Skip til hoved indholdet

Udvalget for Børn og Skole får ny mulighed for at se på budgetbalanceplan for skolerne

Ny tillægsdagsorden med forslag til omprioriteringen inden for skolernes budget skal sikre budgetoverholdelse. Kommunaldirektør beklager rodet proces.

Tirsdag den 9. april får politikerne i Børn og Skole mulighed for at forholde sig til budgetbalanceplanen for skoler i 2024. En vækst i antallet af børn, der har brug for særlig indsats i skolerne, kræver en omfordeling af ressourcerne. Det er en udvikling, der er kendt fra alle landets kommuner. På et møde i januar drøftede politikerne i Børn og Skole forvaltningens forslag til at sikre budgetoverholdelse, men udvalget bad på mødet forvaltningen om at analysere området igen.

Det arbejde satte forvaltningen straks gang i.

Siden januar har udgangspunktet ændret sig. Der forventes flere indtægter fra andre kommuner, der har haft børn i Furesøs folkeskoler. Samtidig er der fra august 2024 visiteret flere børn til særlige tilbud. Forvaltningen og skolerne har samarbejdet om at tilrette budgetterne og finde de bedst mulige løsninger for børn og medarbejdere.

”Forvaltningen er forpligtet til at sikre budgetoverholdelse. Det kræver, at vi handler rettidigt, når budgetforudsætningerne ændrer sig. Når det er sagt, vil jeg gerne beklage, at vi ikke tidligere har præsenteret et nyt beslutningsforslag for Børn og Skole-udvalget med de nødvendige skridt, der gør, at vi overholder budgettet. Det gør vi nu med en tillægsdagsorden,” siger Henrik Studsgaard, kommunaldirektør i Furesø Kommune.

I tillægsdagsordenen skal politikerne beslutte forvaltningens forslag til, hvordan budgettet overholdes. Der kommer ikke færre midler ud til skolerne. Tværtimod, den samlede bevillingsramme er øget via ekstrabetaling fra andre kommuner. Udfordringen er, at antallet af børn med behov for en særlig indsats er stigende. Det nødvendiggør en omprioritering for ca. 5,8 mio. kr. ud af et samlet budget på 429,6 mio. kr.

Læs mere om hvordan, skolebudgettet kan holdes

Læs tillægsdagsordenen om skolebudgettet

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback