Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Høring

Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020

Natur og miljø Tilbage

Furesø Kommune har besluttet at offentliggøre forslag til tillæg nr. 1 til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020.

Tilbage

Tillæg nr. 1 til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020 omhandler revision af et projekt for omlægning af spildevandsledningen, der i dag løber rundt om Flyvestationen, til fremover at løbe hen over Flyvestationen direkte til Måløv Renseanlæg i Ballerup Kommune. Projektet indebærer også flytning og renovering af Søndersø Pumpestation og etablering af en ny pumpestation på Naturstyrelsens del af Flyvestationen.

Spildevandet fra et opland i Egedal Kommune og oplande i Furesø Kommune pumpes til Måløv Renseanlæg via Søndersø Pumpestation. Søndersø Pumpestation er nedslidt, og driften er udfordrende for Novafos A/S. Novafos A/S har derfor planlagt at renovere pumpestationen, samt at etablere en ny afskærende ledning over Flyvestation Værløse. Dette er beskrevet i Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020.

Ved en nærmere analyse har Novafos fundet en mere optimal løsning, der indebærer mindre justeringer af løsningen, som er beskrevet i Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020.

Dette tillæg til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2020 lægger rammerne for gennemførelse af den reviderede løsning.

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 32.


Offentliggørelse og bemærkninger

Forslag til tillæg til Spildevandsplan 2020 offentliggøres i 8 uger fra den 10. juni 2024.

Eventuelle bemærkninger til tillægget kan sendes via digital post eller til bme@furesoe.dk senest den 5. august 2024. 

Skriv gerne "Høringssvar spildevandsplan" i emnefeltet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback