Skip til hoved indholdet

Furesø har succes med at skabe interesse for SOSU-fag blandt ledige

Via et særligt aspirantforløb introducerer Furesø Kommune ledige borgere til sundheds- og ældreområdet. Halvdelen af deltagerne i 2022 er i dag enten i arbejde eller uddannelse indenfor området.

Foto: Malgorzata Leszczynska har deltaget på aspirantforløbet og har været i praktik på Lillevang Plejehjem og på Ryetbo Plejehjem, hvor hun siden har fået arbejde.

Siden 2021 har Jobcenter Furesø og Center for Sundhed og Seniorliv samarbejdet om et aspirantforløb, der skal skabe interesse for uddannelse og karriere inden for SOSU-fagene blandt ledige borgere. Forløbet varer 18 uger og består af fagspecifikke kurser og praktik på kommunens plejecentre og i hjemmeplejen.

Baggrunden for indsatsen er et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft indenfor sundhedsområdet, fortæller Lars Carstensen (C), formand for Ældre og Sundhed i Furesø Kommune.

”Ligesom i andre kommuner oplever vi i Furesø, at det kan være svært at finde medarbejdere til de ledige stillinger i hjemmeplejen og på plejehjem. Den demografiske udvikling vil desværre kun forstærke denne udfordring i fremtiden. Derfor er det nødvendigt med indsatser som aspirantforløbet, så det fortsat er trygt at blive gammel i Furesø”, siger udvalgsformanden.

Forløbet giver gode resultater

I 2022 har der været gennemført tre aspirantforløb med i alt 16 deltagere. Halvdelen er fortsat indenfor området i dag. To er ved at uddanne sig til SOSU-hjælpere, to arbejder ufaglært som SOSU-hjælpere, mens de læser dansk med henblik på at fortsætte på SOSU-uddannelsen. De sidste tre arbejder i køkken- og rengøringsfunktioner på henholdsvis plejehjem og i børnehave. En borger, der måtte droppe forløbet undervejs, har siden fået ufaglært job på et plejehjem.

En af dem, som har deltaget på aspirantforløbet, er Malgorzata Leszczynska. Hun har under forløbet været i praktik på Lillevang Plejehjem – både i aktivitetscenteret og på plejehjemmet på Lillevang og på Ryetbo Plejehjem, hvor hun arbejder i dag. For Malgorzata har det været en rigtig god oplevelse at være med i aspirantforløbet:

”Jeg var i forvejen interesseret i at starte på SOSU-uddannelsen. Aspirantforløbet gav mig mulighed for at prøve faget af og mærke om det var det rigtige for mig. Nu læser jeg dansk på FVU (Forberedende Voksenundervisning), mens jeg arbejder og får mere erfaring. Senere vil jeg uddannes som SOSU-assistent”, fortæller Malgorzata.

Opbygger sproglige kompetencer

Undervisningsdelen af aspirantforløbet er kombineret med danskundervisning, da nogle af aspiranterne ikke har tilstrækkelige danskkompetencer til at gå direkte i arbejde. Aspiranterne understøttes også med udviklingssamtaler undervejs i forløbet.

”Det er glædeligt, at indsatsen giver gode resultater. Sundhedsområdet er et felt med gode jobmuligheder, så her har vi et særligt fokus på at tilbyde ledige borgere opkvalificering – både fagligt og sprogligt. At beherske dansk er en forudsætning for at komme fra ledighed og i arbejde eller uddannelse”, fortæller Niels Bjerre Degn (A), formand for Beskæftigelse og Erhverv, formand for Beskæftigelse og Erhverv.

Indsatsen er kommet for at blive

Furesø Kommune starter nye hold to gange om året. Det første hold i 2023 er allerede i gang, og der er opstart igen efter sommerferien.

Alle Furesøs plejehjem og Hjemmeplejen er med i forløbene – ligesom de selvejende institutioner også har mulighed for at deltage.

Kontakt

Jobcenter Furesø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback