtager pleje og behandling af en høj kvalitet”, siger Helle Winther Dahl, centerchef for Sundhed og Seniorliv i Furesø Kommune.

På Plejehjemmet Solbjerghaven blev Furesøs hjemmesygepleje og forvaltningens udviklingssygeplejersker involveret i de initiativer, der blev igangsat kort efter tilsynsbesøgene. Alle medarbejdere blev undervist og fik tjekket, at de kunne tilgå Furesøs instrukser online. Der blev også investeret i adgang til en digital platform, som fremadrettet skal støtte systematisk oplæring og kompetenceudvikling.

Med støtte fra hjemmesygeplejen blev der foretaget sygeplejefaglige udredninger af samtlige beboere på plejehjemmet, og alle faggrupper arbejdede målrettet med dokumentationen.

Ophævede påbud

”Indsatsen viste sig at være effektiv og resulterede i, at Styrelsen for Patientsikkerhed ved det opfølgende tilsyn i januar 2024 ophævede de to tilsyn på Solbjerghaven. Det er godt gået, og det fortæller mig, at vi er på rette vej”, siger Helle Winther Dahl.

Konklusionen fra Styrelsen for Patientsikkerhed var, at der ikke mere var nogen fejl og mangler i medicinhåndteringen; at dokumentationen fremstod systematisk; og at borgernes problemer og risici var vurderet og dokumenteret i tilstrækkeligt omfang. Dette fik Furesø Kommune at vide i februar 2024.

Arbejdet fortsætter på plejehjem og rehabiliteringscenter

Furesø Kommune har siden efteråret 2023 arbejdet målrettet på løfte kvaliteten med dokumentation og medicinhåndtering på tværs af ældreområdet i kommunen.

Der er nu fast undervisning i dokumentation for sygeplejersker og social- og sundhedsmedarbejdere på plejehjem og Rehabiliteringscentret. Undervisningen foregår flere gange om ugen og varetages af kommunens udviklingssygeplejersker.

Herudover har Furesø Kommune indledt et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Formålet er at sikre, at alle ældreområdets enheder arbejder med kvalitet og patientsikkerhed på en ensartet måde, så borgerne altid modtager træning, pleje og behandling af en høj kvalitet.

Læs mere om Plejehjemmet Solbjerghaven

Solbjerghaven er et kommunalt plejehjem i Furesø Kommune. Plejehjemmet ligger i Værløse omgivet af skønne naturområder.

Læs mere om tilsyn på plejehjemmene

Som led i tilsynet med indsatsen over for ældre gennemfører Furesø Kommune hvert år uanmeldte tilsyn bl.a. på kommunens plejehjem. Desuden gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn på kommunale institutioner.

Helle Winther Dahl

Centerchef

Center for Sundhed og Seniorliv

hwn1@furesoe.dk

Kontakt

Center for Sundhed og Seniorliv

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback