Skip til hoved indholdet

Borgermøde om fremtiden for Bregnerød Kro

Der afholdes borgermøde den 5. marts. Et enigt Furesø Byråd sendte onsdag den 31. januar lokalplansforslag om hotellejligheder i Bregnerød i otte ugers høring.

Den gamle Bregnerød Kro står over for en forandring. Byrådet har sendt forslag til ’Lokalplan 159, Hotellejligheder i Bregnerød og kommuneplantillæg’ for den tidligere Bregnerød Kro i høring frem til begyndelsen af april.

Forandringer i respekt for historisk arv

Lokalplanen giver mulighed for at etablere hotellejligheder, café og restaurant. Et helt centralt fokus i lokalplanen er, at det nye byggeri skal respektere landsbyens kulturhistoriske arv samtidig med, at der gives mulighed for et nutidigt projekt. Den nye bebyggelse skal have tydelige træk til datidens funktioner, byggestile og materialevalg, der alle i dag ses i Bregnerød Landsby.

Intentionen med lokalplanen er at skabe nyt liv i landsbyen, som også kan være et lokalt mødested og være et tiltrængt pusterum for de mange cyklende på supercykelstien, der løber lige foran hoveddøren.

"Vores vision er at skabe rammerne for at puste nyt liv i området ved den gamle kro, som både respekterer historien og giver nye muligheder på denne naturskønne beliggenhed. Det bliver muligt at give både hotelgæster, lokale og besøgende oplevelser i Bregnerød. De får med de funktioner, der lægges op til med projektet mulighed for at møde hinanden," siger Bettina Ugelvig (A), formand for plan og byudvikling.

Lokalplanen sikrer, at den gamle gule rejsestald, som ligger på hjørnet af Bregnerød Byvej og Høveltsvangsvej, bevares. Bygningen er et kulturhistorisk vartegn for Bregnerød.

"Der er blevet arbejdet grundigt med at undersøge mulighederne for at bevare så meget som muligt af de eksisterende bygninger og de arkitektoniske krav til den nye bebyggelse, bl.a. i vores rådgivende arkitekturudvalg. Bevaring af rejsestalden er central for vores vision om at værne om de historiske rødder, mens vi bevæger os ind i fremtiden samtidig med, at vi bevarer muligheden for en kro,” siger Egil Hulgaard (C), næstformand for Plan og Byudvikling.

Borgermøde den 5. marts

Den tirsdag den 5. marts kan borgere høre mere om forslaget kl. 18-19.30 i Farum Kulturhus i Teatersalen. Her bliver lokalplanen præsenteret. Derudover præsenterer ejerne af ejendommen og deres arkitekt tankerne for området og viser et muligt projekt, som kan realiseres inden for lokalplanens rammer.

Borgermødet bliver også vist digitalt, så du har også mulighed for at deltage hjemmefra. Deltag via knappen herunder.

Mål 7: Velfungerende erhvervsliv med lokale arbejdspladser og et godt handelsliv

”I 2030 er Furesø en kommune med flere lokale arbejdspladser og iværksættere samt med levende bymidter og et godt handelsliv.” Se Furesø Kommunes 2030-mål

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback