Skip til hoved indholdet

Stor interesse for ny fodboldklasse

På Lyngholmskolen var der godt besøgt på informationsmødet om Furesøs nye fodboldklasse på 6. årgang. Her mødte nysgerrige forældre og elever fem af de primære kræfter i forløbet i Gentofte, der fortalte om deres erfaringer. Tidligere elev Magnus Malmberg fremhævede den tætte relation, der opstår mellem elev og lærere, fordi klassen undervises af de samme tre lærere i hele udskolingen. Næste skridt er en åben prøvedag onsdag den 3. april.

Det var skolechef Per Christensen, der bød børn og forældre velkommen med en kort fortælling om sin tro på værdien af det fællesskab, der etableres, når man samles om en interesse som fodbold. Og om muligheden for at bruge det fællesskab i en læringssammenhæng.

”I Furesø er vi bevidste om, at vi skal tænke skole på flere måder for at komme den stigende mistrivsel i møde. Uden at gå på kompromis med det faglige, naturligvis. Fodboldklassen er ét tilbud, hvor skoledagen bygger på noget, eleverne brænder for. Det øger både trivsel og motivation for det faglige,” siger Per Christensen, der var med til at starte et tilsvarende forløb i Gentofte Kommune for 11 år siden.

I Gentofte planlægger man lige nu opstart af forløb nummer 7.

Tidligere elever delte erfaringer

I aftenens anledning havde fem af de primære kræfter i forløbet i Gentofte taget turen til Farum for at fortælle om deres erfaringer, heriblandt de to tidligere elever, Jakup Helt Hansen og Magnus Malmberg. I dag arbejder de begge som faste vikarer på hhv. 7. og 8. årgang.

”I en klasse, hvor fodbold er epicentret for alt, hvad vi laver, gør sporten noget helt særligt for vores fællesskab,” sagde Jakup.

”Vi ser hinanden i klassen, og vi ser hinanden gå amok på fodboldbanen. Vi kommer hurtigt meget tæt på hinanden og får et særligt bånd, som aldrig forsvinder. Selvom det nu er fem år siden, vi sluttede i Fulton, spiller jeg stadig fodbold sammen med otte fra min gamle klasse.”

Magnus pegede på den tætte relation, der opstår mellem elev og lærere, fordi klassen undervises af de samme tre lærere i hele udskolingen: ”En fast del af vores program er individuelle samtaler med eleverne, hvor vi taler om stort og småt. Når man er teenager, er der mange ting, man ikke har lyst til at dele med sine forældre. Her er det en stor gave at have en fortrolig voksen, som kender en rigtig godt. Man føler virkelig, at lærerne tænker på en og tager lidt ansvar for ens opdragelse. Det er som at få en tredje forælder.”

Kom og prøv

Selvom man måtte være gået glip af informationsmødet, er det på ingen måde for sent at hoppe på processen. Næste skridt er en åben prøvedag onsdag den 3. april kl. 9-14 på Lyngholmskolen, hvor elever, der skal i 6. klasse efter sommerferien, kan opleve, hvordan en dag kan være i en fodboldklasse. Og det er naturligvis både henvendt til piger og drenge.

”Målet med fodboldudskolingen er at skabe motivation, trivsel og øget faglighed i folkeskolen. Vi oplever for mange elever, der keder sig i løbet af skoledagen og ikke altid kan se en mening med det, de skal lære. Ved at bygge læringen på noget, de brænder for, giver skolen mening på en ny måde,” fortæller Nick Christensen.

Selv har han en fortid som professionel fodboldspiller. I dag er han en af de bærende kræfter i Gentofte Kommunes fodboldudskoling.

”Fodbold er det værktøj, der kan forløse elevernes potentiale. Der er ikke tale om elitefodbold, og derfor stilles der heller ingen krav til det fodboldmæssige niveau eller til, hvor længe man har spillet. Flere af vores elever spiller kun fodbold i klassen. Det handler alene om at brænde så meget for sporten, at den kan bruges motiverende i en læringsmæssig sammenhæng. Når det er sagt, så bliver alle automatisk dygtigere på fodboldbanen, når vi træner flere gange om ugen i skoletiden med kompetente trænere og spiller kampe som et hold.”

Lærer og træner i en og samme person

Der bliver tilknyttet 3 lærere klassen, og udover at være lærere, der underviser eleverne i alle fag, er de også fodboldholdets trænere. Undervisningen er baseret på co-teaching, hvilket betyder, at der altid er 2 lærere i timerne, så undervisningen i højere grad kan differentieres og målrettes eleverne.

Pensum er det samme som i et hvert andet udskolingsforløb, og folkeskolen afsluttes derfor på helt samme vilkår som i alle andre klasser.

”Vores erfaringer bekræfter, at den måde, vi møder eleverne på, sætter gang i en faglig, personlig og social udvikling, som ruster eleverne til videre ungdomsuddannelse,” understreger Nick Christensen.

Tilmelding til prøvedag eller for yderligere information: Founder Christina Wex på telefon 40312405 eller mail christinawex@icloud.com.

Skolechef Per Christensen (nr. 2 fra højre) havde denne aften fået selskab af – fra venstre til højre – tidligere elever Jakup Helt Hansen og Magnus Malmberg, lærer og koordinator i Gentofte Nick Christensen og tidligere lærer i Fulton og nu udskolingsleder Jesper Walbum.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback