Skip til hoved indholdet

Nu starter udbygningen af fjernvarme i Værløse

Sidst i marts 2024 starter anlægsarbejdet med udbygning af 1. etape af fjernvarmenettet i området nord for Kollekollevej i Værløse. Inden da skal to midlertidige arbejdspladser etableres i nærområdet.

Lige før påske begynder udbygningen af fjernvarme i Værløse i Furesø Kommune. Det er i området nord for Kollekollevej centreret omkring vejene Skolekrogen, Skovlinien og Lille Værløsevej. Over 350 ejendomme i dette område skal forsynes med fjernvarme.

Før udbygningen kan begynde, er det nødvendigt for entreprenøren Per Aarsleff A/S at etablere en midlertidig arbejdsplads i nærområdet til at opstille skurvogne og oplag af maskiner, rør og opgravet jord. Sidstnævnte skal så vidt muligt tilbage i udgravningerne.

Fjernvarme er en billig, forsyningssikker og mere CO2-neutral energiforsyning, som vi gerne vil fremme i Furesø. Det er vigtigt for den politisk vedtagne varmeplan. Byggepladsen er en forudsætning for, at der kan etableres fjernvarme i området. Derfor har vi udlejet området ved Skovlinien nord for Svanesøen til Per Aarsleff A/S på en midlertidig lejekontrakt, der blandt andet stiller krav om at reetablere området efter brug, og at der opnås de nødvendige miljøtilladelser”, siger Claus Torp, der er by- og kulturdirektør i Furesø Kommune.

Kun ren jord og arbejde i dagtiden

I miljøtilladelserne vil der blandt andet indgå vilkår om, at der kun må håndteres forklassificeret klasse 0 og 1 jord (ren jord). Samtidig må der kun udføres støjende aktiviteter på pladsen på hverdage mellem 07.00-18.00.

Samtidigt er der også indgået lejeaftale om et område mellem Kirke Værløsevej og Dalsø Park. Denne gang med Vestforbrænding. For dette område gælder tilsvarende betingelser som for arealet ved Skovlinien. Det forventes dog, at Dalsø Park først tages i brug på et tidspunkt, hvor udrulningen af fjernvarmen har bevæget sig tættere på Værløse Vest. Der vil begge steder blive etableret et paddehegn ud mod de to søer.

Pladserne reetableres

Inden byggepladserne tages i brug vil det øverste muldlag blive skrællet af og lagt i en vold langs arealets udkant så det, når pladsen reetableres, kan tilbageføres. Herefter skal der etableres hegn om området, og der skal laves tilkørsler og placeres skurvogne m.m. På Skovlinjen vil der ud for arbejdspladsen blive sat skilte op med arbejdskørsel og hastighedsbegrænsning på 40 km/t.

Placeringen af byggepladserne er nøje udvalgt og kan ikke ligge andre steder. Der er ingen lokalplan for områderne, der forhindrer, at der kan etableres midlertidige arbejdspladser i forbindelse med fjernvarmeudrulningen.  Der er taget højde for både de trafikale og de miljømæssige forhold. Cyklister vil fx fortsat kunne færdes sikkert i områderne, og pladserne må kun modtage ren jord.

Opgravning til fjernvarmerør

Næste trin er, at der afspærres og graves op til fjernvarmerør på Skovlinien, strækningen mellem Kollekollevej og Lille Værløsevej. På denne strækning bliver Skovlinien ensrettet, så man kun kan køre fra nord mod syd (retning Kollekollevej). Arbejdet vil forventeligt starte i påsken eller umiddelbart herefter.

Læs mere om fjernvarme

Læs mere om udrulning af fjernvarme i Værløse

Hvornår får jeg fjernvarme?

Læs om planerne for udrulning af fjernvarme i dit område

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback