Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Høring

Tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg med brine på matrikel nr. 20t, Farum By, Farum - Solbakken 10, 3520 Farum

Natur og miljø Tilbage

Tilbage

Furesø Kommune har den 7. marts 2024 modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af horisontalt jordvarmeanlæg på matrikel nr. 20t, Farum By, Farum beliggende Solbakken 10, 3520 Farum. Ansøgningen er indsendt af Jens Lassen A/S på vegne af grundejer. 

Furesø Kommune meddeler hermed tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg på matrikel nr. 20t, Farum By, Farum beliggende Solbakken 10, 3520 Farum. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysninger i sagen i øvrigt. Afgørelsen er meddelt efter § 19 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 48 af 12. januar 2024 og Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27. februar 2017.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger, regnet fra modtagelsen af denne afgørelse, dvs. senest den 24. april 2024.

Påklage af tilladelsen kan ske af adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, sundhedsstyrelsen samt af visse interesseorganisationer.

 Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnets via Klageportalen på www.naevneneshus.dk.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Denne afgørelse kan prøves ved domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller – såfremt tilladelsen er påklaget – senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier