Besøg på genbrugsstationer bliver afregnet med nummerpladeaflæsning fra nytår.

Som noget nyt indfører Furesø Kommune og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland nummerpladebetaling for erhvervsaffald på genbrugsstationerne. Det betyder, at alle bilers nummerplader bliver scannet ved indkørsel på genbrugsstationerne. Biler, der er ejet af virksomheder, registreres og faktureres herefter månedligt for antallet af gange, virksomheden har besøgt genbrugsstationerne.

 • Sortering af affald

  For at affaldet kan behandles optimalt, skal det kildesorteres hos affaldsproducenten i rene, ensartede affaldsfraktioner og derpå transporteres til anlæg, der er egnede til at behandle de enkelte affaldsfraktioner.

  Affaldet skal sorteres i fraktioner, som hver især behandles særskilt:

  • Affald til genanvendelse

  • Affald til specialbehandling

  • Affald til forbrænding

  • Affald til deponering

 • Indsamling eller anvisning af affald

  Erhvervsaffald er enten omfattet af en indsamlingsordning eller en anvisningsordning. I Furesø Kommune er der indsamlingsordninger for:

  • Asbestaffald

  • Olie- og kemikalieaffald

  • Klinisk risikoaffald

  For andre affaldsfraktioner har virksomheden pligt til at benytte et af de anlæg, som Furesø Kommune anviser til. En liste over godkendte behandlingsanlæg kan findes på I/S Vestforbrændings hjemmeside.

 • Anmeldelse af affald

  Bygge- og anlægsaffald (herunder asbestaffald) anmeldes til kommunen via bygningsaffald.dk

 • Fritagelse for benyttelsespligt

  Affaldsproducenter har pligt til at følge de kommunale ordninger og anvisninger. Der findes dog visse dispensationsmuligheder, som i hvert enkelt tilfælde forudsætter Furesø Kommunes skriftlige accept. Dispensationsmulighederne fremgår af "Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune".

  Ønskes genanvendeligt affald bortskaffet til andre anlæg end de anviste, skal virksomheden godtgøre, at det alternative modtageanlæg opfylder en række miljøkrav, og at der er tale om genanvendeligt affald, der genanvendes. Affaldet skal anmeldes til kommunen senest fem hverdage, inden affaldet ønskes bortskaffet. Til det formål er udarbejdet et anmeldeskema for affald til andre anlæg end de anviste.

Seneste nyt om erhvervsaffald
Børn lærer at sortere affald sammen med Forsyningscenter Vestforbrænding på Klimafolkemødet 2023 i Furesø
Pressemeddelelse

Ny plan for mindre affald og mere genbrug

Furesø Kommune arbejder for mindre affald og mere genbrug. Byrådet har netop vedtaget en Ressource- og affaldsplan for de næste 12 år, der fokuserer p…

Farum Genbrugsstation
Nyhed

Nu betaler du for erhvervsbesøg på genbrugspladsen via nummerpladen

Nummerpladeaflæsning gør det nu lettere for virksomheder at afregne besøg på genbrugsstationen. Fra 1. januar 2023 bliver scanningen en del af det nye…

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk