Skip til hoved indholdet

Furesø Byråd enigt om at frede Bregnerød Nord

Furesø Byråd prioriterer at bevare smuk natur og rekreative værdier. Enigt byråd har sendt fredningsforslag til Fredningsnævnet.

Furesø Kommune har i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening lavet et forslag til fredning af Bregnerød Nord. På byrådsmødet den 19. marts 2024 blev det enstemmigt besluttet at sende dette forslag til Fredningsnævnet. Det sker ud fra et fælles ønske om at bevare og forbedre områdets unikke landskabelige, biologiske og kulturhistoriske værdier samt dets rekreative interesser.

Varig landskabelig sammenhæng

Med en ny fredning vil det ca. 83 hektar store område blive forbundet med Stavnsholtkile-fredningen mod øst og Allerød Lergrav-fredningen mod nord, hvilket sikrer en varig landskabelig og naturmæssig sammenhæng mellem de fredede områder og Natura 2000-områder.

"Det har været en glæde at føre en konstruktiv dialog med lodsejere og borgerforeningen i Bregnerød om udformningen af dette fredningsforslag. I Natur og Klima har vi arbejdet ihærdigt for at imødekomme lodsejernes bekymringer ved en kommende fredning, samtidig med at vi sikrer områdets værdier for fremtiden. Vi ser nu frem til, at forslaget behandles af Fredningsnævnet og håber på et positiv udfald," siger Lene Munch-Petersen (A), formand for det politiske udvalg Natur og Klima

"Fredningsforslaget understreger vores kommunes engagement i at bevare og beskytte vores naturskatte. Ved at frede Bregnerød Nord bevarer vi ikke blot et smukt landområde, vi sikrer også en vigtig rekreativ ressource for vores borgere, siger Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand for Natur og Klima.

Forslaget vil nu blive behandlet af Fredningsnævnet. Heri indgår en høring. Furesø Kommune ser frem til det kommende resultat.

Politisk behandling og baggrund for fredning

Byrådets behandling af forslaget til fredning

Forslaget til at frede Bregnerød Nord

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback