Skip til hoved indholdet

Forsøg i Furesø giver sygeplejersker lyst til at arbejde flere timer

Forsøg med ekstra arbejdstid inden for fleksible rammer giver arbejdsglæde og ekstra løn til sygeplejersker i Furesø Kommune, viser opgørelse. 13 ud af 24 sygeplejersker er gået en-tre timer op i tid, og tilbuddet er nu fast.

En prøvehandling i Furesøs Sygepleje ser ud til at øge trivslen og motivationen hos sygeplejerskerne. Hvis medarbejderne frivilligt går op i timer inden for fleksible rammer, øges arbejdsglæden for medarbejderne, og der bliver mere tid til dokumentation og den enkelte borger. Tilmed er kvaliteten i opgaveløsningen blevet bedre. Det viser den evaluering, Furesø Sygepleje har foretaget.

Tre timer op i tid

I Furesø Sygepleje er 13 sygeplejersker gået en-tre timer op i tid. Timerne kaldes fleksible timer og bruges bl.a. til at følge op på tilstande hos borgere, til at justere sygeplejefaglige udredninger, eller få et bedre overblik over besøgene hos borgerne. Timerne kan udføres hjemmefra eller hvor, medarbejderne ønsker det. Der er 24 af de i alt 34 sygeplejersker, der qua deres funktion som kontaktsygeplejerske eller specialistfunktion har mulighed for fleksible timer. Heraf har 13 takket ja til dette.

Leder af sygeplejen, Susan Læntver Kristiansen, fortæller, at ordningen er win-win for medarbejdere og borgere.

”Medarbejderne fortæller mig, at de har fået større arbejdsglæde, og jeg kan samtidig se, at vi løser opgaverne med en højere kvalitet. Sygeplejerskerne har bedre overblik over deres egne borgere, de har bedre tid til at følge op på fx undersøgelser og behandling. Samtidig giver det en stor tilfredshed hos sygeplejerskerne, at de selv kan tilrettelægge de fleksible timer og få det til at passe med deres privatliv”, fortæller Susan Læntver Kristiansen.

Lederen fortæller, at Furesø Sygepleje har venteliste på sygeplejersker, der har lyst til at arbejde i Furesø Sygepleje.

Markant ændret arbejdstid giver arbejdsglæde

Den fleksible arbejdstid er en markant ændring i sygeplejerskernes arbejdstidstilrettelæggelse. Deres arbejdstid er normalt styret helt ned til minuttet i deres køreplaner til besøg hos borgerne. De fleksible timer gør, at den enkelte sygeplejerske selv vurderer, hvor og hvornår timerne bruges og på hvilke borgere.

”Jeg har fået en langt bedre arbejdsgang og mere struktur på mit arbejde. Jeg oplever en stor tilfredshed, fordi jeg selv kan placere min arbejdstid, når det passer mig. Derudover giver borgerne også udtryk for, at vi har bedre styr på deres situation”, fortæller sygeplejerske Pernilla Hanna Therese Nilsson.

På grund af succesen i Furesø Sygepleje, er der sat en prøvehandling i gang frem til 30. november 2023 i tre dagtilbud.

2,5 mio. ekstra i løn og pension

Udover øget arbejdsglæde og en højere månedsløn giver ekstra arbejdstid en markant højere pension. En 51-årig sygeplejerske, der går fra at arbejde 32 timer til 37 timer om ugen frem til sin pensionsalder på 68 år, vil f.eks. tjene 1,6 mio. kr. mere i løn og pension, end hvis sygeplejersken holdt sit lavere timetal. Går en 41-årig sygeplejerske f.eks. fra at arbejde 32 timer om ugen til 37 timer om ugen frem til pensionsalderen på 68 år, vil sygeplejersken tjene 2,5 mio. kr. mere i løn og pension*. Den øget arbejdstid i Furesø Sygepleje bidrager dermed også til øget ligestilling og bedre muligheder, når medarbejderne går på pension.

Fakta om den fleksible arbejdstid i Sygeplejen:

  • Den er frivillig.
  • Prøvehandlingen løb i perioden 1. marts til 31. december 2022.
  • 12 sygeplejersker ud af 24 deltog frivilligt i forøget.
  • 9 ud af de 12 sygeplejersker, der deltog i prøvehandlingen, ønskede ordningen permanent. Senere har flere ønsket at være en del af ordningen, og de er nu 13 sygeplejersker.
  • Ordningen er nu blevet permanent og er et tilbud.
  • Timerne kan udføres hjemmefra eller hvor medarbejderne ønsker det.
  • Ordningen er rammesat af en lokal arbejdstidsaftale, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR), Furesø Kommune og Sygeplejen.
  • Medarbejderne, der deltog i prøvehandlingen, har alle givet ordningen tallet 10 på en skala fra 1-10 i en evaluering.
  • Timerne finansieres af en stilling på 18 timer, som er konverteret til de fleksible timer.


*Alle tal forudsætter, at sygeplejersken bliver på samme timetal, til sygeplejersken når pensionsalderen. Her har der regnet med en pensionsalder på 68 år. Eksemplerne er fundet på Viden på Tværs hjemmeside her.

Kontakt

Center for Sundhed og Seniorliv

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback