Skip til hoved indholdet

Sygefravær halveret i Furesøs hjemmepleje efter omorganisering

Furesøs udvalg Ældre og Sundhed godkendte i foråret, at Hjemme- og Sygeplejen ændrede organisering. Det er ved at blive rullet ud. Formålet er, at borgere oplever større kontinuitet og sammenhæng i den hjælp, pleje og behandling, de modtager. Samtidig får medarbejderne større indflydelse. Tal viser nu, at sygefraværet er halveret.

Siden Ældre og Sundheds beslutning i foråret, har Furesøs Hjemme- og Sygepleje arbejdet med at tilpasse sin organisation og ændret ledelsesstrukturen. Hidtil har hjemmeplejen været inddelt i tre store områder. Fremover opdeles den i seks mindre enheder med nærværende, faglig ledelse med tæt dagligt samarbejde med sygeplejen omkring borger.

Borgerteams på vej

I løbet af det kommende år vil hver enhed blive delt yderligere op i mindre borgerteams, hvor SOSU-medarbejdere vil blive mere medstyrende og fx selv vil planlægge deres besøg og indholdet af besøgene hos borgerne. Sygeplejersker, terapeuter og visitatorer tilknyttes de enkelte teams i et tværfagligt samarbejde. På den måde vil alle de fagpersoner, der er involveret i borgers liv, arbejde tæt sammen.

Øger arbejdsglæden og mindre sygefravær

De medstyrende borgerteams vil give en bedre relation til borgerne og højere arbejdsglæde, fortæller social- og sundhedsassistent Mia Hansen.

”Vi ved, at mange forskellige medarbejdere i borgerens hjem, kan være forvirrende og utrygt for vores ældre borgere. Med denne forandring vil borgere få et fast team tilknyttet, hvor der vil opnås mere kontinuitet og en tættere relation til borgeren. Jeg kan bedre vurdere og handle på de forandringer, jeg ser, når jeg kender borgeren bedre. Det er også nemmere at motivere borgeren, når der er en tættere relation. Det vil også betyde noget tidsmæssigt, fordi jeg ved jeg, hvor tingene står i borgerens hjem. Det vil øge trygheden for borgeren og fagligheden for os medarbejdere. Med kollegaerne oplever jeg større engagement, og at tingene blive gjort. Vi ser også frem til endnu mere samarbejde med sygeplejerskerne,” fortæller social- og sundhedsassistent, Mia Hansen.

Med mere medbestemmelse og højere arbejdsglæde er det forventningen, at sygefraværet går ned. Det ses allerede inden, organisationsforandringen er fuldt gennemført. Der er sket et markant fald i sygefravær fra 8,6 % til 4,6 % i gennemsnit i Hjemme- og Sygeplejen.

Borgere får mere kontinuitet og medindflydelse

Borgerne vil med organisationsforandringen opleve at få endnu mere indflydelse på den hjælp og pleje, de har brug for. I stedet for at skulle igennem skriftlige ansøgninger og unødigt bureaukrati, er samarbejdet med og om borgerens ønsker og behov grundlaget for den hjælp, der visiteres til. Det giver mere fleksibilitet i det daglige samarbejde mellem social- og sundhedsassistenter og -hjælpere og borgere samt deres pårørende og hjælpen afstemmes hurtigere.

”Som nyt udvalg er vi optaget af at skabe forandringer, der kommer borgerne til gode. Vi glæder os over, at vores beslutning om at investere i mere nær ledelse og selvstyrende teams har ført til lavere sygefravær blandt medarbejderne”, siger formand Lars Carstensen (C) og næstformand Lene Bang (A) for Ældre og Sundhed.

Områdeleder for Furesø Hjemme- og Sygepleje Anne Regitze Lind-Holm bekræfter, at de mindre enheder og ekstra tværfaglige samarbejde netop vil give borgere mere kontinuitet og medindflydelse.

”Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, sygeplejersker, terapeuter og visitatorer vil samarbejde med borgeren, så borgeren vil opleve mere kontinuitet, faglighed og sammenhæng. Der skal udvikles et enkelt og hurtigere samarbejde om kontinuerlig revurdering, justering og afgørelse af de visiterede indsatser, hvor borgerens ønsker og behov imødekommes og efterleves mere fleksibelt end i dag”, fortæller Anne Regitze Lind-Holm, områdeleder for Furesø Hjemme- og Sygepleje.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback