Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljø og affald Miljøtilsyn

Miljøtilsyn

Furesø Kommune udfører miljøtilsyn på virksomheder og ejendomme med husdyr.

Miljøtilsyn

Kommuner skal én gang årligt opkræve brugerbetaling for miljøtilsyn og godkendelse.

Virksomheder og landbrug skal betale for det faktiske antal timer, der bliver brugt i forbindelse med sagsbehandlingen til tilsyn.

I timebetalingen skal medregnes alle aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om forurenende virksomheder og kapitel 9 om tilsyn. Dette omfatter udarbejdelse af miljøgodkendelser og revurdering af disse. Derudover omfatter det aktivt tilsyn på virksomheder/landbrug (efter kapitel 5 i husdyrbrugloven), prøvetagning, opfølgning af tilsyn i form af tilsynsrapporter samt håndhævelse i form af henstillinger, indskærpelser, påbud, forbud og politianmeldelser.

Brugerbetalingen er for 2023 sat til 451,36 kr. pr. time (timesatsen er ikke pålagt moms). Taksten kan variere fra år til år.

I øvrigt henvises der til bekendtgørelse nr. 1519 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 29. juni 2021.

Furesø Kommune udarbejder en flerårig miljøtilsynsplan. Planen skal give borgere, virksomheder og andre interesserede et indblik i kommunens prioriteringer og tilsynsindsats.    

Miljøtilsynsplanen beskriver de overvejelser, der ligger bag Furesø Kommunes planlægning og udførsel af miljøtilsyn med virksomhederne og landbrugene i kommunen.

I planen kan du bl.a. se:

  • det geografiske område, som planen omfatter
  • en generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område
  • en fortegnelse over bilag 1 virksomheder (der er to af denne type virksomheder i Furesø Kommune)
  • en beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres
  • en beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Planen har været i høring i fire uger.

Læs Miljøtilsynsplan for Furesø Kommune 2023-2027.

Tilsynsberetninger fra 2016 og frem kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside DMA.

 

Forskrift for olie og kemikalier

Forskriften gælder for alle virksomheder, landbrug og institutioner i kommunen, der ikke er omfattet af reglerne om godkendelse af listevirksomheder eller regler i branchespecifikke bekendtgørelser.

Kontakt

Natur og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback