Skip til hoved indholdet

Furesø Kommune og Bikubenfonden vil bruge naturen til at styrke unges trivsel

Gennem et nyt partnerskab skal øvelser og oplevelser i naturen hjælpe unge i udsatte positioner i kommunen. Foto: Borgmester Ole Bondo Christensen og Caroline-Marie Vandt Madsen, leder i Natur til et godt liv – Laboratoriet

Furesø Kommune arbejder allerede i dag med at bruge naturen i socialt arbejde med unge. Med et nyt partnerskab mellem kommunen og ”Natur til et godt liv – Laboratoriet”, som hører under Bikubenfonden, skal forløbene videreudvikles, kvalificeres og udbredes i kommunen. Aftalen for partnerskabet blev underskrevet i dag.

Forløb i naturen gennem Natur til et godt liv – Laboratoriet kan hjælpe unge med at finde ro, til at lære nyt og til at opdage alt det, de er gode til, viser en evaluering fra Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet.  

Visionen for partnerskabet er, at unge mellem 13-30 år, der kæmper med fx skolevægring, diagnoser eller andre sociale problemer får mulighed for at blive bedre rustet til fremtiden gennem forløb i naturen.

Borgmester i Furesø Kommune Ole Bondo Christensen (A) glæder sig over det nye partnerskab.

”Vi ser frem til at styrke en gruppe af vores mest sårbare borgere ved endnu mere aktivt at bruge den smukke natur, vi er omgivet af. Både medarbejdere og de unge er allerede stærkt optagede af metoderne og nysgerrige på at lære mere. Partnerskabet taler lige ind i vores mål om at løfte trivsel og læring for alle børn og unge inden 2030, og vores håb er, at indsatserne på den lange bane kan gøre endnu flere i stand til at mestre eget liv.”

I Furesø Kommune arbejder Skolelandbruget og Hjortøgård allerede med forløb, hvor unges trivsel styrkes i samspil med dyr og natur. Fremover skal indsatserne videreudvikles sammen med Natur til et godt liv – Laboratoriet, og tanken er, at metoderne på sigt skal brede sig til andre indsatser i kommunen.

Hele vejen rundt om den unge 

I Natur til et godt liv – Laboratoriet er leder Caroline-Marie Vandt Madsen særligt interesseret i den videre udbredelse.

”Vi er nysgerrige på, hvordan kommunen vil forankre naturintegreret socialt arbejde, så det får fodfæste hele vejen rundt om den unge. Vores mål er at gøre natur til ny normal i det sociale arbejde med unge på kanten. Det glæder mig, at vi med naturintegreret socialt arbejde kan bidrage til at løfte og videreudvikle naturbaserede forløb i Furesø Kommune,” siger Caroline-Marie Vandt Madsen. 

I partnerskabet bidrager Natur til et godt liv – Laboratoriet blandt andet med overnatningsophold for unge og sparring, videndeling og kurser til fagprofessionelle, mens Furesø Kommune bidrager med udvikling, erfaringsdeling og udbredelse. 

Partnerskabet er langvarigt og er foreløbigt sat til at vare indtil 2028.  

Fakta om Natur til et godt liv – Laboratoriet  

  • Natur til et godt liv – Laboratoriet, som er et partnerskab mellem fire kommuner, to organisationer og Bikubenfonden, har siden 2019 testet, udviklet og dokumenteret metoder til at bruge naturen til at styrke unge på kanten.  
  • Målgruppen for programmet er unge fra 13-30 år, der ofte står uden for job og uddannelse, som kæmper med mistrivsel og er på kanten af samfundets fællesskaber  
  • Sekretariatet holder til i Svanninge Bjerge på Sydfyn, som er ejet af Bikubenfonden.  
  • Årligt er ca. 400 unge på besøg i Svanninge Bjerge på ophold, hvor de indgår i naturintegrerede forløb.
  • Partnerne i Natur til et godt liv – Laboratoriet arbejder desuden med natur med unge i deres nærmiljøer.  

Læs mere om Natur til et godt liv – Laboratoriet her: www.naturtiletgodtliv.dk

Foto: Borgmester Ole Bondo Christensen og Caroline-Marie Vandt Madsen, leder i Natur til et godt liv – Laboratoriet.

Støtte til unge der næsten er klar til ungdomsuddannelse

Furesø Kommune ønsker i samarbejde med Bikubenfonden, og med inddragelse af erfaringerne fra Natur Til et Godt Liv – Laboratoriet, at undersøge, udvikle og integrere oplevelser i naturen i målrettede lokale indsatser, der hjælper unge på kanten til job og uddannelse.

Til en start ønsker kommunen at tage udgangspunkt i dets eget nærmiljø, nemlig Naturstøttepunkt Hjortøgård, som er beliggende i et naturskønt område på den nedlagte Flyvestation Værløse. Stedet tilbyder i dag naturformidling, udeskole, guidede ture, får, lam, geder, bålhytte mm., og har potentiale for aktiviteter, hvis mål er at udvikle og integrere oplevelser i naturen i sociale indsatser rettet mod unge på kanten.

Målgruppen er unge i alderen 13-18 år. Det vil i første omgang være de unge, der har de største udfordringer og den største risiko for ikke at komme i uddannelse eller arbejde. Mange af disse unge har en eller flere diagnoser og kæmper ofte med komplekse problemer.

Mål 3: God velfærd for børn, ældre og udsatte

”I 2030 går Furesø foran for at sikre det gode børneliv og en tryg alderdom”. Se Furesø Kommunes 2030-mål

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Skolelandbruget

Stavnsholtvej 171
3520 Farum
cast@furesoe.dk

Ring til os

Åbningstider:

Området er altid åbent. Hils gerne på dyrene over hegnet. Der, hvor der er stender (stiger) hen over hegnet, må jeg gerne gå ind til dyrene. Men går dyrene væk, er det deres måde at sige tak for besøget på.

Gården er bemandet:

  • Mandag til fredag ​​kl. 8-14.
  • I weekender og på helligdage passer vores unge dyrepassere dyrene. Spørg dem gerne hvis I har spørgsmål. Stalden er åben fra kl. 10-12.

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback