Skip til hoved indholdet

Furesø vælger MT Højgaard Danmark som strategisk partner til at energirenovere i de kommende år

I selskab med lokale firmaer skal MT Højgaard Danmark vedligeholde og energioptimere skoler, børnehaver og andre kommunale ejendomme i den østlige del af Furesø i et såkaldt strategisk partnerskab som kaldes ”FUUR”. Målet er at få mere vedligeholdelse og energioptimering for pengene i en bedre kvalitet.

Solceller, jordvarme m.m. som alternativ energiform, bedre isolerede tage, facader, døre og vinduer samt bedre indeklima.

I de kommende år skal kommunale bygninger som skoler og børnehaver optimeres energimæssigt i Furesø. Med en partnerskabsaftale med FUUR sætter Furesø Kommune turbo på tiltag, der bringer kommunen tættere på målet om at være CO2-neutral i 2030. Samtidig skal bygningsdele vedligeholdes med faste frekvenser og tekniske anlæg skal løbende tilses og opdateres, så bygningerne er en god ramme for børn, voksne og medarbejdere.

”Vi har udbudt en stor del af vores bygningsvedligeholdelse og energioptimering i to strategiske partnerskaber for, at vi kan få løst flest mulige opgaver for pengene i høj kvalitet og dermed kan indfri vores klimaambitioner. I partnerskabet indgår lokal arbejdskraft. Vi ønsker at fastholde dygtige, kvalitetsorienterede håndværkere og fremme deres ejerskab og proaktive tilgang til vores bygninger”, siger Claus Torp, by- og kulturdirektør i Furesø Kommune.

Kommunen har valgt partnerskabet FUUR med MT Højgaard Danmark i spidsen til at udføre en række opgaver i det østlige Furesø de kommende fire år. Dermed opstår der stordriftsfordele, færre omkostninger på grund af færre udbud og højere kvalitet, fordi fagfolk er med til at vurdere opgaverne og partnerne lærer hinanden og bygningerne at kende via et flerårigt samarbejde.

Der er to strategiske partnerskaber dette her for ØST som starter 1.9.2023 og et for VEST i Furesø, som forventes udbudt til efteråret.

Fokus på kendskab til kommunens ejendomme og smidigt samarbejde

Derfor består partnerskabet FUUR, udover MT Højgaard Danmark, også af flere virksomheder, som er forankret i eller har erfaring fra netop Furesø Kommune.

Samtidig har kommunen fokuseret på, at samarbejdsmodellen, som partnerskabet arbejder ud fra, tager udgangspunkt i dagligdagen og de fysiske rammer på projekterne.  

Det er et mål, at partnerskabet skal sikre, at opgaveløsningen systematiseres endnu mere end i dag, så borgerne og brugerne får endnu mere for de vedligeholdelseskroner og energimidler, der er afsat de kommende år.

”Vi glæder os selvfølgelig meget over at skulle arbejde med energi- og renoveringsområdet i samarbejde med Furesø Kommune. Det er en spændende og ny måde arbejde med det strategiske vedligehold på i kommunerne. Vi vil drive partnerskabet optimalt, således at de rette kompetencer og kvalifikationer matcher de opgaver der skal løses. På den måde får borgerne mere vedligehold for pengene,” siger Morten Pilebo, der er partnerskabsansvarlig i MT Højgaard Danmark.

Opgaven er opdelt økonomisk, så kontakten i første omgang løber fra 2023-2025 med en forventet omsætning på op til ca. 80 mio. DKK eks. moms. Derefter har kommunen option på at forlænge kontrakten, så partnerskabet i 2026 og 2027 udfører opgaver op til ca. 57 mio. kr. eks. moms. I alt op til 137 mio. kr.

Fakta:

Strategiske partnerskaber
I partnerskabet indgår partnerne en aftale, der bygger på fælles målsætninger for samarbejdet og opgaveløsningen. Fælles målsætninger kan fx handle om brugertilfredshed, faglig kvalitet, økonomi, service, kompetencer, innovation m.v.

Der er stordriftsfordele i et længerevarende samarbejde, hvor entreprenøren kender de kommende opgaver. Der er mindre transaktionsomkostninger bl.a. fordi, der skal gennemføres færre udbud. Det fører til højere kvalitet og bedre samarbejde, fordi partnerne med forskellig håndværksmæssig faglighed er med til at planlægge opgaver og projekter. De får også større kendskab til hinanden og bygningerne ved et flerårigt samarbejde.

Parter i FUUR
Hareskov Elektric (El). Kastrup Tag (tag), Norconsult (energirådgivning), Glarmestre Snoer og Sønner (Glarmester), Finn L. & Davidsen VVS/Blik, JT3 Klima (Ventilation) og MT Højgaard Danmark (Anlægsgartner/brolægger, kloak, murer, tømrer/snedker og maler).

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback