Skip til hoved indholdet

Furesø byggesagsbehandler fortsat dobbelt så hurtig som landsgennemsnittet

I Furesø Kommune var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager med servicemål i 2023 igen dobbelt så hurtig som på landsplan og næsten tre gange så hurtig som i Hovedstadsområdet. Men især stabiliteten i sagsbehandlingstiden over årene er usædvanlig og giver borgere og virksomheder vished om den forventede sagsbehandlingstid for byggesager med servicemål.

I Furesø Kommune var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på byggesager kun 34 dage i 2023 mod det nationale gennemsnit på 64 dage. I Hovedstadsområdet er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 98 dage, mens den er 76 dage i Nordsjælland. Det viser tal fra KL’s statistik for sagsbehandlingstider med servicemål samt Dansk Industris beregninger.

"Furesøs forvaltning yder en rigtig god service overfor borgere år efter år. Byggeansøgninger indeholder ikke kun data og svære byggefaglige spørgsmål, de indeholder også en families drøm om nyt hus, et ekstra værelse, et cykelskur eller andet. Det er imponerende, at borgerne kan regne med, at der i gennemsnit går 34 dage fra de har afleveret en færdige byggesag og til, at de kan slå første søm i”, siger Bettina Ugelvig (A), som er formand for Plan og Byg.

Andelen af byggesager med en sagsbehandlingstid, der opfylder servicemålene, er på landsplan ca. 60 pct. I Furesø Kommune er det tilsvarende tal 78 pct.

Stabilitet giver vished

Især stabiliteten i sagsbehandlingstiden år for år giver borgere og virksomheder i Furesø mulighed for at planlægge. En del kommuner svinger i gennemsnitlig sagsbehandlingstid fra år til år, så borgere og virksomheder reelt ikke ved, hvad de kan regne med. Furesø Kommune har de seneste fire år en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 35 dage uden de store udsving. Det er klart hurtigst i hele Nordsjælland.

Furesø Kommune har stort fokus på kommunikationen til borgere og virksomheder. Skabeloner for svar og afgørelser til borgere bliver løbende opdateret på baggrund af tilbagemeldinger fra borgere og virksomheder. Der er samtidig fokus på hurtigt at screene sagerne. Herved bruges der mindre tid på at svare på rykkere, så tiden i stedet kan bruges på sagsbehandling. Alle arbejdsgange er tilrettelagt så dem, der står og skal i gang med at bygge, får en afgørelse så hurtigt som muligt.

Fast track til virksomheder

Furesø Kommune har også en særlig fast track-ordning for erhvervslivet. Når en virksomhed henvender sig med byggeplaner, går der højest 24 timer, inden der ligger enten et svar eller en plan for det videre forløb.

"Fast track-ordningen er et klart signal til virksomhederne i kommunen og til dem, der overvejer at etablere sig: Furesø Kommune ønsker at være en smidig samarbejdspartner, som forstår deres behov,” siger Egil F. Hulgaard (C), næstformand i Plan og Byudvikling.

Stadig behov for tålmodighed

Som andre kommuner har Furesø Kommune fortsat en længere sagsbehandlingstid på sager, som ikke er omfattet af aftalen om servicemål. Det betyder desværre, at der for visse sager kan gå 5-7 måneder før forvaltningen kan påbegynde sagsbehandlingen. Det kan dreje sig om komplekse forespørgsler om fx bygningsreglementet og lokalplaner i forhold til konkrete byggeønsker eller om dispensationer fra fx lokalplaner.

Skal du bygge om eller rive ned?

Vil du bygge om eller ud?

Læs om hvordan, du får tilladelse til at bygge til eller om eller til at rive ned.

Værd at vide om byggeri

Lær de svære fagord at kende i byggeordbogen og få svar på dine typiske spørgsmål.

Kontakt

Plan og Byg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Åbningstider

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback