Skip til hoved indholdet

Sikre skoleveje og inspiration til skoler om trafiksikkerhed

Natur og Klima har godkendt et forslag, der forbedrer trafiksikkerheden ved Furesøs skoler samt et inspirationskatalog til undervisning og kampagner.

Det politiske udvalg Natur og Klima godkendte i slutningen af juni et forslag, der kan forbedre trafiksikkerheden ved Furesøs skoler. Det indeholder bl.a. forslag om kys og kør-pladser ved Hareskov, Jonstrup, Lyngholm, Stavnsholt og Søndersø Skoler, afmærkning af dobbeltrettet fællessti ved Søndersø Skole samt en krydsningshelle ved Jonstrup Skole.

”Børn og forældre skal kunne færdes trygt og sikkert til og fra skole i Furesø. Derfor er jeg glad for, at de fysiske forhold bliver forbedret. Jeg håber også, det kan få endnu flere børn og unge til at cykle”, siger Lene Munch-Petersen (A), formand for Natur og Klima.

Analysen om trafiksikkerheden ved skolerne er lavet med baggrund i Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan, hvor et indsatsområde er trafiksikkerhed og fremkommelighed til skoler og fritidsinteresser. Målene for analysen er, at transport kan ske trygt og sikkert, samt at brugerne vælger det transportmiddel, der belaster vores omgivelser mindst.

Inspiration til alle klassetrin

Der er samtidig et inspirationskatalog, der indeholder forslag til undervisning, der er lavet i samarbejde med skolerne og er tilpasset elevernes alder og modenhed. I indskolingen er der fx fokus på at lære eleverne at færdes sikkert som fodgænger og cyklist i trafikken. Det kan f.eks. være gåprøven. På mellemtrinnet er fokus på, at eleverne lærer at færdes alene i trafikken på cykel. På dette niveau ligger f.eks. cyklistprøven. I udskolingen trænes eleverne i at reflektere over deres egen adfærd i trafikken.

”Det er vigtigt, at Furesøs børn bliver klædt godt på til at kunne færdes i trafikken. Jo flere børn, der selv cykler til skole, jo færre børn bliver kørt af deres forældre. Og så er jeg glad for, at skolerne har været inddraget i arbejdet med aktivitetsplanerne både med en indledende gåtur omkring den enkelte skole og ved en afsluttende gennemgang af den enkelte skoles aktivitetsplan. Dermed har det været muligt for skolens ledelse og bestyrelse at sætte deres fingeraftryk på planen”, siger Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand i Natur og Klima.

Inspirationskataloget indeholder også adfærdsregulerende kampagner. Nogle kampagner kan koordineres med undervisningstiltag som f.eks. skolestartskampagnen ”Børn på vej”, hvor der er undervisningsmateriale til forskellige klassetrin, der kan tilknyttes.

Fakta: Fysiske tiltag, der vil blive gennemført i 2023

Hareskov Skole:

 • Afmærkning og skiltning af ”Kys og kør” på P-pladsen ved Gammel Hareskovvej.
 • Opdeling af sti mellem Gammel Hareskovvej og skolen.

Jonstrup Skole:

 • Afmærkning og skiltning af ”Kys og kør” på Højen.
 • Etablering af krydsningshelle for bløde trafikanter på Jonstrupvej.

Lillestjernen:

 • Forbedring af cyklistforhold på Lille Værløsevej v. skolen p-plads.
 • Skilte med henvisning til alternativ p-plads på Lille Værløsevej.

Stavnsholtskolen:

 • Sikker krydsning af Stavnsholt Skolesti fra parkeringspladsen.
 • Afmærkning og skiltning af ”Kys og kør” på p-plads.

Syvstjerneskolen:

 • Skiltning med cykelforbud på sti øst for skolen fjernes.

Søndersøskolen:

 • Skiltning og afmærkning af eksisterende sti til dobbeltrettet fællessti i nordsiden af Kirke Værløsevej mellem fodgængerfelt og adgangsvej til skolen.
 • Afmærkning og skiltning af ”Kys og kør” på P-pladsen.

Lille Værløseskole:

 • Forbedret skiltning med advarselstavlen ”Børn-” og ”Skole”-undertavle.
 • Ændring af signalprogram i krydset Fiskebækvej/Ryetvej.

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback