Skip til hoved indholdet

Furesø Musikskole fejrer 60 års-jubilæum med en stribe koncerter

Årets sæson på Furesø Musikskole bliver en særlig festlig en af slagsen. I år er det nemlig 60 år siden musikskolen første gang slog dørene op for lokalområdets musikglade børn. I dag er musikskolen en af de største i Danmark målt i forhold til indbyggertal, og den sætter nye nationale standarder for tilbud til børn og unge inden for autismespektret.

I august 1963 fik organist Knud Murmann Jensen afslag fra Værløse Kommune på at starte en musikskole. Efter afslaget går skoleinspektør for Syvstjerneskolen, Christian Brodersen, ind i sagen og skriver igen til ”Udvalget for kulturelle anliggender”. Heldigvis opnår musikskolen et tilskud og kan starte i oktober 1963 på Syvstjerneskolen med Knud Murmann Jensen som leder. Dengang blev 41 elever fordelt på klarinet, klaver, sang og blokfløjte.

Farum Musikskole kom til i 1967 – i dag kender vi dem samlet som Furesø Musikskole. I dag går ca. 1000 elever i alderen 0 – 87 år til undervisning i 20 solofag. Målt på indbyggertal gør det Furesø Musikskole til en af de største kommunale musikskoler på landsplan. 

Personlig udvikling og stærke fællesskaber

I 2023 vægter Musikskolen stadig 1-1 instrumentalundervisningen efter mesterlærerprincippet højt, men mange andre tilbud er kommet til. Især er der stor efterspørgsel på rytmikundervisning i hold blandt de mindste børn og grundskolebørnene.

Musikskolen har et aktivt band-miljø og mange sammenspilshold i forskellige størrelser, alder og genrer samt kor. Alt sammen kun muligt fordi Musikskolens 31 lærere gør en stor indsats for, at så mange elever som muligt kommer til at opleve det at skabe musik sammen med andre.

For Tine Hessner (B), formand for Kultur, Fritid og Idræt, er fællesskaberne en del af fundamentet i arbejdet med at skabe et godt børneliv i Furesø:

”Fælles oplevelser og deltagelse i kulturaktiviteter har en kæmpe betydning for vores mentale og sociale sundhed. Både de arrangerede events og de oplevelser, der opstår i hverdagslivet, giver os rum til kreativ fordybelse og en plads i stærke fællesskaber. Derfor er vi heldige i Furesø at have en ambitiøs og erfaren musikskole”.

Koncertkalenderen er altid fuld

Det høje aktivitetsniveau kan også aflæses af den imponerende koncertkalender, der hvert eneste år byder på DrumCamp, festivaler og elever der medvirker ved f.eks. byrådsmøder, statsborgerskabsceremonien, Kunstens Dag i Hareskov og Aftenåbent i Værløse - udover Musikskolens egne koncerter naturligvis.

Plads til både bredde og elite

Musa Harmanci (V), næstformand for Kultur, Idræt og Fritid, fremhæver værdien af det tværkommunale samarbejde:

”Med Furesø Musikskole ønsker vi at gøre plads til både bredde og elite. Derfor har musikskolen siden 2010 drevet en talentlinje sammen med 4 nabokommuner. Dermed kan vi sikre, at den enkelte elev har mulighed for at kunne fordybe sig i sit fag og møde andre unge med de samme interesser. Det styrker samarbejdet med vores naboer og fællesskabet omkring musikken for børn og unge, og arbejdet bidrager til fødekæden i det samlede danske musikmiljø”.

Af samme grund var Furesø Musikskole med til at starte Nordsjællands Ungdomssymfoniorkester (NUO) i samarbejde med andre nordsjællandske musikskoler. Orkestret spiller nu på sin 7. sæson og kan opleves til den allerførste jubilæumskoncert.

Jam i Billen og tilbud til børn på autismespektret

I det seneste år har Musikskolen haft fokus på at skabe plads til de lidt ældre elever i en atmosfære, hvor de kan være mere selvorganiserede og på den måde styrke fællesskabet omkring musikken. I øjeblikket fx i forbindelse med Jam i Billen. Og så er en del af Musikskolens lærere for nyligt blevet efteruddannet igennem et musikterapeutisk perspektiv med fokus på autismespektret, for bedre at kunne undervise og give adgang til musikkens verden for elever med særlige udfordringer.

Musikskoleleder, Jes Gram, siger selv om Musikskolens arbejde: ”Vi er inde i en spændende udvikling, hvor vi fortsætter med at styrke kerneopgaven og samtidigt hæver blikket og udvikler nye tværfaglige samarbejder, der udvider perspektivet på Musikskolens samfundsrelevans”.

Alle er velkomne til sæsonens 10 jubilæumskoncerter

Musikskolen i årstal

 • 1963: Værløse Musikskole oprettes med 4 undervisningstilbud: klaver/blokfløjte/klarinet/sang
 • 1967: Farum Musikskole oprettes
 • 1973: Værløse Musikskole opretter voksenafdeling
 • 1988: Farum Musikskole opretter Unge Musical
 • 1993: Farum Musikskole får egne lokaler i Farum Kulturhus
 • 2004: Værløse Musikskole får egen bygning på Kirke Værløsevej 36
 • 2005: Kvintoratet bliver oprettet. Samarbejde mellem Værløse, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Musikskoler.
 • 2007: Furesø Musikskole bliver til på baggrund af kommunesammenlægningen
 • 2010: Talentlinje oprettet i samarbejde med Kvintoratet
 • 2014: "Side by side" koncerter med Copenhagen Phil (gentaget 2015/2018/2019)
 • 2017: Nordsjællands Symfoniorkester oprettet (samarbejde mellem Furesø/Allerød/Hillerød/Hørsholm/Rudersdal Musikskoler)
 • 2021: Harpefestival - Danmarks første harpefestival afholdes i Farum Kulturhus, arr. Furesø Musikskole
 • 2022: Furesø Musikskole deltager i Kulturstyrelsens modelforsøg "Grib Engagementet" med projektet "Mød Musikken". Musikundervisning for børn med autisme.
 • 2022: "Side by side" koncert med DR Big Band

Jubilæumskoncerterne

 1. Søndag den 24. september kl. 14.00 og 15.15 i Galaksen: Symfonikoncert med Nordsjællands Ungdomssymfoniorkester, StrygerNUO og elever fra Furesø Musikskole under ledelse af Morten Ryelund.
 2. Torsdag den 12. oktober kl. 19.00 i Galleriet, Farum Kulturhus: Kammermusikkoncert med elever fra Furesø Musikskole.
 3. Lørdag den 4. november kl. 11.30 på Caféscene, Farum Kulturhus: Klassisk lærerkoncert ved lærere fra Furesø Musikskole med musik skrevet i 1963.
 4. Torsdag den 9. november kl. 17.30 på Caféscene, Farum Kulturhus: Sang- og korkoncert med elever fra Furesø Musikskole.
 5. Fredag den 10. november kl. 17.00 i Teatersalen, Farum Kulturhus: Klaverkoncert med elever fra Furesø Musikskole.
 6. Fredag den 10. november kl. 19.00 i Galleriet, Farum Kulturhus: Guitarkoncert med elever fra Furesø Musikskole.
 7. Lørdag den 11. november kl. 11.30 på Caféscenen, Farum Kulturhus: Rytmisk lærerkoncert ved lærere fra Furesø Musikskole med musik skrevet i 1963.
 8. Lørdag den 18. november kl. 13.00 i Galaksen: Grundskolekoncert med elever fra Furesø Musikskole.
 9. Torsdag den 23. november kl. 18.30 i Galaksen: Big Bandkoncert med elever fra Furesø Musikskole.
 10. Fredag 26. januar kl. 19.30 i Galaksen: Bandkoncert med elever fra Furesø Musikskole

Takster for undervisning 2024

TakstBeløb
Sang- og instrumentalundervisning - Sæson 2024/2025

Eneundervisning (25 min.): 6.660 kr.

Eneundervisning (20 min.): 5.335 kr.

Gruppeundervisning (50 min.): 4.440 kr.

Sammenspil og kor: 1.050 kr.

Sammenspil, kor og hørelære: 585 kr.

Babymusik, musikalsk ministue og familiehold - Sæson 2024/2025Holdundervisning (75/50 min.) 2.950 kr.
Mule (børnehaveklasse) og Musikbasen (1. kl.) - Sæson 2024/2025Holdundervisning (50 min.) 3.670 kr.
Instrumentbasen og Orkesterspirer (2.-3. kl.) - Sæson 2024/2025Holdundervisning (50 min.): 4.430 kr.Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
fritid@furesoe.dk

Ring til os

Kontakt

Center for Borgerservice og Kultur

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback