Skip til hoved indholdet

Ny samarbejdsaftale mellem kommune og boligselskaber i Furesø

De almene boligområder udgør 28 procent af boligerne i Furesø. De 4.849 almene boliger er fordelt på 90 procent familieboliger, 3 procent ungdomsboliger og 7 procent ældreboliger.

Samarbejdsaftalen bygger på anbefalinger fra et særligt udvalg, hvor repræsentanter fra boligorganisationerne og byrådet i fællesskab og med inddragelse af udefrakommende fagfolk drøftede forslag til at gøre de almene boligområder i Furesø Kommune endnu bedre.

Samarbejdsaftalen indeholder en styrket boligsocial indsats – herunder en fremskudt beskæftigelsesindsats, en indsats for at gøre boligområderne mere grønne og bæredygtige samt en indsats for at fremme en balanceret beboersammensætning i alle boligområder. Planen forudsætter et tæt samarbejde mellem boligselskaber, beboere, civilsamfund og kommunen.

”Det er rigtig glædeligt, at vi nu starter et tæt samarbejde op med alle boligselskaber i Furesø. At kommunen og vores 7 almene boligselskaber har indgået en fælles aftale er historisk og lover godt for det fremtidige samarbejde. Jeg vil gerne takke de enkelte boligselskaber for at række ud og finde ind i et forpligtende samarbejde med kommunen og de øvrige selskaber. Med en fælles udviklingsaftale fortsætter vi det gode samarbejde med de almene boligorganisationer om at sikre endnu bedre almene boligselskaber til gavn for beboerne og hele Furesø ”, fortæller borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Samarbejde om boligsociale udfordringer

Udviklingsaftalen indeholder et forpligtende samarbejde om boligsociale udfordringer. Blandt andet er det intentionen at iværksætte initiativer, som kan støtte op om beboernes beskæftigelses- og uddannelsesniveau.

Det er et samarbejde, som glæder udvalgsformanden for Handicap, Social og Psykiatri, Hasan Yilmaz (A): ”De almene boligorganisationer er en vigtig samarbejdspartner om boligsociale udfordringer. Med aftalen bekræfter vi det samarbejde og giver alle parter bedre forudsætninger for at nå længere ud til borgere med udfordringer og løbende sparring og vidensdeling med hinanden”.

Som tredje og sidste fokusområde i udviklingsaftalen, er der også medtaget en målsætning om at øge biodiversiteten og den vilde natur på boligafdelingernes grønne områder.

”Vi har tiltrådt aftalen for at sikre de bedst mulige forhold for vores beboere i boligafdelingerne – særligt den fremskudte beskæftigelsesindsats forventer vi kan hjælpe de beboere der er på kanten af arbejdsmarkedet”, siger Thomas Jensen, formand for Nordsjællands Almene Boligselskab.

Fakta

  • Udviklingsaftalen følges af et boligforum og en administrativ styregruppe med repræsentanter fra boligorganisationerne og Furesø Kommune.
  • Udviklingsaftalen træder i kraft pr. 1. januar 2024 og løber 4 år frem. Der er aftalt midtvejsevaluering af aftalen senest i efteråret 2025.

Mål 6: Gode boliger og levende byer

”I 2030 er Furesø en kommune med gode boliger for alle alders- og indkomstgrupper og med velfungerende boligområder og lokalsamfund.” Se Furesø Kommunes 2030-mål

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback