Skip til hoved indholdet

Furesø Kommune og Børns Vilkår vil skabe nye løsninger på mistrivsel

Over de næste ti år skal Furesø i samarbejde med Børns Vilkår udvikle og afprøve nye, helhedsorienterede indsatser, der retter sig mod problemet med stigende mistrivsel blandt børn og unge. Målgruppen er de 0-18-årige. Furesø Byråd har nu godkendt en 10-årig partnerskabsaftale med Børns Vilkår.

Foto: Mandag den 30. april underskrev Furesø Kommune og Børns Vilkår en tiårig partnerskabsaftale. Det foregik i Farum Nordby Børnehus. Furesø Kommune 

Partnerskabsaftale med Børns Vilkår

Furesø Kommune underskrev mandag eftermiddag en 10-årig partnerskabsaftale med Børns Vilkår. Borgmester i Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen (A) glæder sig over det nye partnerskab:

”Udfordringen med den stigende mistrivsel blandt vores børn og unge er et nationalt problem, som vi meget gerne vil finde nye svar på i Furesø. Vi er derfor rigtig glade for, at vi nu skal samarbejde med Børns Vilkår om at udvikle og afprøve nye indsatser, så vi kan hjælpe hinanden med at styrke børn og unges trivsel”.

Vicedirektør i Børns Vilkår Steffen Raun Fjordside ser samarbejdet som en mulighed for at løse en række udfordringer i fællesskab:

”Børn og unges mistrivsel er et område, vi i Børns Vilkår længe har haft fokus på og arbejdet med. Det er en omfattende og vigtig opgave. Vi skal gøre mere og andet, end vi plejer for at få skabt en positiv forandring.  Derfor ser vi nu på, hvordan vi kan komme videre på den lange bane. Et tiårigt partnerskab er en horisont, der er så lang, at vi både kan nå at udvikle og måle på den forskel, vi gør.  Ingen kan løse trivselsudfordringerne alene, og vi er glade for, at vi med støtte fra Annie og Otto Johs. Detlefs’ Fonde og i samarbejde med Furesø Kommune kan finde løsninger sammen.”

Fokusområderne i det ti år lange partnerskab vil bl.a. være omsorg og tilknytning, implementering af Barnets Lov, bekymrende skolefravær og børn og unges digitale liv.

Med det nye partnerskab får Furesø Kommune adgang til den store viden hos Børns Vilkår om børn og unges trivsel. Den viden skal danne udgangspunkt for den videre udvikling og afprøvning af nye tiltag.

Furesø Kommune er den første af i alt tre kommuner, der kommer til at indgå i samarbejdet om at udvikle nye løsninger sammen med Børns Vilkår. Partnerskabet er støttet af Annie & Otte Johs. Detlefs’ Fonde OJD.

Foto: Vicedirektør i Børns Vilkår Steffen Raun Fjordside, borgmester Ole Bondo Christensen og formand for Børn og Skole-udvalget i Furesø, Muhammed Bektas. 

Aflange ikonkasser

Mål 3: God velfærd for børn, ældre og udsatte

”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryg alderdom”. Se Furesø Kommunes 2030-mål

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Borgmester

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback