Skip til hoved indholdet

Furesø skal begrænse udgifterne for at holde budgettet i 2023

Økonomiudvalget drøftede den 22. marts en række initiativer, som skal sikre balance i budgettet i 2023. Baggrunden er stigende udgifter på energi, hjemmepleje og handicapområdet, som kommunen ikke bliver kompenseret for. Der bliver nu lavet en plan for, hvordan den svære økonomiske situation skal håndteres.

Kommunerne i Danmark er hårdt præget af de svære økonomiske vilkår. Også i Furesø er situationen alvorlig, blandt andet på grund af høje fjernvarmeudgifter og stigende udgifter til ældre og specialområdet.

”I efteråret vedtog vi et stramt budget, der både krævede serviceforringelser og afskedigelser. Samtidig måtte vi indføre udgiftsstop og varme mindre op end sædvanligt for at holde udgifterne nede. Som tiderne er nu, ser vi ind i en række udgiftsstigninger og et stort pres på den kommunale økonomi. Det kalder på handling nu – tidligt på året, så vi så tidligt som muligt får bremset op, og så vi kan overholde budgettet”, fortæller borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Første indsats bliver at fastholde opvarmning af kommunale bygninger til max 19 grader i hele 2023. Derudover opfordres kommunens enheder til at være tilbageholdende med at bruge penge samt at være tilbageholdende med at besætte ledige stillinger.

Jesper Larsen (V), næstformand i Økonomiudvalget, tilføjer, at selv om budgettet ikke bliver genåbnet, som det sker i andre kommuner, så har fagudvalgene nu en vigtig opgave:

”Vi var fælles om at vedtage et budget i efteråret – nu skal vi være fælles om at finde og drøfte yderligere tiltag, som kan reducere udgifterne. Det bliver svært, men kun på den måde kan vi få lagt en god plan for at holde budgetterne, sikre balance i økonomien og tryghed for borgerne i 2023”.

Kontakt

Center for Økonomi og Ressourcer

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback