Skip til hoved indholdet

Plan- og Agenda 21-strategi vedtaget i byrådet

Furesø Kommune skal bevæge sig i en grøn retning med fokus på klima, muligheder for ambitiøs erhvervsudvikling og mere natur og grønne oplevelser.

Den 12. oktober blev Plan- og Agenda 21-strategien ”Furesø på Forkant” vedtaget i byrådet. Høringen sluttede den 15. august og 166 borgere, lokale foreninger og erhvervsdrivende har bidraget med høringssvar.

De mange høringssvar og underskriftsindsamlinger har gjort indtryk på formand for Plan og Byudvikling, Bettina Ugelvig, og formand for Natur og Klima, Lene Munch-Petersen.

”Det er positivt, at vi har så mange borgere i Furesø Kommune, som ønsker at bidrage til debatten omkring fremtidens Furesø. Jeg glæder mig til, at vi sammen med borgerne kan skubbe Furesø i en klimarobust retning med grønne initiativer i hele kommunen” siger formand for Natur og Klima, Lene Munch-Petersen (A).

Kirke Værløsevej 100 og erhverv nord for Slangerupvej 

Særligt har Kirke Værløsevej 100 og et muligt nyt erhvervsareal nord for Slangerupvej været hovedemnerne i høringssvarene.

Med vedtagelsen af Plan- og Agenda 21-strategien har byrådet besluttet, at Kirke Værløsevej 100 udgår af strategien.

”Vi har besluttet, at Kirke Værløsevej 100 ikke skal være del af arbejdet med den kommende kommuneplan, fordi vi i byrådet ikke har nogen planer om at byudvikle på området og derfor gerne ser, at det fortsat kan ligge hen som et grønt område og gerne med mere biodiversitet”, fortæller Bettina Ugelvig (A), formand for Udvalg for Plan og Byudvikling.

Byrådet besluttede også at indskrænke arealet nord for Slangerupvej til alene at omfatte matr.nr. 15c, Farum By, Farum.

Bettina Ugelvig fortæller derudover, at ”de nærmeste borgere og erhvervslivet bliver vigtige samarbejdspartnere i den kommende udvikling af arealet, der skal sætte retningen for, hvordan man kan skabe grønne og attraktive erhvervsområder for virksomheder, natur og borgere”.

Plan- og Agenda 21-strategien blev vedtaget af et flertal i byrådet den 12. oktober og sætter rammerne for Furesø Kommunes kommende arbejde med Kommuneplan 2025-2037.

Se eller gense byrådsmøderne

Se optagelser fra byrådsmøder

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback