Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Høring

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af bevaringsværdig bygning på Lejrvej 6, 3500 Værløse

Planer og byudvikling Tilbage

Furesø Komme har modtaget en ansøgning om tilladelse til at nedrive bygning nr. 1, dvs. stuehuset, på landejendommen, Fruegård, matr.nr. 6a m.fl. Kirke Værløse By, Værløse, Lejrvej 6, 3500 Værløse.

Tilbage

Bygning nr. 1 er sammen med bygning nr. 2 og 3 optaget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2021. Der er tale om stuehus og to udlænger. Nedrivningsansøgningen omhandler kun bygning nr. 1.

Da bygning nr. 1 (stuehus) er bevaringsværdig, skal ansøgningen om nedrivning offentliggøres, så der bliver mulighed for at fremsætte indsigelse m.v. Det sker i overensstemmelse med regler i byggefredningsloven § 18.

Fristen for fremsendelse af indsigelser er onsdag d. 24. april 2024.

Eventuelle høringssvar/indsigelser skal sendes til Furesø Kommune på bme@furesoe.dk 

I bedes skrive i emnefeltet: ”Høringssvar (sagsnr.: 24/743)”.

 

Øvrige bemærkninger

Registreringen af en bygnings bevaringsværdi er foretaget efter SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment), der bygger på en vurdering af fem parametre: En bygnings arkitektoniske værdi, dens kulturhistoriske værdi, dens miljømæssige værdi, dens originalitet og dens tilstand. Hvert af disse forhold vurderes fra 1-9 og sammenfattes til en samlet bevaringsværdi for bygningen. Karaktererne 1-3 er høj bevaringsværdi, 4-6 er middel bevaringsværdi og 7-9 er lav bevaringsværdi.

Bygningerne i det åbne land med en samlet bevaringsværdi på 1 til og med 4 er i Furesø Kommune vurderet som bevaringsværdige. Disse bygninger er optaget i kommuneplanen og er dermed omfattet af reglerne i byggefredningsloven.

Den SAVE-registrering som er lavet for ejendommen kan ses i Slots- og Kulturstyrelsens database for fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB).

Informationer

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier