Skip til hoved indholdet

Rehabiliteringen styrkes i Furesø Kommune

Nye kriterier for tildeling af pladser på Rehabiliteringscenter bliver et løft for borgere med potentiale for at opnå et forbedret hverdagsliv igennem en tæt tværfaglig, rehabiliterende indsats.

Ældre og Sundhed besluttede 10. april at indføre nye kriterier for tildeling af pladser på Furesø Kommunes Rehabiliteringscenter.

De nye kriterier betyder, at ophold på Furesøs Rehabiliteringscenter fremadrettet vil tilbydes borgere med særskilt behov for en tæt tværfaglig, rehabiliterende indsats, og hvor det samtidig er uforudsigeligt, hvornår borger har behov for sundhedsfaglig indsats.

“Med de nye kriterier styrker vi rehabiliteringen i Furesø. En god og hurtig rehabilitering skaber de bedste betingelser for høj livskvalitet for den enkelte borger. Jeg er glad for, at vi sikrer, at der bliver plads til de borgere, der har behov for en fokuseret indsats for at genoprette deres evne til at kunne så meget som muligt selv. Den ændring, vi laver i visitationskriterierne, taler også ind i en generelt højere prioritering af rehabilitering, hvilket er i tråd med forslagene i den nye ældrereform,” siger Lars Carstensen (C), formand for Ældre og Sundhed.  

De nye kriterier suppleres af et fokus på flow på rehabiliteringspladserne. Det betyder, at Rehabiliteringscenter, Visitationen og Genoptræningscentret gennem de første 14 dage af et ophold fagligt vurderer borgerens rehabiliteringspotentiale og herefter løbende genvurderer, hvordan borgerens fortsatte rehabilitering, støtte og pleje bedst varetages.

Den rigtige brug af kompetencer og ressourcer

Ændringen i visitationskriterier kommer efter en længere periode, hvor Rehabiliteringscentret har været udfordret på kapacitet og på kvaliteten af rehabiliteringen for de borgere, der har et reelt rehabiliteringsbehov.

Kommunen har oplevet, at pladserne på Rehabiliteringscentret i stigende grad er blevet optaget af borgere med mange sundhedsmæssige udfordringer, der ikke var i stand til at modtage reel rehabilitering. Med en svært plejekrævende borgergruppe bliver mange ressourcer i dag anvendt til sygepleje og daglig pleje af borgerne. Det fjerner tid og ressourcer fra det rehabiliterende arbejde. Samtidig er der i dag en gruppe borgere, som ville have glæde af et ophold på Rehabiliteringscentret, men som ikke kan få en plads.

Forskning viser, at det er afgørende at sætte tidligt ind med rehabilitering. Dermed er der stor risiko for, at rehabiliteringsindsatsen i dag forpasser det ”vindue”, hvor der er størst mulighed for effekt.  Borgere med et stort plejebehov vil med de nye kriterier oftere opleve at få lavet en konkret løsning i samarbejde med Furesøs visitation, sygepleje og hjemmepleje. Borgere med særskilt behov for en tæt tværfaglig, rehabiliterende indsats vil opleve nemmere at kunne komme til.

“De nye kriterier betyder, at ophold på Furesøs Rehabiliteringscenter fremadrettet hovedsagelig vil tilbydes borgere med særskilt behov for en tæt tværfaglig, rehabiliterende indsats. For os er det afgørende at sætte ind med en tidlig indsats, og at borgere med behov, får tilbudt den indsats, de har brug for, så hurtigt som muligt og på det tidspunkt, hvor den har størst effekt.  Forskning viser, at det er afgørende at sætte tidligt ind med rehabilitering,” siger Lene Bang (A), næstformand for Ældre og Sundhed.” 

De nye kriterier for ophold på Rehabiliteringscentret træder i kraft umiddelbart efter byrådsmødet.

Læs mere om den politiske behandling og Rehabiliteringscentret

Læs mere om Furesø Rehabiliteringscenter

Læs om politikerne nye kriterier på Rehailiteringscentret

Lars Carstensen

2. viceborgmester

Det Konservative Folkeparti (C)
7216 3997 (ikke SMS)
lnc1@furesoe.dk

Lene Bang

Socialdemokratiet (A)

Næstformand for Ældre og Sundhed, medlem af Plan og Byudvikling, Byrådsmedlem
2148 2223
lba1@furesoe.dk

Kontakt

Rehabiliteringscenteret

Paltholmterrasserne 35-38
3520 Farum
rehabilitering@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback