• Har din virksomhed styr på affaldet?

  Furesø Kommune har oprettet hjemmesiden affaldstjek.dk, som er et værktøj for virksomheder til at få tjek på deres affald.

  Det foregår online og tager kun fem minutter. Du vil blive ført gennem fem websider, der hver indeholder en række spørgsmål om affald i virksomheden, hvor du skal krydse svaret af ved hvert spørgsmål.

  Derudfra vil websiden lave en oversigt over de tiltag, som bør sættes i gang for at få tjek på virksomhedens affald. Resultatet kan printes ud og bruges af virksomheden og kan ikke ses af kommunen - det er udelukkende til virksomhedens eget brug.

 • Sortering af affald

  For at affaldet kan behandles optimalt, skal det kildesorteres hos affaldsproducenten i rene, ensartede affaldsfraktioner og derpå transporteres til anlæg, der er egnede til at behandle de enkelte affaldsfraktioner.

  Affaldet skal sorteres i fraktioner, som hver især behandles særskilt:

  • Affald til genanvendelse

  • Affald til specialbehandling

  • Affald til forbrænding

  • Affald til deponering

 • Indsamling eller anvisning af affald

  Erhvervsaffald er enten omfattet af en indsamlingsordning eller en anvisningsordning. I Furesø Kommune er der indsamlingsordninger for:

  • Asbestaffald

  • Olie- og kemikalieaffald

  • Klinisk risikoaffald

  For andre affaldsfraktioner har virksomheden pligt til at benytte et af de anlæg, som Furesø Kommune anviser til. En liste over godkendte behandlingsanlæg kan findes på I/S Vestforbrændings hjemmeside.

 • Anmeldelse af affald

  Bygge- og anlægsaffald (herunder asbestaffald) anmeldes til kommunen via bygningsaffald.dk

 • Fritagelse for benyttelsespligt

  Affaldsproducenter har pligt til at følge de kommunale ordninger og anvisninger. Der findes dog visse dispensationsmuligheder, som i hvert enkelt tilfælde forudsætter Furesø Kommunes skriftlige accept. Dispensationsmulighederne fremgår af "Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune".

  Ønskes genanvendeligt affald bortskaffet til andre anlæg end de anviste, skal virksomheden godtgøre, at det alternative modtageanlæg opfylder en række miljøkrav, og at der er tale om genanvendeligt affald, der genanvendes. Affaldet skal anmeldes til kommunen senest fem hverdage, inden affaldet ønskes bortskaffet. Til det formål er udarbejdet et anmeldeskema for affald til andre anlæg end de anviste.

Kontakt

Affald

Har du spørgsmål om affald?

Ring til Vestforbrændings kundeservice
tlf.nr. 7025 7060
Mandag - torsdag kl. 7 - 15.30
Fredag kl. 7 - 15

kundeservice@vestfor.dk