Formål

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle fælles anliggender, såvel overfor offentlige myndigheder som i andre henseender. I særlige tilfælde kan enkelte medlemmer eller enkelte grupper af medlemmer støttes. Foreningen er upolitisk.

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages virksomheder, der er beliggende i Furesø Kommune, og andre virksomheder, som er interesseret i at samarbejde om løsning af fælles problemer.

Repræsentant i Furesø Erhvervskontaktudvalg

Furesø INDUSTRI er repræsenteret i Furesø Erhvervskontaktudvalg, hvor erhvervsforeninger og virksomheder mødes med politikere og embedsmænd, for sammen at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Furesø. Læs mere om Furesø Erhvervskontaktudvalg.

 

Yderligere information

Læs mere om Furesø INDUSTRI.