Skip til hoved indholdet

Sådan køber vi ind i Furesø Kommune

Få en kort introduktion til hvordan vi køber ind i Furesø Kommune. Hvilke regler gælder for området? Hvad er et udbud? Hvilken type opgaver udbydes? Hvordan udbydes opgaver?

Tilgængelighed

I Furesø Kommune tilstræber vi, at kommunens hjemmeside er tilgængelig for blinde og svagsynede.

Hvis du oplever udfordringer med højtlæsning af dokumentet eller andet med dokumentets webtilgængelighed, så kontakt Center for Økonomi og Ressourcer på e-mailadressen oekonomi.sikker@furesoe.dk eller ring til vores hovednummer 7235 4000.

Sådan køber vi ind i Furesø Kommune

Nedenfor får du en kort introduktion til, hvordan vi køber ind i Furesø Kommune. Herunder forskellige gældende regler, der, måske, er relevant for dig og din virksomhed. 

 

Som offentlig myndighed er kommunen underlagt nogle specifikke regler for, hvordan vi indkøber.

Kommunen er underlagt reglerne i udbudsloven samt tilbudsloven.

Inden for disse lovgivninger, er der nogle krav til, hvordan og hvornår vi skal udbyde.

Når vi i Furesø Kommune har en opgave, vi skal have løst, eller der er en bestemt vare vi har brug, er vi som offentlig myndighed forpligtet til at udbyde indkøbet.

Som hovedregel betyder det, at vi ikke bare kan give en opgave til en specifik leverandør.

Vi skal spørger flere leverandører og indhente forskellige tilbud, altså foretage en konkurrenceudsættelse.

En konkurrenceudsættelse er med til at sikre det bedste forhold mellem pris og kvalitet, og dermed sikre at borgerne får mest muligt for deres penge.

Derudover sikrer konkurrenceudsættelser ligebehandling og gennemsigtighed i processen.

Måden hvorpå kommunen skal udbyde opgaven, varen eller tjenesteydelsen afhænger af følgende to ting:

  • Hvad koster det, vi har brug for, altså hvad er den samlede kontraktværdi?
  • Hvilken type opgave eller vare har vi brug for?

Kommunen udbyder varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsopgaver. Nedenfor kan du se eksempler på dette.

Varer (eksempelvis) Tjenesteydelser (eksempelvis) Bygge- og anlægsopgaver (eksempelvis)
Kontorartikler Konsulentbistand Opførelse af en ny legeplads
Møbler Rengøring Renovering af en skole fx nyt tag
Sygeplejeartikler Kørsel af borgere Opførelse af ny daginstitution
Biler m.m. Vikartjeneste m.m. Udskiftning af tekniske installationer
    Udskiftning af tagrender
    Facaderenovering

Når der er tale om en vare eller tjenesteydelse, er der stor forskel på, hvor vi udbyder opgaven.

Når vi udbyder opgaver med høj kontraktværdi, gør vi det som regel gennem Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN) eller ved at tilslutte os aftaler gennem Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Dog kan vi udbyde i andre fællesskaber, såfremt det vurderes at være fordelagtigt for kommunen. Derudover foretager vi også egne Furesø-udbud.

Regler for indkøb af varer og tjenesteydelser i Furesø Kommune

Tabellen illustrerer interne regler og lovbestemmelser. Beløbsgrænsen er enten for enkelt køb eller løbende ydelser over 4 år.

Beløbsgrænse:

Proces:

Eksempler:

Under 100.000 kr.

Forsvarlig økonomisk forvaltning

 
  Konkurrenceudsættelse i vid udstrækning, men også direkte tildeling. Leje af frysecontainer, sondeernæring, blomster til et jubilæum.

100.000 kr.(*) - 1,6 mio. kr.

Konkurrenceudsættelse

 
  Ofte gennem egne tilbudsindhentning, hvor 2-3 leverandører afgiver tilbud. Ved konkurrenceudsættelser af de ydelser, der udbydes i Comdia, er grænsen 50.000 kr. Rådgivere og konsulenter (Furesø), trykkeriopgaver (Furesø), visse genbrugshjælpemidler (Furesø).

Over 1,6 mio. kr.

EU-udbud

 
  Ofte gennem SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice) og IN (Indkøbsfællesskabet Nordsjælland). Fødevarer (SKI), stomiprodukter (IN), sundhedsfaglige vikarydelser (Furesø).

(*) I udbudsloven er der krav om konkurrenceudsættelse ved indkøb på over 500.000 kr.

Furesø Kommune har dog truffet beslutning om, at man internt gør dette ved indkøb fra 100.000 kr. For ydelser, der udbydes i Comdia, er beløbsgrænsen nedsat yderligere til 50.000 kr.

 

Læs mere:
Indkøbsfællesskab Nordsjælland (IN)

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI)

Kommunen udbyder en række bygge- og anlægsopgaver i form af ombygninger og renoveringer af kommunens ejendomme eller nybyggeri. Det kan fx være:

  • Opførelse af en ny legeplads
  • Renovering af en skole fx nyt tag
  • Opførelse af en ny daginstitution
  • Udskiftning af tekniske installationer
  • Udskiftning af tagrender

Hvordan udbyder vi bygge- og anlægsopgaver?

Tabellen illustrerer interne regler og lovbestemmelser.

Reglerne for indkøb i Furesø Kommune - Byggeri og anlæg

Beløbsgrænse:

Proces:

Eksempler:

> 40 mio. kr. EU-udbud Opførelse af en ny større daginstitution, ny skole eller nyt rådhus.
3 mio. kr. - 40 mio. kr.

Tilbudsloven

Offentlig licitation eller begrænset licitation

5 tilbudsgivere

Der indhentes tilbud på opgaven fra 5 firmaer/håndværkere, hvor mindst 2 er lokale firmaer/håndværkere. Mindst 1 af tilbudsgiverene er ny for at sikre, at priserne og opgaveudførslen bliver afprøvet hver gang. Der udarbejdes udbudsmateriale.

Udskiftning af et tag eller etablering af en mindre bygning.
300.000 kr. - 3 mio. kr.

Tilbudsloven

Begrænset licitation eller underhåndsbud

2-3 tilbudsgivere

Der indhentes tilbud på opgaven hos 1-2 lokale firmaer/håndværkere og 1 udenbys firma/håndværker. Mindst 1 af tilbuds-giverne er ny for at sikre, at priserne og opgaveudførslen bliver afprøvet hver gang.

Mindre renoveringsopgaver som udskiftning/renovering af vinduer, tag, ventilation el. lign.
50.000 kr. - 300.000 kr.

Tilbudsloven

Begrænset licitation eller underhåndsbud

2-3 tilbudsgivere

Der indhentes tilbud på opgaven hos 1-2 lokale firmaer/håndværkere og 1 udenbys firma/håndværker. Mindst 1 af tilbuds-giverne er ny for at sikre, at priserne og opgaveudførslen bliver afprøvet hver gang.

Mindre renoveringsopgaver som udskiftning/renovering af vinduer, tag, ventilation el. lign.
< 50.000 kr.

Direkte tildeling (evt. 1 kontrolbud)

1 tilbudsgiver

Regningsarbejde er ikke omfattet af tilbudsloven. Der betales efter anvendt tid med aftalte enhedspriser. Under arbejdet kontrolleres det, at forudsætningerne for arbejdet ikke ændrer sig, så den anslåede værdi på 50.000 kr. ikke overstiges. Kun i særlige tilfælde fraviges kravet om at den anslåede værdi ikke må overstige 50.000 kr.

Små og ikke planlagte reparationsopgaver, hvor omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastsættes i et udbuds-grundlag. Det kan fx være reparation af et tag efter en vandskade eller udskiftning af en pumpe efter et driftsstop på et teknisk anlæg.

Tager man forbehold i sit tilbud, vil tilbuddet blive betragtet som værende ikke konditionsmæssigt. 

Hvilke udbudsplatforme bruger vi?

Vi bruger Comdia til bygge- og anlægsopgaver med en anslået værdi op til 2. mio. kr.

Hvis opgaven har en anslået værdi over 2 mio. kr. eller den er kompleks, så udbyder vi opgaven via Byggeweb.

Hvor kan man se udbuddene henne?

Bygge- og anlægsopgaver med en værdi over 50.000 kr. kan ses i Udbudsplanen i Comdia.

Der afholdes løbende arrangementer for leverandører til kommunen. Her kan du og din virksomhed lære mere om, hvad det indebærer at være leverandør til kommunen.

Find diverse events på Kalender for Erhvervsarrangementer.

Kontakt

Center for Kommunale Ejendomme og Anlæg

Stiager 2
3500 Værløse

Ring til os

Kontakt

Udbud og Kontraktstyring

Stiager 2
3500 Værløse
Indkoeb@furesoe.dk

Ring til os

Abonner på nyt fra furesoe.dk

Opret dit abonnement her

Find os

Furesø Kommune
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190

Telefon: 7235 4000

Åbningstid på telefonen

Mandag - onsdag  10 - 14
Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 14

Ved fysisk fremmøde skal du bestille tid

Bestil tid i borgerservice

Følg os på de sociale medier

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback