Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Life Science Living Lab Sanseprojektet - erfaringer

Sanseprojektet - erfaringer

Ny sanseløsning øger trivsel for beboere og medarbejdere på plejehjem

Projektet

Om projektet

Furesø Kommune gennemførte i 2023 Sanseprojektet sammen med virksomheden Wavecare. Formålet var at finde en løsning til plejehjemmet Lillevang, som kunne skabe mere ro for beboere med demens og samtidigt give medarbejderne nye værktøjer i plejen til beboerne. 

Projektet er udviklet som en del af Furesø Kommunes ønske om at styrke mulighederne for at samarbejde med virksomheder om at finde løsninger, der kan afhjælpe nogle af de komplekse udfordringer, som kommunerne står overfor. Samtidigt er det målet, at virksomheden enten afprøver, udvikler eller får ny viden om deres produkt, som de kan bruge i deres forretningsudvikling.

I projektet blev det derfor undersøgt, hvordan løsningen kunne skabe værdi for 1) Beboerne med demens, 2) Plejepersonalet, 3) Virksomheden.

Om projektet

Furesø Kommune gennemførte i 2023 Sanseprojektet sammen med virksomheden Wavecare. Formålet var at finde en løsning til plejehjemmet Lillevang, som kunne skabe mere ro for beboere med demens og samtidigt give medarbejderne nye værktøjer i plejen til beboerne. 

Projektet er udviklet som en del af Furesø Kommunes ønske om at styrke mulighederne for at samarbejde med virksomheder om at finde løsninger, der kan afhjælpe nogle af de komplekse udfordringer, som kommunerne står overfor. Samtidigt er det målet, at virksomheden enten afprøver, udvikler eller får ny viden om deres produkt, som de kan bruge i deres forretningsudvikling.

I projektet blev det derfor undersøgt, hvordan løsningen kunne skabe værdi for 1) Beboerne med demens, 2) Plejepersonalet, 3) Virksomheden.

Om sanseløsningen

Løsningen består af sanselys, -film og -musik, som er udviklet til at skabe rolig stemning og omgivelser. I modsætning til psykiatrien, som løsningen er udviklet til, ønskede Lillevang ikke et decideret sanserum, som borgerne skulle gå ind i for at bruge løsningen. Derimod skulle løsningen være en integreret del af det fælles opholdsrum, så den skabte ro gennem hele dagen.

Udover sanseløsningen i det fælles opholdsrum udviklede Wavecare nogle nye mobile sanseenheder, som kan føres ind i borgernes boliger. Her blev løsningerne testet i forbindelse med forskellige pleje og hverdagsrutiner.

Om sanseløsningen

Løsningen består af sanselys, -film og -musik, som er udviklet til at skabe rolig stemning og omgivelser. I modsætning til psykiatrien, som løsningen er udviklet til, ønskede Lillevang ikke et decideret sanserum, som borgerne skulle gå ind i for at bruge løsningen. Derimod skulle løsningen være en integreret del af det fælles opholdsrum, så den skabte ro gennem hele dagen.

Udover sanseløsningen i det fælles opholdsrum udviklede Wavecare nogle nye mobile sanseenheder, som kan føres ind i borgernes boliger. Her blev løsningerne testet i forbindelse med forskellige pleje og hverdagsrutiner.

Uddannelse af medarbejdre

I projektet var der fokus på at medarbejderne skulle klædes godt på til at arbejde med sansestimulering – særligt i forhold til ældre og demens. På den måde blev de godt rustet til at undersøge, hvordan sanseteknologierne kunne indgå i plejen. Som en del af uddannelsen skulle medarbejderne arbejde med små prøvehandlinger, hvor sanseløsningerne blev bragt i spil.

Kurset blev udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og med bistand fra Kompetencefonden.

Uddannelse af medarbejdre

I projektet var der fokus på at medarbejderne skulle klædes godt på til at arbejde med sansestimulering – særligt i forhold til ældre og demens. På den måde blev de godt rustet til at undersøge, hvordan sanseteknologierne kunne indgå i plejen. Som en del af uddannelsen skulle medarbejderne arbejde med små prøvehandlinger, hvor sanseløsningerne blev bragt i spil.

Kurset blev udviklet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole og med bistand fra Kompetencefonden.

Målgrupperne i projektet

Beboerne på plejehjemmet

Op mod 80-90 % af beboere på plejehjem er ramt af demens. Det betyder, at de kan have svært ved at forstå, hvad der sker omkring dem. Ændrede adfærdsmønstre viser sig for eksempel ved, at beboerne gentager sig selv mange gange, at de kan have svært ved at udtrykke deres behov, at de vandrer formålsløst rundt. Samtidigt giver det utryghed, uro og måske også vrede hos beboerne.

Ønsket var at finde metoder, der kunne minimere ’high arousal’ som for eksempel vandring, vrede, uro samt generelt skabe mere tryghed og ro.

Medarbejderne

Plejepersonale på plejehjem oplever ofte en presset hverdag. Mange beboere har demens og er svære at kommunikere med. Det kan opleves som afmagt fordi, det gør det svært at finde de rette plejeløsninger for beboere. Faget er præget af højt sygefravær, samtidigt med, at der er stor mangel på personale. Derfor har Furesø Kommune stort fokus op at sikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Ønsket var at finde redskaber, som medarbejderne kunne bruge i plejen for beboere i situationer, hvor det kan være svært at finde løsninger. Samtidigt var der et ønske om, at medarbejderne kunne opleve mindre tidspres – både af hensyn til beboerne, men også fordi stress og uro hos medarbejdernes påvirker uroen blandt beboerne og omvendt.

Målgrupperne i projektet

Beboerne på plejehjemmet

Op mod 80-90 % af beboere på plejehjem er ramt af demens. Det betyder, at de kan have svært ved at forstå, hvad der sker omkring dem. Ændrede adfærdsmønstre viser sig for eksempel ved, at beboerne gentager sig selv mange gange, at de kan have svært ved at udtrykke deres behov, at de vandrer formålsløst rundt. Samtidigt giver det utryghed, uro og måske også vrede hos beboerne.

Ønsket var at finde metoder, der kunne minimere ’high arousal’ som for eksempel vandring, vrede, uro samt generelt skabe mere tryghed og ro.

Medarbejderne

Plejepersonale på plejehjem oplever ofte en presset hverdag. Mange beboere har demens og er svære at kommunikere med. Det kan opleves som afmagt fordi, det gør det svært at finde de rette plejeløsninger for beboere. Faget er præget af højt sygefravær, samtidigt med, at der er stor mangel på personale. Derfor har Furesø Kommune stort fokus op at sikre et godt og attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Ønsket var at finde redskaber, som medarbejderne kunne bruge i plejen for beboere i situationer, hvor det kan være svært at finde løsninger. Samtidigt var der et ønske om, at medarbejderne kunne opleve mindre tidspres – både af hensyn til beboerne, men også fordi stress og uro hos medarbejdernes påvirker uroen blandt beboerne og omvendt.

Virksomheden

Virksomheden Wavecare har gode erfaringer med sanserum i psykiatrien og på fødegange. De har derimod begrænset erfaring fra demensområdet og søgte efter en løsning, som kunne fungere på plejehjem for beboere med demens.

Wavecare ønskede både viden om, hvordan løsningen kan anvendes i de fysiske rammer på plejehjem, hvordan den anvendes som en del af plejen, samt hvordan den i fremtiden kan blive bredt ud til flere kommuner.

Virksomheden

Virksomheden Wavecare har gode erfaringer med sanserum i psykiatrien og på fødegange. De har derimod begrænset erfaring fra demensområdet og søgte efter en løsning, som kunne fungere på plejehjem for beboere med demens.

Wavecare ønskede både viden om, hvordan løsningen kan anvendes i de fysiske rammer på plejehjem, hvordan den anvendes som en del af plejen, samt hvordan den i fremtiden kan blive bredt ud til flere kommuner.

Erfaringer fra projektet

Sanseløsningen (film, musik og lys) har en stor effekt og nedbringer uroen på plejehjemmet. Det viser sig blandt andet ved at:

 • Beboere er mindre vrede, vandrer mindre og er mindre urolige.
 • En beboer er blevet mere social og spiser og opholder sig nu mere sammen med de andre beboere i fællesarealet.
 • Sanseteknologien kan anvendes målrettet i visse plejesituationer, så det bliver nemmere for medarbejderne at komme til beboeren.
 • Medarbejderne oplever en øget ro – både for beboerne, og for dem selv. De har også bedre tid til at hjælpe andre beboere, end de, der før krævede mere opmærksomhed.
 • Medarbejderne har fået et nyt værktøj i plejen, og de har fået kompetencer til at arbejde kreativt med at finde nye løsninger i situationer, hvor beboerne får nye uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.
 • Medarbejderne er enige om, at løsningen skaber bedre trivsel.

Sygefraværet har været mindre i den periode, hvor projektet fandt sted.

Virksomheden fik blandt andet:

 • Viden om fysiske regler og rammer på plejehjem.
 • Viden om sikkerhed og brugervenlighed.
 • Udviklet en mobil sanseenhed, som kunne bruges i beboernes boliger.
 • Viden om hvordan løsningen bruges både i fællesarealer og i personlig pleje.
 • Viden til udvikling af filmtemaer og forskellige brugssituationer.
 • Afprøvet en statistik- og softwareløsning med mulighed for at yde onlineservice.
 • Viden om mulige prismodeller for kommuner mhp. at udbrede løsningen til andre kommuner.

På Lillevang skal andre afdelinger i gang med at afprøve de mobile enheder. Samarbejdet med Wavecare fortsætter de kommende år, hvor vi indhenter flere erfaringer med sanseløsningerne.

Kontakt

Udvikling Ledelsessekretariatet

Stiager 2
3500 Værløse
udvikling@furesoe.dk

Ring til os

Hold dig opdateret, og giv os feedback

Abonnér på nyt fra furesoe.dk

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback