Skip til hoved indholdet

Furesø Kommune skærer 25 procent af energiforbruget

Furesø Kommune har med hjælp fra teknikken og brugerne nedbragt varmeforbruget i de kommunale bygninger med en fjerdedel i oktober og november. Elbesparelsen i samme måneder er 10 procent.

De stigende energipriser og risikoen for energimangel fik i september Furesø Kommune til at iværksætte en række sparetiltag. Initiativerne følger de nationale anbefalinger om at sænke energiforbruget i kommunale bygninger. Nu viser de nyeste tal, at der i begge måneder er brugt 826.037 kilowatt-timer mindre varme i kommunens bygninger i forhold til samme periode sidste år. Gevinsten er en besparelse på lidt over en million kroner udover den gevinst, den sparede varme er for klimaet og forsyningssikkerheden.
"De forskellige tiltag har virket. Det giver besparelser at skrue ned for varmen, reducere belysningen og bruge vores bygninger med omtanke. Vi er en tak skyldig til alle, som bidrager til at løfte denne vigtige dagsorden, for selvfølgelig kan det mærkes, når vi sparer på varmen. Vi er helt klar over, at besparelserne kommer med en pris, men generelt har der været forståelse hos både borgere og medarbejdere for, at vi holder igen," siger Ole Bondo Christensen (A), borgmester i Furesø Kommune.

Tallene er sammenlignet direkte mellem månederne og er derfor ikke korrigeret for eksempelvis graddage eller anderledes brug af bygningerne.
Alligevel er der ikke tvivl om, at sparetiltagene har haft effekt, vurderer Gitte Elefsen, chef for Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg. Hun fortæller, at besparelsen især er sket ved hjælp af de tekniske installationer. Brugernes adfærd har dog også stor betydning.

"Vi har blandt andet skruet ned til cirka 19 grader på skoler, FFO’er, kulturhuse, rådhuset og jobcentret. Ventilationsanlæg i dagtilbud og på rådhuset kører i kortere tidsrum og unødvendigt lys er blevet slukket en række steder. Vi har sat fokus på energirigtig adfærd blandt kommunens ledere og medarbejdere, lukket et soppebassin i Farum Svømmehal, og så har vi sat turbo på opsætning af solceller og varmepumper på kommunale bygninger," fortæller hun.

Anstrengelserne har båret frugt

Selvom alle tiltag ikke er fuldt ud indfaset endnu, så er energiforbruget faldet i Furesø Kommunes bygninger. Særligt på varmedelen.
Forbruget af varme er faldet med cirka 32 procent, når oktober i år sammenlignes med oktober 2021. I denne november er varmeforbruget cirka 22 procent mindre end det var i november 2021.
Strømforbruget i oktober er sammenlignet med oktober sidste år faldet cirka 12 procent og i november 9 procent i forhold til 2021. Den samlede besparelse på 105.677 kilowatt-timer mindre strøm svarende til en besparelse på cirka 215.000 kroner.

Vi kan gøre det endnu bedre

”Selvom det er mørkt og koldt udenfor, og det kan være fristende at tænde mere lys og skrue op for varmen, skal vi alle sammen fortsætte med at spare på energien. Der er stadig risiko for, at vi kan komme til at mangle elektricitet hen over vinteren, og energipriserne er fortsat høje. Og så er Furesø jo stadig ambitiøse på klimafronten, hvor vi stiler efter at blive en CO2-neutral kommune i 2030”, siger Ole Bondo Christensen.
I det nye år vil Furesøs hidtidige indsats med fokus på teknik blive suppleret med et fokus på energirigtig adfærd og kampagner, og så skal skoler, FFO’er og dagtilbud arbejde med én af de tre velkendte kampagner i denne vinter: ”Mit Klimaansvar, Mit Klasselokale”, ”Sluk og Luk” og læringsforløbet med figuren Falko.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback