Skip til hoved indholdet

"Vi har lavet et Skovmus-pindsvin-blad!"

Legen er centrum i overgangen mellem børnehave og skole

En klar forårsdag i april tog 5 børnehavebørn fra Børnehuset Ryet til Hareskoven. De skal snart starte i Lille Værløse FFO. På skovturen mødtes de med børn fra andre børnehaver, som også skal starte i FFO’en. Turen i skoven var en del af et forløb, som hjælper børnene med at forberede sig på det nye, der venter, og give en tryg overgang fra børnehave til FFO og skole.

Gennem de sidste måneder har de 5 børn fra Børnehuset Ryet haft besøg af voksne fra Lille Værløse FFO, og de har været på besøg på FFO’en, fortæller dagtilbudsleder Trine Fromberg:

”Det er forskelligt, hvad børnene tænker om at skulle starte i FFO. For nogle er det spændende og for andre mere overvældende. For at det ikke bliver for overvældende i starten, forbereder vi børnene ved at have et stærkt overgangsarbejde, så de får kendskab til de nye kammerater, voksne og en fælles viden at stå på i det nye, før de starter i FFO. Vi har også de sidste par år afprøvet at have en kendt voksen med fra børnehaven i de første seks uger i FFO’en, for at gøre det så trygt som muligt for børnene, så de kan bruge deres energi på at danne relationer til deres nye kammerater.”

Overgangsforløbet er tilrettelagt i samarbejde mellem medarbejderne i dagtilbuddene Espebo, Nørreskoven og Ryet samt Lille Værløse FFO. I forløbet har børnehaverne og FFO’en arbejdet med temaet ”fantasivæsener”. I skoven skulle de lave landart – en kunstretning, hvor værket skabes i naturen.

Det ene fantasivæsen, som børnene fik skabt, hedder Skovånden. Den kan flyve, skyde med kongeslanger og gøre sig usynlig. Lucas fra Espebo Børnecenter skabte Skovånden sammen med de andre børn og syntes, at ”dens mange arme ligner slanger”.

Det andet fantasivæsen, som børnene skabte, hedder Skovmuspindsvinblad. Den kan klatre, hoppe højt og skyde med bomber.

Elvira fra Ryet Børnehus sagde efterfølgende under frokosten: ”Bare den kunne skyde med muffins, så kunne vi spise kage hele tiden”.

Børnehusenes og FFO’ens samarbejde er bl.a. blevet styrket gennem et projekt finansieret af LEGO-fonden. Her har medarbejderne arbejdet med en legende tilgang til læring, som et fælles udgangspunkt i overgangsarbejdet. Den legende tilgang til læring peger ind i Furesø Kommunes lærings- og dannelsessyn.

I hele Furesø samarbejder børnehaver, FFO’er og skoler i disse måneder om, at børnene får en god overgang til skolen.

Fakta

  • De børn, der til august skal starte i skole, flytter i FFO enten den 1. februar eller den 1. maj.
  • Undersøgelser viser, at det – langt ind i skoletiden – har betydning for børns læring og trivsel, hvis de ikke trives ifm. skolestarten. Derfor har det stor betydning at skabe et trygt overgangsforløb for børnene.
  • Børnenes kunstværker, ”Skovånden” og Skovmuspindsvinblad kan ses ved Gnisten i Hareskoven indtil 2. maj.

Børn på turen til Hareskov skaber kunstværket ”Skovmuspindsvinblad”. Den 1. maj møder ca. 300 børn ind i Furesø Fritidsordning for første gang. Til sommer skal de starte i skole. Men inden da har de ca. seks måneder til at lære nye kammerater og voksne at kende og til at forberede sig til en ny hverdag. Det sker blandt andet i et samarbejde mellem 5 børnehuse og Lille Værløse FFO, der tog på en dejlig skovtur i april. 

Mål 3: God velfærd for børn, ældre og udsatte

”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryg alderdom”. Se Furesø Kommunes 2030-mål

Kontakt

Ryet Børnehus

Bavnehøj Park 4a
3500 Værløse
atbf@furesoe.dk

Åbningstider

Dagtilbudsleder

Trine Fromberg

Telefonnumre

Tlf. kontor: 7216 4075 (hovednummer)
Tlf. børnehave: 7216 4076 (alternativ)
Tlf. vuggestue: 7216 4074 (mobil)

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback