Skip til hoved indholdet

Fremtidens forstad skal være fri for trafikstøj

Gladsaxe og Furesø kommuner er blandt de kommuner i Danmark, der er mest plaget af trafikstøj fra motorveje. De to kommuner og Realdania gik i 2021 sammen om at samle den nyeste viden og eksempler på løsninger fra ind- og udland for at skærme byer og borgere mod trafikstøj. Nu ligger resultatet klar.

COWI og Labland har det seneste år indsamlet og analyseret den seneste viden om støj fra motorveje. Nu præsenterer de løsninger og principper for, hvordan kommuner og stat i fremtiden kan håndtere motorvejsstøj gennem blandt andet lette og tunge overdækninger. Projektet har også undersøgt, hvordan støjen kan håndteres længere væk fra motorvejene fx i naturområder og byrum.

Rapporterne konkluderer, at støjproblemer bedst løses tættest på kilden, og overdækker man motorveje eller fører dem igennem en tunnel, skal det ske på længere strækninger på 1,5-2 kilometer for at opnå den ønskede effekt. Støjudfordringerne er dog så store, at det også kan blive nødvendigt at lave støjdæmpende tiltag i byen længere væk fra kilden, mens vi venter på de store løsninger, selvom den mere diffuse støj længere væk fra motorvejen er vanskeligere at håndtere. 

- Støjen fra motorvejene er godt i gang med at ødelægge vores byer. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi nu sammen med Furesø og Realdania har fået samlet vigtig viden om, hvordan vi bedst og mest effektivt bekæmper støj fra motorvejene. Nu skal vi videre og i gang med bruge den viden til at skabe sunde byer, som er gode for mennesker at bo i, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse. 

Viden bliver frit tilgængelig
Et mål for Furesø, Gladsaxe og Realdania er at udbrede denne viden, så de mange andre kommuner, der også er plaget af trafikstøj, kan få gavn af den. Derfor blev rapporterne lanceret på et webinar onsdag den 30. marts 2022 med repræsentanter fra kommuner, regioner og stat samt politikere og forskere fra hele landet og fra næsten alle hovedstadskommuner.

- Det er ikke kun Furesø og Gladsaxe, der er ramt af trafikstøj. Motorvejsstøj truer mange steder mulighederne for at bevare og udvikle den gode by med et rigt byliv, rekreative områder og et sundt hverdagsliv. Motorvejene gennemskærer både bolig- og naturområder i hele Danmark. Derfor har vi delt den nyeste viden med alle kommuner på et webinar. Vejdirektoratet har været med i følgegruppen, og vi deler derfor også den nye viden med Folketinget, siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen.

Der er brug for helhedsorienterede løsninger
At etablere støjafskærmning er dyrt, ikke mindst overdækning og tunnelløsninger. Rapporterne peger på, at der er behov for, at vi arbejder med et helhedsorienteret blik på længere motorvejsstrækninger, og at vi samtænker investeringer i støjskærme og lette og tunge overdækninger. Det kræver store investeringer, og at stat, kommune og private aktører finder sammen i nye samarbejder. En vigtig læring fra projektet er desuden, at der skal et bredere fokus på de sundheds- og samfundsmæssige konsekvenser af motorvejsstøjen.

- Trafikstøj er et problem – ikke kun i de to kommuner, men rigtig mange steder rundt om i landet. Med de to rapporter har vi nu et solidt vidensgrundlag til at arbejde videre med det der har vist sig at være et særdeles komplekst problem. Støjproblemet kræver nye tekniske, finansielle såvel som politiske løsninger. Men tilsammen kan det give løsninger, der på samme tid sætter fart på udviklingen af bæredygtige byer, siger Pelle Lind Bournonville, projektchef i Realdania.

Yderligere oplysninger:

Borgmester Trine Græse Gladsaxe Kommune via kommunikationschef Ulla Baden, mobil: 22 76 56 22
Borgmester Ole Bondo Christensen Furesø Kommune, telefon: 72 16 52 00, e-mail: borgmester@furesoe.dk
Projektchef i Realdania Pelle Lind Bournonville, telefon: 29 69 52 06

 

Fakta

  • På landsplan er over 700.000 boliger belastet med vejstøj over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB), og ikke mindst i hovedstaden er problemet omfattende.
  • Gladsaxe Kommune er blandt de kommuner i landet, som har det største antal boliger, der er støjplagede fra statens veje. Antallet af støjbelastede boliger i Gladsaxe er steget med hele 30 procent siden 2012. Støjkortlægning fra 2017 viser, at 20.886 boliger svarende til 65procent af alle helårsboliger i Gladsaxe er plaget af støj over den vejledende grænseværdi. Heraf er 2.451 boliger stærkt støjbelastede med et støjniveau over 68 dB(A).
  • I Furesø Kommune er ca. 3.700 boliger støjbelastede med mere end 58 dB, hvilket svarer til ca. 8.400 borgere, viser seneste beregning fra 2019. Procentmæssigt er ca. 21 procent af boliger - eller ca. 20,5 procent af borgerne - i Furesø Kommune dermed støjbelastede.
  • Gennemsnitlig kører 57.800 biler og lastbiler hver dag via Hillerødmotorvejen gennem Furesø Kommune.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback