Skip til hoved indholdet
    Hjem Høringsportalen Detaljevisning

Høring

Natura 2000-handleplan 2022-2027

Natur og miljø Tilbage

Natura 2000-handleplan 2022-2027 er i høring.

Tilbage

Miljøstyrelsen har sammen med Egedal, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner sendt 3. generation Natura 2000-handleplan 2022-2027 for N139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov i høring.

Ønsker du at afgive høringssvar skal du indsende svar via Miljøstyrelsens høringsportal, som du finder link til her på siden.

Høringsfristen er den 25. april 2024. 

Baggrund

Miljøstyrelsen har udarbejdet Natura 2000-planer for 257 Natura 2000-områder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte Natura 2000-område og
fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2022–27. Natura 2000-planerne kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Ud fra Natura 2000-planerne er der udarbejdet Natura 2000-handleplaner for de enkelte Natura 2000-områder. Handleplanerne skal medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er udarbejdet af Allerød Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Miljøstyrelsen på grundlag af Natura 2000-plan for N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område på land og kommunens kystnære områder. Kommunerne er ansvarlige for, at handleplanerne gennemføres inden udgangen af 2027. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at udarbejde en skovhandleplan for de skovbevoksede, fredskovspligtige Natura 2000-arealer med skovhabitatnatur inklusiv arealer nævnt i skovlovens §28 (herfra omtalt som skovbevoksede, fredskovspligtige arealer). Den aktuelle planperiode er 2022-2033. Miljøstyrelsen er ansvarlig for, at indsatserne på de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer gennemføres inden udgangen af år 2033.

Kommunernes handleplan og Miljøstyrelsens skovhandleplan sammenskrives og udmøntes i denne samlede Natura 2000-handleplan.

Handleplanen for N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området inden udgangen af 2027 - dog udgangen af 2033 for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Natura 2000-området består af F109 Furesø med Vaserne og Farum Sø og H123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov. 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk Giv os feedback

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier