Skip til hoved indholdet

Furesø Fritidsvejledning hjælper foreningsvante og uvante børn og unge med at finde en fritidsaktivitet

Den seneste tids prisstigninger har fået flere familier til at skulle prioritere deres økonomi. Det betyder, at nogen ser sig nødsaget til at fravælge børnenes fritidsaktiviteter for at kunne klare de faste udgifter. Men det er en uheldig tendens, da børn og unges deltagelse i fritidsaktiviteter er relateret til bedre trivsel, forbedrede skolepræstationer, styrket netværk og selvtillid. Heldigvis findes der støttemuligheder som kan hjælpe disse familier, så børn og unge kan blive fastholdt i foreningen og det gode fællesskab.

Furesø Fritidsvejledning rækker hånden ud til de børn og unge som gerne vil have hjælp til at begynde til en fritidsaktivitet

I Furesø Fritidsvejledning ved vi, at nogle børn og unge har sværere ved at blive en del af fritids- og foreningslivet, enten på grund af manglende kendskab til foreningslivet, mangel på overskud til at finde den rigtige aktivitet eller økonomi.

”Alle børn og unge bør have mulighed for at være en del af de positive fællesskaber, det giver at være med i det lokale fritids- og foreningsliv. Gennem fritids- og foreningslivet kan børn og unge nemlig få nye venskaber, få styrket selvtilliden og opleve følelsen af at mestre”, fortæller Josefine Needham, Fritidsvejleder og -konsulent i Furesø Kommune.

Fra henvendelse til aktivitet

Alle børn og unge, der bor i Furesø Kommune, kan få hjælp af Furesø Fritidsvejledning. Hvilke behov det enkelte barn eller den unge har, vurderes ud fra en samtale mellem Furesø Fritidsvejledning og familien. Karsten Rasmussen, fritidsvejleder i Furesø Kommune, fortæller, hvordan processen fungerer:

”Når vi modtager en henvendelse fra enten en forælder, fagperson eller noget tredje, tager vi kontakt til familien, således at vi kan planlægge en vejledningssamtale. Vejledningen tager udgangspunkt i barnets ønsker og familiens ressourcer, og her er vi også opmærksomme på at klæde børnene og deres familier på i forhold til hvad det kræver at gå til en fritidsaktivitet. Derefter skaber vi kontakt til foreningerne og sørger for, at de står klar til at tage imod det nye medlem.”  

Samarbejde med flere lokale samarbejdspartnere

Furesø Fritidsvejledning har flere lokale samarbejdspartnere, som bidrager til at fremme de unges deltagelse i foreningslivet.

En af de lokale samarbejdspartnerne er Furesø Idrætsråd (FIR), som bl.a. bidrager til, at Furesø Fritidsvejledning kan hjælpe med give børn og unge fra økonomisk trængte familier det nødvendige udstyr, børnene har brug for, når de begynder til en aktivitet.

Mogens Daniel Bruun, formand for Furesø Idrætsråd, fortæller, ”at det er afgørende for børn og unges sociale udvikling, at de har mulighed for at indgå i en række frivillige fællesskaber. Her udvikles mange sociale kompetencer, som de kan bruge senere i livet. Vi ved, at en ting er betalingen af foreningskontingent, hvilket kan være svært for nogle familier. Men når børnene eller de unge så har fået hjælp til at begynde i en forening, så ligger der også mange gemte udgifter, fx i form af en klubdragt eller et par fodboldstøvler. Og det kan være vigtigt for de unge at ”ligne” de andre, så de ikke står uden for fællesskabet. Derfor har vi valgt at bakke op om en tilskudsordning”.

Nu er der også hjælp til de voksne og pensionister

Furesø Idrætsråd har i år modtaget midler til at oprette en pulje, som kan støtte økonomisk trængte voksne og pensionisters foreningsdeltagelse. Foreningerne kan således søge Furesø Idrætsråd om kontingenttilskud til deres voksne og ældre medlemmer, så de ligeledes bliver fastholdt i deres aktivitet og forbliver en del af fællesskabet.

Furesø Fritidsvejledning og Furesø Idrætsråd vil gerne opfordre til, at vi alle har en ekstra opmærksomhed på om nogen familier har brug for en håndsrækning og fx hjælp til at få søgt en pulje til kontingentstøtte. Du kan læse mere om puljerne her: Frivillige og foreninger

 

Fakta

Om Furesø Fritidsvejledning

Furesø Fritidsvejledning hjælper børn og unge i alderen 6-29 år, der gerne vil i gang med en fritidsaktivitet. Vi har god kontakt til kommunens foreninger og ved, hvilke tilbud de har inden for idræt, kreative aktiviteter og udeliv. Læs mere om Furesø Fritidsvejledning på: furesoe.dk/fv

Hvis du er forælder, pårørende, træner, lærer eller på anden måde kender et barn, som gerne vil have en fritidsaktivitet, så udfyld ansøgningsskemaet på vores hjemmeside: furesoe.dk/fv. Så kontakter fritidsvejledningen dig hurtigst muligt.

Støttemuligheder for økonomisk udfordrede familier

Du kan finde oplysninger om støttemuligheder på på Furesø Kommunes foreningsportal www.aktivfuresoe.dk

DGI foreningsliv for alle

Puljen støtter børn og unge op til 25 år, hvor forældrene er økonomisk udfordrede. Der kan søge til 2/3 dele af kontingentet, dog maksimalt 1000 kr. og 500 kr. årligt per medlem til stævner, camps og lejre.
Som forening kan du hjælpe et medlem med at søge støtte til kontingent eller stævner hos DGI. Puljen kan søges fra DGI's hjemmeside.

Dansk flygtningehjælp

Fritidspuljen giver støtte til børn og unge med flygtningebaggrund i alderen 0-17 år. Fritidspuljen giver økonomisk støtte til deltagelse i organiserede forenings- og fritidsaktiviteter inden for idræt og kultur, f.eks. familieidræt, fodbold, spejder, svømning, musik og billedkunst. Puljen kan søges her: https://frivillig.drc.ngo

Furesø Fritidsvejledning

Furesø Fritidsvejledning støtter børn og unge i alderen 6-29 år. Fritidsvejledningen vejleder til fritidslivet samt yder kontingentstøtte hvis nødvendigt. Familien kan selv søge eller i kan hjælpe familien. Furesø Fritidsvejledning for børn og unge fra 6 til 29 år.

Støttemuligheder for økonomisk trængte voksne og pensionister

Furesø Idrætsråd

Foreninger i Furesø kan søge om kontingenttilskud til deres voksne medlemmer. Puljen søges hos Furesø Idrætsråd via mail til deres formand Mogens Daniel Bruun. Mail: mogensdanielbruun@get2net.dk

Kontakt

Furesø Fritidsvejledning

Stiager 2
3500 Værløse
fv@furesoe.dk

Fritidsvejledere:

Karsten Rasmussen 
Tlf. 7216 5174
Josefine Needham Jørgensen 
Tlf. 7216 4242

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback