Skip til hoved indholdet

Furesøs dagtilbud har høj kvalitet

Uanmeldte tilsynsbesøg i alle Furesøs dagtilbud i vinteren 2022 konkluderer, at alle dagtilbud har høj kvalitet med et anerkendende og positivt børnesyn. Mange dagtilbud har desuden udviklet deres pædagogiske indretning, konkluderer tilsynsrapporterne, der er behandlet på det politiske udvalg Børn og Skole den 11. april 2023.

I vinteren 2022 var Furesø Kommunes pædagogiske konsulenter på uanmeldt tilsyn i alle dagtilbud i kommunen. Her fulgte de op på anbefalinger og krav i sidste års tilsyn. Tilsynsbesøgene konkluderer, at alle dagtilbud har høj kvalitet med et anerkendende og positivt børnesyn.

”Vi ønsker at skabe rammerne for det gode børneliv i Furesø. Her er velfungerende dagtilbud afgørende. Jeg er stolt over det anerkendende og positive børnesyn, der går igen i alle dagtilbud. Det giver et godt pædagogisk læringsmiljø og er en forudsætning for, at alle børn kan udvikle sig og trives i trygge rammer. Fra vores samrådsmøde i marts, hvor vi som udvalg mødtes med repræsentanter for forældrebestyrelserne, ved vi, at også forældrene vægter dette højt”, siger Muhammed Bektas (A), formand for Børn og Skole.

Forældrebestyrelser inddraget

Tilsynsrapporterne er lavet efter en tilsynssamtale i dagtilbuddet med lederen, en forælder og en medarbejderrepræsentant. Den drøftes siden i hvert dagtilbuds forældrebestyrelse, på personalemøder og offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

”Jeg er glad for involveringen af forældrebestyrelserne i både tilsynssamtalerne og i det opfølgende arbejde. Jeg er overbevist om, at forældrenes engagement i deres børns dagtilbud er med til at styrke kvaliteten. Det er vigtigt, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til forældrenes oplevelse af kvaliteten i vores dagtilbud,” siger Anders Medum Groth (B), næstformand i Børn og Skole.

Fire udviklingstemaer i fokus

På baggrund af tilsynene er der identificeret fire udviklingstemaer; ’leg’, ’voksenpositionering i forhold til børnene’,’ modtagelse af nye medarbejdere’ og ’børnesynet’. I forhold til leg kan arbejdet styrkes yderligere med fokus på balancen mellem struktureret leg, guidet leg og fri leg og indretning af de pædagogiske læringsmiljøer. I alle dagtilbud observeres et anerkendende og positivt børnesyn. Samtidig kan børneperspektivet og børnenes engagement og intentioner inddrages yderligere i tilrettelæggelsen af de pædagogiske aktiviteter.

Leg på dagsordenen

De fire udviklingstemaer blev drøftet på samrådsmødet den 16. marts 2023 og vil blive drøftet af medarbejdere og ledere i samarbejdsforummet CenterMED for dagtilbud den 4. maj. De enkelte dagtilbud arbejder også videre med udviklingstemaerne. Dagtilbudslederne og de pædagogiske konsulenter laver desuden fælles aktiviteter på tværs af dagtilbudsområdet og sætter fx leg på dagsordenen den 15. maj 2023 til læringslaboratorie for de faglige fyrtårne, der er pædagoger, som sammen med deres dagtilbudsleder understøtter arbejdet med den styrkede læreplan.

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback