Skip til hoved indholdet

Flere borgere skal mestre eget liv

Byrådet godkendte 28. februar en handleplan for udsatte borgere over 18 år. Kommunale sagsbehandlere vil styrke deres fokus på borgernes potentialer og egen mestring. Og borgere, der har brug for støtte i hverdagen, vil i højere grad blive visiteret til løsninger i Furesø Kommune.

Furesø Byråd godkendte den 28. februar 2024, at forvaltningen kan arbejde med de mange indsatser, der fremgår af handleplanen på voksenområdet for borgere over 18 år.

Analyse viser højere udgifter end nabokommuner

Handleplanen er udarbejdet på baggrund af en analyse foretaget af Komponent i sommeren 2023. Den viste, at udgiftsniveauet på det specialiserede socialområde i Furesø Kommune ligger højt og højere end sammenlignelige kommuner. Analysen viste også, at flere borgere modtager mere støtte i længere tid end i sammenlignelige kommuner. Især unge mellem 18-39 år samt borgere over 66 år modtager flere specialiserede tilbud end de kommuner, Furesø Kommune kan sammenlignes med.

Flere skal blive selvhjulpne

Formålet med handleplanens indsatser er at gøre det, der er bedst for borgerne og også at have ambitioner på deres vegne, så de kan blive så selvhjulpne som muligt. Det handler også om, at kommunen skal bruge skatteborgernes penge fornuftigt, så vi har råd til velfærd for alle.

Fokus på styrker og egen mestring

Handleplanen indeholder en række tiltag, der betyder, at borgerne vil møde sagsbehandlere og borgervejledere, der har styrket fokus på deres potentialer og egen mestring ud fra viden om, at de fleste mennesker ønsker at klare sig selv mest muligt.

Oftere støtte i Furesø Kommune

Borgere der har brug for støtte i hverdagen vil i højere grad blive visiteret til løsninger i Furesø Kommune, hvor de vil få tilbudt den nødvendige støtte det rette sted. Det gør det muligt, at ansatte i socialpsykiatrien, på botilbud, i aktivitets- og samværstilbud kan tilpasse indsatser i tæt samarbejde med borger, pårørende og sagsbehandler og dermed understøtter borgerens mål bedst muligt. Samtidig betyder det, at man som borger kommer til at bo tættere på sin familie.

Det er en krævende proces, som politikerne har sat i gang. Den berører borgere og pårørende, der kan opleve det frustrerende at støtten ændrer sig. Det har både politikere og forvaltning forståelse for og henviser til, at de altid står til rådighed for dialog. Borger har også altid mulighed for at klage over en afgørelse til Ankestyrelsen.

Ønsket med det justerede fokus er, at flere bliver selvhjulpne og kan mestre eget liv og dermed nå tættere på drømmen om at klare sig selv mest muligt, som de fleste mennesker har.

Læs om den politiske behandling eller hele analysen

Læs om den politiske behandling

Læs analysen af det specialiserede voksenområde

Kontakt

Center for Børn og Voksne

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback