Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Miljø og affald Erhvervsaffald

Erhvervsaffald

Besøg på genbrugsstationer bliver afregnet med nummerpladeaflæsning fra nytår.

Som noget nyt indfører Furesø Kommune og de øvrige kommuner i Vestforbrændings opland nummerpladebetaling for erhvervsaffald på genbrugsstationerne. Det betyder, at alle bilers nummerplader bliver scannet ved indkørsel på genbrugsstationerne. Biler, der er ejet af virksomheder, registreres og faktureres herefter månedligt for antallet af gange, virksomheden har besøgt genbrugsstationerne

For at affaldet kan behandles optimalt, skal det kildesorteres hos affaldsproducenten i rene, ensartede affaldsfraktioner og derpå transporteres til anlæg, der er egnede til at behandle de enkelte affaldsfraktioner.

Affaldet skal sorteres i fraktioner, som hver især behandles særskilt:

  • Affald til genanvendelse

  • Affald til specialbehandling

  • Affald til forbrænding

  • Affald til deponering

Erhvervsaffald er enten omfattet af en indsamlingsordning eller en anvisningsordning. I Furesø Kommune er der indsamlingsordninger for:

  • Asbestaffald

  • Olie- og kemikalieaffald

  • Klinisk risikoaffald

For andre affaldsfraktioner har virksomheden pligt til at benytte et af de anlæg, som Furesø Kommune anviser til. En liste over godkendte behandlingsanlæg kan findes på I/S Vestforbrændings hjemmeside.

Bygge- og anlægsaffald (herunder asbestaffald) anmeldes til kommunen via bygningsaffald.dk

Affaldsproducenter har pligt til at følge de kommunale ordninger og anvisninger. Der findes dog visse dispensationsmuligheder, som i hvert enkelt tilfælde forudsætter Furesø Kommunes skriftlige accept. Dispensationsmulighederne fremgår af "Regulativ for erhvervsaffald i Furesø Kommune".

Ønskes genanvendeligt affald bortskaffet til andre anlæg end de anviste, skal virksomheden godtgøre, at det alternative modtageanlæg opfylder en række miljøkrav, og at der er tale om genanvendeligt affald, der genanvendes. Affaldet skal anmeldes til kommunen senest fem hverdage, inden affaldet ønskes bortskaffet. Til det formål er udarbejdet et anmeldeskema for affald til andre anlæg end de anviste.

I 2024 skal virksomhederne betale markedspris for indsamling af affaldet. Det følger af national lovgivning. I Furesø Kommune er markedsprisen fastsat til gebyret for husholdninger plus 5 %.

Takster for 2024

Kategori

Markedspris

Gebyr for mad- og restaffald 2-kammerbeholder

190 l to-kammer 14 dags tømning
240 l to-kammer 14 dags tømning
370 l to-kammer 14 dags tømning

 

1.239 kr.
1.276 kr.
1.652 kr.

Restaffald 1-kammerbeholder

125 l sæk Ugetømning (fælles)
125 l sæk Ugetømning (enfamiliebolig - under udfasning)
125 l sæk 14 dags tømning
140 l Ugetømning
140 l Ugetømning (enfamilie - under udfasning)
140 l beholder 14 dags tømning
190 l beholder Ugetømning
190 l beholder 14 dags tømning
240 L beholder Ugetømning
240 L beholder 14 dags tømning
370 L beholder Ugetømning
370 L beholder 14 dags tømning
400 L minicontainer Ugetømning
400 L minicontainer 2 tømninger pr. uge
400 L minicontainer 3 tømninger pr. uge
660 L minicontainer Ugetømning
660 L minicontainer 14 dags tømning
660 L minicontainer 2 tømninger pr. uge
660 L minicontainer 3 tømninger pr. uge
770 L minicontainer Ugetømning
800 L minicontainer Ugetømning
4 m3 vippe Ugetømning
6 m3 vippe Ugetømning
8 m3 vippe Ugetømning
8 m3 vippe 2 tømninger pr. uge
8 m3 vippe 14 dags tømning
10 m3 vippe Ugetømning
10 m3 vippe Tømning hver 4. uge
12 m3 vippe Ugetømning
12 m3 vippe Tømning hver 4. uge
16 m 3 vippe Ugetømning
16 m 3 vippe Tømning hver 4. uge
16 m 3 vippe 14 dags tømning
16 m 3 vippe 3 tømninger pr. uge
20 m 3 komprimator 14 dags tømning
2,5m3 nedgravet Ugetømning
2,5m3 nedgravet 2 tømninger pr. uge
2,5m3 nedgravet 14 dags tømning
3m3 nedgravet Ugetømning
5 m3 nedgravet Ugetømning
5 m3 nedgravet 2 tømninger pr. uge
5 m3 nedgravet 14 dags tømning

 

1.796 kr.
1.307 kr.
1.041 kr.
1.737 kr.
1.307 kr.
1.231 kr.
2.238 kr.
1.233 kr.
2.313 kr.
1.306 kr.
3.010 kr.
1.634 kr.
3.057 kr.
5.812 kr.
8.568 kr.
3.450 kr.
1.875 kr.
6.600 kr.
9.750 kr.
3.617 kr.
3.662 kr.
22.771 kr.
25.802 kr.
28.832 kr.
57.365 kr.
14.516 kr.
31.862 kr.
8.143 kr.
34.893 kr.
8.902 kr.
40.953 kr.
10.420 kr.
20.597 kr.
122.373 kr.
80.081 kr.
22.698 kr.
45.096 kr.
11.500 kr.
23.283 kr.
25.918 kr.
51.536 kr.
13.109 kr.

Beholderne i gebyroversigten afspejler de p.t. anvendte beholdere og containere. Hvis der opstår behov for nye beholderstørrelser efter budgetvedtagelsen, vil gebyrerne for disse blive udregnet efter samme principper.  

Ekstrasække:

Mærkater til ekstrasække (4.stk)

 

137 kr.

Erhvervsaffaldsgebyrer (fastsættes af Vestforbrændingen)

Adgang til genbrugsstationer
Betaling pr. besøg (alle virksomheder) inkl. moms
- Personbil (inkl. 0-5 kg. farligt affald)
- Kassevogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)
- Ladvogn (inkl. 0-5 kg. farligt affald)

 

Erhvervsaffald og jordflytning

Konkret anvisning af erhvervsaffald og anmeldelse af jordflytning, som er erhvervsaffald, anføres en gebyrpris på 600 kr. pr. medgået time til sagsbehandling samt et fast administrationsgebyr på på 150 kr. til sagsoprettelse og fakturering mm.

 

Erhvervsaffaldsgebyrer (2024)

 

Takst

Beløb

Erhvervsgebyrer: Fastsættes af Vestforbrænding og er momsfrit.

Adgang til genbrugsstationer - betaling pr. besøg (alle virksomheder).

Personbil (inkl. 0-5 kg farligt affald):   108 kr.

Kassevogn (inkl. 0-5 kg farligt affald): 144 kr.

Ladvogn (inkl. 0-5 kg farligt affald):   184 kr.

Farligt affald (alle virksomheder)  For hver 10 kg ud over de første 5 kg:   60 kr.

Læs om nummerpladeaflæsning hos Vestforbrænding

Regulativ for erhvervsaffald

Object reference not set to an instance of an object.

Kontakt Vestforbrændings kundeservice ved spørgsmål til affald

Ring til os

Åbningstider

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback