Skip til hoved indholdet

Påbud fjernet på plejehjemmet Svanepunktet efter målrettet indsats

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet påbuddene i et opfølgende sundhedsfagligt tilsyn på plejehjemmet Svanepunktet i maj 2024. Styrelsen fremhæver, at alle målepunkter er opfyldte, og at der på Svanepunktet er arbejdet målrettet og struktureret med at bringe de sundhedsmæssige forhold i orden. Det betyder derfor, at alle påbud på det sundhedsfaglige område er ophævet.

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 11. oktober 2023 et sundhedsfagligt tilsyn på plejehjemmet Svanepunktet. Styrelsen konstaterede, at der var problemer især i forhold til dokumentationen og medicinhåndteringen. Styrelsen gav derfor plejehjemmet påbud.

Patientsikkerheden har en høj prioritering

På baggrund af tidligere tilsyn i kommunen besluttede Furesø Kommune i efteråret 2023 at iværksætte to store tiltag på tværs af ældreområdet. Den ene indsats indebærer fast undervisning i dokumentation for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter på plejehjem og Rehabiliteringen. Den anden indsat indebærer undervisning i forbedringsmodellen.

Indsatsen var netop påbegyndt på tilsynstidspunktet i oktober 2023. Den blev suppleret af yderligere tiltag, som skulle sikre en høj patientsikkerhed i hele den sundhedsfaglige indsats. Der blev derfor planlagt yderligere undervisning i dokumentation, og der blev sat tid af til medarbejderne til at arbejde med journaliseringen.

”Det er et meget flot arbejde, medarbejdere og ledere har gennemført, som de skal have stor ros for. De har gjort en meget vigtig indsats. Det er nemlig afgørende, at vores ældre kan være trygge ved at bo på vores plejehjem”, siger Lars Carstensen (C), formand for det politiske udvalg Ældre og Sundhed.

”Jeg er imponeret over det samarbejdet, og den tværfaglighed og grundighed, jeg har oplevet. Det arbejde er grunden til, at den sundhedsfaglige indsats er hævet så meget, at alle påbud på det sundhedsfaglige område er fjernet. Vi har bl.a. indført en kvalitetsorganisation for at sikre, at alle enheder arbejder med kvalitet og patientsikkerhed på en ensartet måde, at borgerne altid modtager pleje, træning og behandling af en høj kvalitet. Vi fastholder den indsats, der allerede er godt i gang på tværs af Furesø Kommunes plejehjem og ældrepleje”, siger Helle Winther Dahl, centerchef for Center for Sundhed og Seniorliv.

Samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Forvaltningen har i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed etableret en kvalitetsorganisation og undervisning i forbedringsmodellen. Formålet er at sikre, at alle ældreområdets enheder arbejder med kvalitet og patientsikkerhed på en ensartet måde. Her er der bl.a. arbejdet med instruksen for korrekt medicinhåndtering og med at øge systematikken og kvaliteten, når nye borgere modtages på plejehjemmet.

Afventer resultater fra øvrige opfølgende tilsyn

Udover det sundhedsfaglige tilsyn, gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed også et reaktivt ældretilsyn i oktober 2023 på plejehjemmet Svanepunktet og et reaktivt sundhedsfagligt tilsyn på Rehabiliteringen i november 2023. Begge tilsyn resulterede også i en afgørelse om påbud. Styrelsen har netop gennemført opfølgende ældretilsyn på Svanepunktet og et opfølgende sundhedsfagligt tilsyn på Rehabiliteringen. Furesø Kommune afventer resultaterne af tilsynsbesøgene.

Læs mere om plejehjem

Læs om plejehjemmet Svanepunktet

Demens-arbejde i Furesø

Lars Carstensen

2. viceborgmester

Det Konservative Folkeparti (C)
7216 3997 (ikke SMS)
lnc1@furesoe.dk

Helle Winther Dahl

Centerchef for center for Sundhed og seniorliv


hwn1@furesoe.dk

Kontakt

Center for Sundhed og Seniorliv

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback