Skip til hoved indholdet

Fuld fart på Furesøs klimaindsats

Bare et halvt år efter, at Furesø Kommune fik sin første, samlede plan for klimaet, er der sat gang i mere end 40 indsatser under planen. Nu forbereder de frivillige sig på et nyt, travlt år med endnu flere aktiviteter.

Lige inden 2022 gik på hæld, gjorde Klimaforum Furesø status på klimaindsatsen her i Furesø. Klimaforum samler foreninger, organisationer, virksomheder og institutioner, der alle vil være med til at gøre Furesøs klimamål til virkelighed, og for de frivillige er der noget at være tilfredse med.

Mere end 40 aktiviteter er det blevet til, siden byrådet i Furesø Kommune i juni vedtog den ambitiøse klimaplan, der siger, at Furesø Kommune skal være CO2-neutral senest i 2030. Derudover skal der inden 2035 bindes mere kulstof i kommunen, end der udledes, og så skal Furesø i 2050 være en kommune, der skal kunne håndtere klimaændringer i form af mere nedbør.

"Der er store ambitioner i planen, men sammen med alle de frivillige ildsjæle og foreninger i Klimaforum er vi klar til at bringe planen ud over rampen med ekspresfart," siger Ole Bondo Christensen (A), Furesøs borgmester, der glæder sig over den entusiasme, der er hos de frivillige.

"Som kommune og politikere skal vi lægge rammerne og gøre det nemt og attraktivt at vælge de klimavenlige løsninger, hvad enten det er valg af CO2-neutral opvarmning, fossilfri transport, solceller, øget genbrug eller bæredygtige indkøb. Men den helt store klimaeffekt får vi, når borgere og virksomheder både gør en indsats selv og motiverer hinanden og andre. Det er den indsats, de frivillige i Klimaforum Furesø har sat fuld fart i," siger han.

Omstilling hos den enkelte

Langt hovedparten af CO2-udledningen i Furesø Kommune kommer fra borgerne og virksomhederne.
"Derfor er det så vigtigt at samle og koordinere de gode initiativer gennem Klimaforum Furesø. Netværket hjælper til at få budskaberne ud til flest muligt, og de frivillige greb teten, så vi hurtigt fik organiseret klimafolkemødet i september 2022 med flere tusinde deltagere. Ud af folkemødet er så blandt andet opstået Furesø Ungeklimaråd, der går på med krum hals," siger Lene Munch-Petersen (A), udvalgsformand for Natur og Klima.

Hun fortæller, at de unge allerede er gået sammen med kommunens grønne guide, Fonden for Bæredygtig Udvikling og børne- og skoleforvaltningen om at udvikle ny klimaadfærdsundervisning til skolerne.
Af andre aktiviteter har Fontænehuset haft byttemarkeder, over 100 mennesker har deltaget i SparEnergis syv workshops om energireduktioner i boliger, Movia og Furesø Kommune har indsat elbusser i den nordlige del af kommunen, og så har EU bevilliget ½ mio.kr. til at afdække potentialer for at energioptimere almene boliger og dermed reducere energiforbruget.

Klimafolkemøde også i 2023

Natur og Klima - det fagudvalg, der har ansvaret for klimaindsatsen - har nu godkendt de kommende indsatser for 2023 efter drøftelser i blandt andet udvalget og i Klimaforum. Indsatserne i Furesø er bredt funderet og tæller både dem, der drives af klimasekretariatet og indsatser i for eksempel kommunens varmeplan og trafik- og mobilitetsplan og i forbindelse med blandt andet udbud og indkøb, energibesparelser og energioptimering af bygninger.

Klimafolkemødet vender tilbage den 28. september 2023. Denne gang på Farum Bytorv og i Farum Kulturhus. Og der er stor opbakning fra de frivillige i Klimaforum, hvor en arbejdsgruppe er i fuld gang med programmet. Vil du også bidrage, kan du kontakte kommunens klimasekretariat. Har du et forslag til en klimaindsats, kan du skrive dit forslag på Furesø Ungeklimaråds klimatræ i atriet på Furesø Rådhus eller i en mail til klimasekretariatet på BME@furesoe.dk mrk. 'Min Klimaindsats 2023'. Beskriv kort dit projekt, og om du har behov for hjælp fra klimasekretariatet til at udføre det. Husk navn og telefonnummer.

Spis og bo klimarigtigt

Allerede d. 26. januar og 2. februar kan du være med til årets første grønne fællesspisninger, hvor du får inspiration og viden om, hvordan du kan spise sundt, klimarigtigt og økologisk, uden at det gør maden dyrere. Samme aften kan du få inspiration til at reducere energiforbruget i din bolig. Du kan tilmelde dig de grønne fællesspisninger på furesoe.dk/klima

Kontakt

Stiager 2
3500 Værløse
mbpe@furesoe.dk

Ring til os

Kontakt

Vej, Trafik og Grøn Omstilling

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Telefontider

Kontakt

Furesø Ungeklimaråd


Klimasekretariatet@furesoe.dk

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback