Skip til hoved indholdet

Filmhåndværkerskolen for Børn og Unge grundlagt i Furesø

Furesø Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Filmstationen A/S om udvikling af et nyt praksisbaseret undervisnings- og uddannelsesmiljø på Filmstationens område. Stedet kalder vi Filmhåndværkerskolen for Børn og Unge.

Borgmester Ole Bondo Christensen glæder sig over, at Furesø Kommune fra februar 2024 får et nyt sted for undervisning i film, håndværk og teknologi:

"Vi arbejder målrettet på at udvikle et egentligt uddannelsestilbud inden for TV og film på Filmstationen. Vores unge mennesker på ungdomsskolen har de seneste kunnet arbejde med film i tilknytning til det meget spændende produktionsmiljø, der findes på filmstationen. Nu går vi stort skridt med nye lokaler, og en langsigtet samarbejdsaftale. I første omgang til glæde for folkeskolebørn, ungdomsskoler og gymnasier, men på sigt arbejder vi henimod at lave en egentlig filmhåndværkeruddannelse derude".

Filmstationen

Filmstationen er beliggende på den tidligere Flyvestation Værløse og har over de seneste 10 år udviklet sig til et unikt, sammenhængende erhvervsområde målrettet film- og medieproduktion. Her ligger Nordens største filmstudier og en lang række virksomheder, der samarbejder med filmbranchen. Filmstationen har sin egen helt særlige atmosfære, hvor håndværk og kreative fag går op i en højere enhed. Der findes ikke i Danmark eller Norden andre områder med de samme rammer og faciliteter samlet på ét sted.

Et anderledes læringsmiljø

Midt i dette fagligt stærke og kreative miljø samarbejder vi i det nye partnerskab om at udvikle et alsidigt, praksisbaseret læringsmiljø, hvor eleverne kan opleve en anderledes skolehverdag. Et inspirerende og udfordrende sted, hvor skolerne i samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan gennemføre læringsaktiviteter på tværs af skoleformer og uddannelsesretninger. Hvor elever og undervisere fra erhvervsskoler, gymnasieskoler og grundskoler arbejder sammen med de lokale virksomheder om aktiviteter, der involverer en bred vifte af de håndværksfag, der til daglig leverer til og samarbejder om skabelsen af film, serier, streaming og andre visuelle og teknologiske produktioner. Det kan fx være fag som elektriker, spiludvikler, kranfører, dronebygger, kostumedesigner, maler eller regnskabsmedarbejder. 

Undervisning og trivsel

Med det nye partnerskab arbejder vi for at fremme de unges deltagelsesmuligheder og levere et bidrag til den fornyelse af skole- og uddannelseslandskabet, som er åbenlyst nødvendig, ikke mindst set i lyset af de seneste års stigende mistrivsel.

Filmhåndværkerskolen for Børn og Unge er en af flere undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, der er planlagt til at foregå på Filmstationen.

"Partnerskabet med Filmstationen A/S er en vigtig brik i at give vores unge mulighed for at blive i Furesø og uddanne sig. På filmhåndværkerskolen vil de møde praksisrettet undervisning: Rigtig meget læring foregår på præcis samme måde, som når man lærer at cykle – man lærer det ved at cykle. Det bliver en kæmpe fest den 28. februar, når vi holder indvielse for de første undervisningsfaciliteter, der skal rumme Ungdomsskolens film- og teaterhold og en række andre aktiviteter", slutter Ole Bondo Christensen.

Mål 4: Flere unge skal blive boende i Furesø

”I 2030 er Furesø en kommune, hvor flere unge vælger at bo, leve og uddanne sig”. Se Furesø Kommunes 2030-mål

Kontakt

Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback