Skip til hoved indholdet

DGI og DIF placerer Furesø på en flot 1-plads

Medlemstallene fra idrætsforeningerne i landet er netop blevet offentliggjort. De slår fast, at Furesøs borgere er vilde med fysisk aktivitet. For eksempel er der flere børne- og ungemedlemsskaber i idrætsforeningerne, end der er børn og unge i kommunen.

DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DIF (Danmarks Idræts-Forbund) har opgjort medlemstallene fra alle deres foreninger for 2023. Furesø Kommune skiller sig markant ud fra de øvrige kommuner og ligger suverænt i toppen, når man ser på, hvor mange af medlemmerne, der er børn og unge i alderen 0-24 år.

Tine Hessner (B), formand for Kultur, Fritid og Idræt:

”Det glæder mig naturligvis, at vi fortsat har et højt aktivitetsniveau, når man måler på antal medlemskaber. Medlemskaberne skulle også gerne omsættes i reel aktivitet, og det ved vi lidt mindre om - der kan ligge nogle ’skyggemedlemskaber’ måske især hos voksne/ældregruppen. Både børnenes medlemskaber men også vores “seniorborgeres” hæfter jeg mig positivt ved. Der er ingen tvivl om at indsatserne på fritidsområdet som fx faciliteter og aktivitets- og trænertilskud, er en god samfundsmæssig investering for Furesøs borgere. Både for det mentale og det fysisk helbred. Mit håb er derfor, at vi fortsat kan fastholde det høje niveau”.

Ser man på den samlede medlemsandel ligger Furesø Kommune klart nr. 1 med 67,3% sammenlignet med de øvrige kommuner i hovedstadsregionen og nr. 3 på landsplan kun overgået af ø-kommunerne Samsø og Læsø.

Foreningerne i Furesø får flere medlemmer

Medlemstallene viser, at foreningslivet generelt set har klaret sig godt igennem coronaperioden. Hvis man sammenligner det samlede antal medlemmer fra 2018 med de nye tal fra 2023 ser man en flot medlemstilgang på i nærheden af 4.300 medlemmer. Gymnastikforeningerne topper listen med en medlemsfremgang på over 30 % i forhold til 2022.

Musa Harmanci (V), næstformand for Kultur, Idræt og Fritid, er positivt overrasket over den store tilvækst og takker de mange frivillige:

”Under corona så vi alle, hvor svært det blev at afvikle foreningsaktivitet. Mange af Furesøs foreninger var superkreative og fik afviklet deres hold og aktiviteter inden for rammer, der konstant ændrede sig. Det var så opløftende blandt andet at se gymnastikhold, der trænede på fodboldbaner, og kampsport, der blev afviklet udendørs. Vi har nogle virkelig stærke frivillige kræfter i vores foreninger. De har også en meget stor del af æren for medlemsfremgangen. Jeg vil derfor gerne - på vegne af alle medlemmer af KFIU - sende dem en stor tak for deres flotte indsats”.

Samarbejdet med de mange frivillige i Furesø Kommune fortsætter i arbejdet med at skabe rammerne for et bredt forankret foreningsliv. Et godt eksempel er de traditionsrige sommerferieaktiviteter, som skolebørnene ser ivrigt frem til hvert år. 25 foreninger, tre private aktører, UngFuresø og Værløse Sogn griber i år muligheden for at møde potentielle nye medlemmer og holde børn og unge aktive, selvom de har ferie.

Fakta

  • Tallene viser, at der var en medlemsandel på 65% i Furesø Kommune i 2022, og at den steg til 67,3% i 2023.
  • Sammenligner man tallene med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, så ligger Furesø klart nummer et med Hørsholm på andenpladsen med 60,6% i 2023.

Mål 5: Endnu bedre samarbejde med foreninger og lokalsamfund

”I 2030 samarbejder Furesø med foreninger og civilsamfund om stærke fællesskaber og borgerdrevne løsninger inden for velfærd, kultur-, idræts- og fritidsområdet.” Se Furesø Kommunes 2030-mål

Kontakt

Kultur og Fritid

Stiager 2
3500 Værløse
fritid@furesoe.dk

Ring til os

Tine Hessner

Radikale Venstre (B)

Formand for Kultur, Fritid og Idræt, medlem af Økonomiudvalget, Byrådsmedlem
4119 6041
tih1@furesoe.dk

Musa Harmanci

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

Næstformand for Kultur, Fritid og Idræt, medlem af Ældre og Sundhed, Byrådsmedlem
msh7@furesoe.dk

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback